Pressmeddelanden

2012-08-27 17:44 CEST Umeå kommun Barnens rätt i samhället (BRIS) får ökat stöd av Umeå kommun, enligt ett enigt beslut i kommunfullmäktige. Efter höjning får BRIS fem kronor per barn i Umeå för sin verksamhet – omkring 120 000 kronor per år.

2012-08-14 14:43 CEST Umeå kommun En stor kulturfestival, som bygger på ”open source” och bred medverkan från arrangörer och deltagare, planeras i centrala Umeå under kulturhuvudstadsåret. Det har mötts med stort engagemang från musiklivet i Umeå. Kulturhuvudstadsutskottet beviljar festivalen två miljoner kronor i startkapital.

2012-07-16 08:44 CEST Energimyndigheten Av Sveriges nio inlämnade ansökningar till EUs utlysning NER300 har fyra ansökningar fått topplaceringar samt ytterligare två fått reservplacering i den preliminära listan för projekt som får stöd.

2012-06-29 11:30 CEST Tjejjouren.se Vissa saker går det inte att ta sommarlov ifrån. För en del unga innebär sommaren utsatthet och ensamhet. Därför håller de flesta av landets ideella tjejjourer öppet i sommar.

2012-06-15 12:52 CEST Umeå universitet Umeå universitets framstående åldrandeforskning får fortsatt starkt stöd av internationella utvärderare, bland annat nämns mycket hög vetenskaplig kvalitet, utvecklade internationella samarbeten, ökad produktivitet och stärkt jämställdhet.

2012-06-13 10:39 CEST Brottsofferjouren Enligt en undersökning från Socialstyrelsens följer endast en av tre kommuner upp sina insatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. BOJ menar att kommunerna måste arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på våldsutsattas situation för att undvika fler tragiska konsekvenser.

2012-06-08 13:24 CEST Brottsofferjouren Trots ökade satsningar på polisen klaras färre brott upp. Brottsofferjourernas Riksförbund menar att utvecklingen är mycket oroande. Polisens arbete måste effektiviseras för att brottsoffer ska kunna få sin rätt tillgodosedd.

2012-06-05 14:44 CEST Umeå kommun ”Kulturskjutsen” fortsätter, i första hand fram till december 2013, enligt beslut i kulturhuvudstadsutskottet. Genom Kulturskjutsen kan föreningar och andra aktörer söka pengar för att utveckla idéer och projekt inför kulturhuvudstadsåret.

Lyckat stödprogram för närstående i palliativ vård

2012-05-22 12:22 CEST Örebro universitet Närstående har ofta en viktig roll i vårdandet av svårt sjuka personer. Men det kan samtidigt vara en krävande uppgift som leder till problem som utmattning, depression och allmänt nedsatt hälsa. Örebroforskaren Anette Henriksson har undersökt ett stödprogram för närstående och i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar hon att programmet gav de närstående en större känsla av trygghet.

2012-05-16 11:13 CEST Tjejjouren.se På två år har tjejjourernas webbportal Tjejjouren.se nått sitt mål: att nå lika många som det finns unga tjejer i Sverige. Besöksantalet stiger stadigt och frågorna strömmar in i frågelådan. Vanligast är frågor om mens, sex, fittan och bröst. Vikt, våldtäkt och vänskap är andra vanliga ämnen.