Pressmeddelanden

2014-03-06 13:21 CET Brottsofferjouren Varje dag söker sig tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i en nära relation. Men många saknar det stöd från samhället som de har rätt till. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Brottsofferjouren lyfta behovet av höjd kompetens hos dem som i sitt yrke möter våldsutsatta personer.

Brottsofferjouren satsar för att  nå fler unga brottsoffer och vittnen

2014-02-21 08:47 CET Brottsofferjouren Varje år ger Brottsofferjouren stöd till över 90 000 brottsoffer, vittnen och anhöriga. Internationella Brottsofferdagen den 22 februari blir startskottet för satsningar på att nå ännu fler brottsutsatta. I fokus står bland annat unga brottsoffer och vittnen – en grupp som är i stort behov av stöd och information.

Läxhjälp online för elever

2014-01-16 10:07 CET Lidingö stad Nu kan elever som går i årskurs 4 upp till och med gymnasiet kostnadsfritt få hjälp med sina mattefrågor online varje måndag till torsdag mellan klockan 17.00 - 20.00.

Festivaler och ett vidgat kulturliv får del av projektmiljoner från Västra Götalandsregionens kulturnämnd

2013-12-11 15:41 CET Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur 141 ansökningar om stöd för projekt inom kulturområdet hade kommit in till kulturnämnden i VGR när man idag fattade beslut om stöd till drygt hälften av dessa. Omkring 10 miljoner fördelas därmed i Västra Götaland, men från Sjuhärad var ansökningarna få.

2013-12-02 15:22 CET Region Skåne Region Skåne satsar 5 miljoner kronor för att stärka utvecklingen i skånska småföretag. Sedan tidigare delas pengar från Tillväxtverket ut till småföretag för utveckling av varor och tjänster samt för utveckling på nya marknader.

#48: Kvinnor över hela världen bygger alternativ till våld

2013-11-29 16:03 CET Feministiskt Perspektiv En miljon kvinnor gick ut och krävde att få delta i den fredsprocess som pågår i Colombia efter 50 år av väpnad konflikt med över 5 miljoner internflyktingar och 500 000 sexuella övergrepp mot kvinnor under förra decenniet som det börjat talas om först nyligen. I Egypten och Honduras går utvecklingen i motsatt riktning och FN antog i dag den första resolutionen till kvinnorättsaktivisters försvar.

2013-11-27 10:08 CET Hjälpmedelsinstitutet Konferens tisdagen den 3 december kl. 09.30–16.30, Aula Nordica i Umeå. Cirka 15 procent av alla elever i gymnasieskolan i Sverige har kognitiva svårigheter, många av dem saknar diagnos. Med relativt små insatser med bland annat teknikstöd går det att öka elevers motivation och möjlighet att nå målen i skolan. Men kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd behöver öka.

2013-11-21 16:42 CET Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningen vill säkerställa fortsatt verksamhet under 2014 och 2015 för de ungdomar som har stort stödbehov och som bedöms stå långt från en reguljär arbetsmarknad eller utbildning. Detta när insatsen ”Stegen” inom projektet Sesam avslutas 31 december 2013.

2013-11-20 10:20 CET Brottsofferjouren Brottsofferjourernas förutsättningar att hjälpa brottsutsatta är mycket olika sett över landet. Generellt är bidragen för låga för att kunna ge ett fullgott stöd till alla brottsutsatta. Det visar en ny rapport från Brottsofferjouren där kommunernas ekonomiska stöd till jourerna kartlagts.

Skulle byta alla priser mot skolans stöd

2013-10-25 10:23 CEST Feministiskt Perspektiv Astrid Johansson har belönats med många priser som handlar om civilkurage. Hemma på skolan har utlovade åtgärder inte vidtagits. I klassrummet har hon kallats "jävla fitta, ingen lyssnar på dig ändå". Att myndigheterna avslutat ärendena där skolans agerande anmälts verkar tas som ett fribrev. De vuxna vill ha arbetsro.