Pressmeddelanden

Uppsala studentkårs ordförande kommenterar förslag om att införa studieavgifter

2014-06-11 10:49 CEST
En promemoria från Utbildningsdepartementet föreslår en lagändring för att möjliggöra s...

Socialdemokraterna slår fast att högre studie ska vara avgiftsfria

2013-04-08 13:17 CEST
Under sin 37e partikongress i helgen fastslog Socialdemokraterna att även studier för u...

Stipendiater från 32 länder diplomeras av SI

Stipendiater från 32 länder diplomeras av SI

2012-05-15 15:39 CEST
DIPLOMERINGSCEREMONI PÅ GRAND HÔTEL 25 MAJ Vid en diplomeringsceremoni i Stockholm d...

Fler betalande studenter söker till universitetet

2012-01-19 15:59 CET
Stockholms universitet är ett av de mest attraktiva svenska lärosäten för internationel...

Högskolan i Gävle är bland de lärosäten med flest betalande avgiftsstudenter

2011-06-28 15:43 CEST
Högskolan i Gävle är det sjätte största lärosätet när tredjelandsstudenter, det vill sä...

Stipendiater från 25 länder diplomeras av SI efter avslutade studier

Stipendiater från 25 länder diplomeras av SI efter avslutade studier

2011-05-03 11:45 CEST
Svenska institutet delar årligen ut stipendier till utländska studenter och forskare. U...

Ny stipendiefond hedrar hedersmedlem Anders Wall

2011-03-12 08:03 CET
Uppsala universitets hedersmedlem Anders Wall fyller 80 år och detta uppmärksammas geno...

Flest sökande till magisterutbildning på Högskolan i Halmstad

2010-08-20 10:43 CEST
Magisterprogrammet i datornätverksteknik på Högskolan i Halmstad är populärast när inte...

Slut med avgiftsfri utbildning i Norden

2010-04-21 09:47 CEST
Idag debatterar Sveriges riksdag förslaget om studieavgifter för utländska studenter. B...