Pressmeddelanden

2013-12-18 15:09 CET Södertörns högskola Att skriva slagkraftig journalistik och samtidigt spegla religiös mångfald på ett nyanserat sätt kan vara en svår balansgång. Studenterna som går landets enda journalistutbildning med inriktning mot religionsvetenskap vid Södertörns högskola får en bra grund att skriva på ett balanserat sätt om samhällsfrågor påverkade av religion. Fria Tidningar publicerar en artikelserie av studenterna om julen.

2013-12-17 16:35 CET Uppsala studentkår Idag tog Uppsala universitet beslut om att satsa på aktiv studentmedverkan, något Uppsala studentkår ser mycket positivt på.

2013-12-12 23:37 CET Högskolan Kristianstad Första och sista kullen idrottslärarstudenter och lärare i idrott och hälsa vid Högskolan Kristianstad träffas under Luciadagen. Då ska de bland annat få ta del av tips och erfarenheter från två psykologiforskare som mentalt coachat både Tre Kronor och Aston Villa.

Pressinbjudan: Studenter lyser upp Campus Näckrosen i Göteborg

2013-12-12 14:11 CET Akademiska Hus Ovädret Sven ställde till det för oss i förra veckan. Men nu gör Akademiska Hus och Göteborgs universitet ett nytt försök att bjuda in media till invigning och premiärtändning av de ljusskulpturer, som under december ska få Campus Näckrosen att stråla i kapp med resten av Julstaden Göteborg. Bakom konstverken står studenter från Göta studentkår och Konstkåren.

Krafttag kan nu lösa studentbostadsbristen i Lund

2013-12-06 14:14 CET Akademiska Hus Som ett led i att förverkliga den nya campusplanen för Lunds universitet och minska bostadsbristen för studenter, går Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun nu samman i en gemensam satsning som ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017. Mark för detta kommer att upplåtas och målet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund till 2020.

2013-12-03 17:00 CET Högskolan i Halmstad Fyra studenter vid Högskolan i Halmstad fick i dag ta emot stipendier från Halmstads kommun för examensarbeten som behandlar frågor inom funktionshinderområdet. Totalt delades 20 000 kronor ut.

Årets Michael Treschow-stipendiat vill utveckla hälsoområdet med design

2013-12-03 09:00 CET SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Maja Hedlund, student vid Designhögskolan i Umeå, kommer att tilldelas Michael Treschow-stipendiet 2013. Stipendiet, som syftar till att uppmuntrar studenter att utveckla sin designkompetens, firar i år 10-årsjubileum.

2013-12-02 14:10 CET Högskolan i Halmstad Halmstads kommun delar sedan 2001 ut stipendier till studenter vid Högskolan i Halmstad som presterat de bästa examensarbetena som på olika sätt rör funktionshinder. Stipendiaterna, som i år är fyra stycken, kommer att presenteras på Högskolan den 3 december klockan 13.5 i Baertlingsalen, Visionen. Utdelningen följs av en föreläsning med Mårten Söder, en av Sveriges främsta handikappforskare.

2013-11-29 12:48 CET OpenLab

2013-11-28 06:30 CET Högskolan i Halmstad Sparbanksstiftelsen Kronan delar i år ut 800 000 kronor till studenter för kreativa examensarbeten med framtidspotential. Fyra arbeten från Högskolan i Halmstad har belönats. Idag, torsdag, hålls en pressträff på Högskolan i Halmstad med de två utvecklingsingenjörer som fick det största stipendiet, deras handledare, och Sparbanksstiftelsen Kronan.