Pressmeddelanden

Lärare på Facebook gör studenter förvirrade

2014-08-26 06:34 CEST KTH Vissa studenter känner osäkerhet och tvivel när deras lärare använder Facebook som en kommunikationskanal. Det visar en studie som gjorts av forskare bland annat vid KTH.

2014-08-19 13:53 CEST Uppsala studentkår Hur ska Uppsala bli en bättre studentstad? Uppsala studentkår ställer inför valen i september 7 krav för en bättre studentstad!

2014-08-15 11:06 CEST Uppsala studentkår Snart är det val! Uppsala studentkår ställer 7 krav för en bättre studentstad. Kraven riktas framförallt mot Uppsala kommun och landsting.

Arkeologisk utredning i området kring Sundsvalls vagga

2014-08-15 08:09 CEST Sundsvalls kommun Vid områdena kring Grönborgs och Förrådet finns kopplingar till Sundsvalls gamla stadsdelar vilket innebär att det ur ett kulturhistoriskt perspektiv är ett mycket intressant område att undersöka. Inför de kommande utbyggnaderna kommer man nu att utföra fältarbete i området. Arbetet startar tisdagen den 19 augusti och kommer att pågå i cirka två veckor.

Allt fler väljer Högskolan Kristianstad först

2014-07-18 14:16 CEST Högskolan Kristianstad Av alla lärosäten i landet har Högskolan Kristianstad den absolut största ökningen av antalet förstahandssökanden. Jämfört med förra året har 25 procent fler personer satt högskolan som sitt första studieval.

2014-07-14 07:30 CEST Högskolan i Halmstad Nu har alla som har sökt ett program eller en kurs på landets högskolor och universitet fått veta om de har kommit in. Över 23 000 personer sökte i våras till höstens program och kurser på Högskolan i Halmstad, vilket var rekordmånga. Den 11 juli fick alla sitt antagningsbesked och i det första urvalet har 7 059 personer kommit in på höstens utbildningar.

Rekordmånga antagna och reservplacerade

2014-07-13 12:33 CEST Högskolan Kristianstad Aldrig förr har så många sökt sig till Högskolan Kristianstad och blivit antagna till höstens program och kurser. Det är även rekordmånga som är placerade på reservplats. Högskolan Kristianstad har tagit in 25 procent fler studenter i höst efter första urvalet jämfört med förra året, och har en reservlista som har femdubblats på fem år.

2014-07-08 13:00 CEST hallon Mobiloperatören hallon har precis lämnat in en hemställan till Konkurrensverket gällande marknaden för mobila tjänster riktade mot studenter. Samtidigt inleds ett samarbete med THS, studentkåren på Kungliga Tekniska Högskolan, som därmed blir först ut bland högskolorna i Sverige med att tillåta marknadsföring av lågprisabonnemang från hallon.se.

2014-07-02 12:00 CEST yobeeda - official news site Debatten om att skapa sysselsättning har dragit igång i Almedalen. Då passar det stockholmsbaserade start-up-bolaget yobeeda på att lansera sin tjänst – en helt ny mobil, krångelfri, dynamisk mötesplats för alla korttidsjobb.

2014-07-01 14:31 CEST IQ-initiativet AB I en undersökning som IQ genomfört på fyra studentkårer bland drygt 7 000 högskolestuderande framkommer att nästan 4 av 10 av de manliga studerande har en riskkonsumtion av alkohol, motsvarande siffra bland kvinnliga högskolestudenter var knappt 3 av 10. Nästan var tredje svarar också att de presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan.