Pressmeddelanden

Socialstyrelsen ger stöd till forskning om barn som bevittnat våld

2012-11-13 11:52 CET Örebro universitet Socialstyrelsen har beviljat forskare vid Örebro, Karlstads och Göteborgs universitet 8 miljoner kronor för att utvärdera olika former av stöd för barn som sett sin mamma utsättas för våld. Målet är att det ska leda till bättre insatser, som är anpassade till det enskilda barnet.

Phone House presenterar årets mobilskal i samarbete med Rosa Bandet

2012-10-05 15:44 CEST Phone House Phone House har i samarbete med Cancerfonden och Rosa Bandet tagit fram årets mobilskal med mönster designat av systrarna bakom klädmärket Dagmar.

2012-10-05 09:42 CEST Brottsofferjouren Se till att det finns brottsoffersamordnare i alla kommuner, inrätta en barntjänst som ser till barns skydd och möjliggör en förflyttning av förövaren till jourboende istället för att flytta den våldsutsatta. Det är några av de förslag BOJ lägger fram i en ny rapport om hur arbetet mot våld i nära relationer kan stärkas.

Invigning av visningslägenheten Bo tryggt

2012-10-04 08:31 CEST Uddevalla kommun Välkommen till hemmiljön som Socialtjänsten byggt upp i anslutning till Anhörigcentralen på Rosenhäll.

BOJ ger brottsofferstöd på över 20 olika språk

2012-09-26 12:14 CEST Brottsofferjouren Idag, den 26 september, firas Europeiska språkdagen vars målsättning är att öka kunskapen om flerspråkigheten i Europa och att bevara den kulturella och språkliga mångfalden. Brottsofferjourernas Riksförbund vill därför uppmärksamma Stöd på eget språk – en unik satsning där BOJ erbjuder brottsofferstöd på över 20 olika språk.

Professionellt stöd stärker mammor i sin relation till barnet

2012-09-19 07:00 CEST Högskolan i Skövde Om vårdpersonal får extra träning i att erbjuda professionellt stöd, stärks mammor som genomgått kejsarsnitt i sin relation till barnet. Det här indikerar ny forskning från Högskolan i Skövde och Örebro universitet.

2012-08-27 17:44 CEST Umeå kommun Barnens rätt i samhället (BRIS) får ökat stöd av Umeå kommun, enligt ett enigt beslut i kommunfullmäktige. Efter höjning får BRIS fem kronor per barn i Umeå för sin verksamhet – omkring 120 000 kronor per år.

2012-08-14 14:43 CEST Umeå kommun En stor kulturfestival, som bygger på ”open source” och bred medverkan från arrangörer och deltagare, planeras i centrala Umeå under kulturhuvudstadsåret. Det har mötts med stort engagemang från musiklivet i Umeå. Kulturhuvudstadsutskottet beviljar festivalen två miljoner kronor i startkapital.

2012-07-16 08:44 CEST Energimyndigheten Av Sveriges nio inlämnade ansökningar till EUs utlysning NER300 har fyra ansökningar fått topplaceringar samt ytterligare två fått reservplacering i den preliminära listan för projekt som får stöd.