Pressmeddelanden

Webbportal ska stötta unga när någon nära drabbas av cancer

2013-05-17 08:00 CEST Universitetssjukhuset Örebro Näracancer.se är en ny webbplats för unga som står nära någon som har cancer. Trygghet genom kunskap och gemenskap är satsningens ledord. - När någon får cancer drabbas inte bara den personen utan hela familjen berörs av beskedet, säger Johanna Joneklav, kurator på Onkologiska kliniken, Universitetsjukhuset Örebro.

2013-05-14 08:06 CEST BarnUppropet Dogge Doggelito är den första artisten som stöder Barnuppropets kamp om att ge rätt information om minskade fosterrörelser.

2013-03-13 14:37 CET Föreningen Orkanen

2013-03-07 09:46 CET Brottsofferjouren Varje dag söker 20 våldsutsatta kvinnor stöd hos en brottsofferjour i Sverige. På Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ, kvinnors rättigheter i samarbete med Åttondemarsnätverket.

2013-03-05 10:10 CET Brottsofferjouren Trycket på landets brottsofferjourer blir allt större. Antalet stödsökande ökade med drygt 50 procent under 2012 jämfört med 2011. Nu behövs en kraftsamling från stat och kommuner för att alla brottsutsatta ska få det stöd de har rätt till.

Rekordmånga ansökningar om bidrag till kulturprojekt

2013-02-28 11:40 CET Fri Konst och Kultur 72 kulturutövare i Göteborg sökte sammanlagt 2,4 miljoner kronor. Denna omgång fördelades 300 000 kronor till de 16 utövare som beviljats Projektstöd Pronto.

BOJ uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen

2013-02-20 09:43 CET Brottsofferjouren Den 22 februari uppmärksammar BOJ Internationella Brottsofferdagen på många platser runt om i Sverige. Bland annat anordnar brottsofferjourerna föreläsningar, konserter och bjuder in till öppet hus för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd BOJ ger.

2013-02-06 10:21 CET Energimyndigheten

Stora luckor i stödet till personer i prostitution

2013-02-01 13:59 CET Feministiskt Perspektiv Det specialiserade stödet vid kommunala prostitutionsenheter får bra omdömen av de som söker stöd, men når inte ut till män, hbt-personer och unga. Dessutom finns inga prostitutionsenheter utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, samtidigt som den geografiska spridningen av prostitution ökar via internet.

2013-01-29 15:32 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) Södertälje kommun kommer att dela ut tillväxtcheckar på 100 000 kronor vardera till 45 företag i Södertälje. Totalt handlar det om 4,5 miljoner kronor till Södertäljes företagare.