Pressmeddelanden

Repatha minskar risken för hjärt-kärlsjukdom även hos patienter med nedsatt njurfunktion

Repatha minskar risken för hjärt-kärlsjukdom även hos patienter med nedsatt njurfunktion

2018-10-29 10:34 CET
Repatha (evolocumab) sänker kraftfullt LDL-kolesterolet hos patienter med lätt till måt...

Rithm och KRY i unikt digitalt samarbete

Rithm och KRY i unikt digitalt samarbete

2018-08-31 09:48 CEST
Den digitala vårdgivaren KRY har tillsammans med Rithm inlett ett pilotprojekt där KRY-...

Unik KBT-studie för patienter med förmaksflimmer

2018-08-22 13:06 CEST
Idag behandlas förmaksflimmer bara medicinskt. En svensk studie kan komma att ändra på ...

Mer individanpassad rehabilitering efter stroke

Mer individanpassad rehabilitering efter stroke

2018-06-19 09:00 CEST
Årligen drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Det är vanligt att få nedsatt balans o...

Förmaksflimmer vid kranskärlsoperation ökar risken för framtida hjärninfarkt

Förmaksflimmer vid kranskärlsoperation ökar risken för framtida hjärninfarkt

2018-02-08 08:10 CET
Forskning vid Region Örebro län visar att patienter som drabbas av förmaksflimmer i sam...

Virtual reality-metoder kan förbättra strokerehabilitering

2017-12-05 13:30 CET
VR-teknik kan användas för att mäta och träna nedsatt kognitiv uppmärksamhet efter stro...

Svenskt startup-bolag och det globala läkemedelsföretaget Bayer inleder samarbete

Svenskt startup-bolag och det globala läkemedelsföretaget Bayer inleder samarbete

2017-10-26 14:26 CEST
Det svenska medicinteknikbolaget Coala Life AB och läkemedelsföretaget Bayer AB inleder...

Swedish startup company and global life science company Bayer initiate partnership

Swedish startup company and global life science company Bayer initiate partnership

2017-10-26 11:42 CEST
The Swedish medical technology company Coala Life AB and the life science company Bayer...

Ojämn implementering av akut strokebehandling

Ojämn implementering av akut strokebehandling

2017-10-17 11:28 CEST
Behandling för hjärninfarkt har implementerats i olika utsträckning vid landets sjukhus...

COMPASS: Ett genombrott för patienter med hjärt-kärlsjukdomar

COMPASS: Ett genombrott för patienter med hjärt-kärlsjukdomar

2017-08-28 08:15 CEST
COMPASS-studien presenterades vid ESC-kongressen. Resultaten visar att en låg dos Xarel...