Pressmeddelanden

2014-06-13 08:02 CEST Stress Ner Förflytta dig till en annan värld - en plats där du känner dig lugnare och mindre stressad. Ta musik till hjälp att varva ner i sommar.

Stresshanteringskurser kan vara hälsobringande för unga kvinnor med psykisk ohälsa

2014-06-10 08:44 CEST Umeå universitet Unga kvinnor som söker hjälp för stressrelaterade problem känner sig ofta pressade att hantera motstridiga förväntningar och ideal, vilket kan leda till komplexa symtom som ångest och nedstämdhet. Problemen kan dock minskas med hjälp av stresshanteringskurser. Det konstaterar Maria Strömbäck i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 13 juni.

2014-06-05 06:02 CEST Arbetsmiljöverket Den största ökningen av anmälda arbetsskador sker bland kvinnor. Tunga lyft, stress och påfrestande relationer inom områdena vård, skola och omsorg står för den största ökningen, visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”.

2014-05-27 10:43 CEST Anneli Godman ”Lekfullhet förbättrar kapaciteten att uppfinna, kreera, ta till sig och hantera förändring. Det är inte bara en flykt. Leken kan hjälpa oss att hantera svårigheter och motsättningar. Och ofta, kan det vara en väg ut ur våra problem”. Stuart Brown, National Institute for Play.

Återhämtning nyckelfråga för utbrända tränare

2014-05-27 08:16 CEST Örebro universitet Tränare för elitlag i fotboll är ett utsatt släkte. I en unik studie har Sören Hjälm under tio år studerat utbränningsprocessen och vägen tillbaka för en grupp elittränare i fotboll. I doktorsavhandlingen vid Örebro universitet, konstaterar han att precis som inom andra yrken är det avgörande för utbrända tränare att lyckas med återhämtningsprocessen för att kunna fortsätta att arbeta.

2014-05-21 10:01 CEST Canon Nya digitala hjälpmedel underlättar vårt arbetsliv, men skapar också stress. Det visar årets Canonbarometer som Canon låtit göra bland tjänstemän i Sverige. Över 80 procent anser att digitala hjälpmedel som gör att man är tillgänglig överallt och jämt, underlättar arbetslivet.

Våldsamma dataspel påverkar kroppens fysiologiska system

2014-05-21 06:02 CEST Stockholms universitet Våldsspel påverkar kroppens fysiologiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Att spela mycket våldsamma dataspel kan därför efter en tid leda till fysiologisk och känslomässig "avtrubbning". Det visar en ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet visar att.

2014-05-19 18:04 CEST Anneli Godman "Forskarna konstaterar att förmågan att fokusera ger en känsla av kontroll och kompetens."

DanagårdLiTHO först i Östergötland med Linkura Livsstilsprogram

2014-05-14 12:56 CEST LEAD Efter att ha provat på traditionella friskvårdssatsningar har DanagårdLiTHO valt att använda Linkuras Livsstilsprogram för att nå de personer som andra hälsoinsatser missar.

2014-05-07 15:50 CEST Stressa Ner Maj är en intensiv månad. Inte nog med att naturens grönska exploderar, det är också en månad full av aktivitet. För att orka är det viktigt att sova ordentligt. Något som kan vara lättare sagt än gjort när livet snurrar i hög hastighet. I krönikan får du några handfasta tips för att sova bättre - och orka bättre.