Pressmeddelanden

2013-10-15 12:04 CEST Brottsofferjouren Att vittnen känner sig trygga är grundläggande för en fungerande och säker rättsprocess. De senaste dagarna har hot mot vittnen och möjligheten att vittna anonymt debatterats. Brottsofferjourernas Riksförbund menar att det finns mycket som snabbt kan göras för att förbättra situationen för vittnen.

Sexuella trakasserier förvärras av osäkra anställningar

2013-07-12 16:12 CEST Feministiskt Perspektiv Sexuella trakasserier drabbar sju av tio kvinnor som jobbar i krogbranschen, enligt en ny undersökning från Svenska Dagbladet. Att siffrorna är så höga just i restaurangbranschen hänger enligt fackliga företrädaren Jenny Bengtsson ihop med att branschen även ligger i topp vad gäller osäkra anställningar och i botten vad gäller lön. Samtidigt finns exempel på fall där den som vågat anmäla får rätt.

2013-06-28 11:09 CEST Brottsofferjouren Brottsofferjourernas Riksförbund känner stor oro inför det nya bedömningsinstrumentet FREDA som Socialstyrelsen har tagit fram för socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Bedömningsinstrumentet uppvisar brister och riskerar att våldsutsatta personer utsätts för våld under en onödigt lång tid. I förlängningen kan det även leda till fler dödsfall.

2013-06-20 14:27 CEST Tjejjouren.se När många längtar till sommarlov med bad, familj och vänner, så finns det de som inväntar sommaren med en klump i magen. Det är för deras skull som tjejjourer landet över ser till att ha öppet i sommar.

Rune Andreasson, Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland, tilldelas Brottsofferpriset 2013

2013-05-26 07:42 CEST Brottsofferjouren Brottsofferjourernas Riksförbund delar vartannat år ut Brottsofferpriset till en person vars insatser varit betydelsefulla för brottsofferarbetet i Sverige. 2013 års Brottsofferpris tilldelas Rune Andreasson, sekreterare och samordnare för stödpersons- och vittnesstödsverksamheten i Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland.

Webbportal ska stötta unga när någon nära drabbas av cancer

2013-05-17 08:00 CEST Universitetssjukhuset Örebro Näracancer.se är en ny webbplats för unga som står nära någon som har cancer. Trygghet genom kunskap och gemenskap är satsningens ledord. - När någon får cancer drabbas inte bara den personen utan hela familjen berörs av beskedet, säger Johanna Joneklav, kurator på Onkologiska kliniken, Universitetsjukhuset Örebro.

2013-05-14 08:06 CEST BarnUppropet Dogge Doggelito är den första artisten som stöder Barnuppropets kamp om att ge rätt information om minskade fosterrörelser.

2013-03-13 14:37 CET Föreningen Orkanen

2013-03-07 09:46 CET Brottsofferjouren Varje dag söker 20 våldsutsatta kvinnor stöd hos en brottsofferjour i Sverige. På Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ, kvinnors rättigheter i samarbete med Åttondemarsnätverket.

2013-03-05 10:10 CET Brottsofferjouren Trycket på landets brottsofferjourer blir allt större. Antalet stödsökande ökade med drygt 50 procent under 2012 jämfört med 2011. Nu behövs en kraftsamling från stat och kommuner för att alla brottsutsatta ska få det stöd de har rätt till.