Bilder

Vi möjliggör en värdigare och tryggare ålderdom för fler

2014-11-26 13:16 CET Phoniro Systems AB Personalen inom vård och omsorg måste få arbeta med de uppgifter som bara människor kan göra – där nära mänsklig kontakt är en förutsättning. Men vissa uppgifter kan lösas eller göras enklare med hjälp av ny teknik och nya metoder, för att skapa mer trygghet och högre kvalitet och för att eliminera onödiga tidstjuvar och sådant som skapar stress och oro.

Hälsodagboken ger en  Vinn-vinn-situation för alla

2014-11-26 13:16 CET Phoniro Systems AB Hälsodagboken är ett it-stöd för vårdgivare som med dess hjälp kan ha daglig uppföljning av vårdtagarnas upplevelse av sitt hälsotillstånd. De studier som gjorts med Hälsodagboken pekar alla entydigt i samma riktning. Att kontinuerligt notera och reflektera över sitt hälsotillstånd ger en ökad trygghet och större delaktighet för vårdtagaren. En vinn-vinn-situation för alla!

Verksamhetsutveckling

2014-11-26 13:16 CET Phoniro Systems AB • För ökad kvalitet i omsorgen • Ökad effektivitet, bättre resursanvändning • Bättre arbetsmiljö för personalen • Större delaktighet • Rätt nyckeltal för uppföljning • Strukturerat arbetssätt • Beprövade verktyg • Utveckling som bygger på fakta och data • Erfarenhet från kommuner med liknande behov

Årets Heders Red-Ribbon och Heders ledamot 2014

2014-11-24 23:17 CET Hiv-Sverige Varje år tilldelas två personer titlarna Heders Red-Ribbon och Heders ledamot. Priset delas ut varje år i samband med Candlelight memorial day, tredje söndagen i maj. Från höger: årets Heders ledamot Ronnie Ask med Hiv-Sveriges ordförande Christina Franzén och Jan Albert årets Heders Red-Ribbon pristagare på prisceremonin som i år sponsrades av Clarion hotel Stockholm

Elira Maksuti, forskare på enheten för medicinsk bildteknik vid KTH. Foto: Staffan Larsson.

2014-11-24 10:24 CET KTH Elira Maksuti, forskare på enheten för medicinsk bildteknik vid KTH. Foto: Staffan Larsson.

Elira Maksuti, forskare på enheten för medicinsk bildteknik vid KTH. Foto: Staffan Larsson.

2014-11-24 10:24 CET KTH Elira Maksuti, forskare på enheten för medicinsk bildteknik vid KTH. Foto: Staffan Larsson.

Forte och Vetenskapsrådet ger bidrag till vårdforskning 2014

2014-11-17 16:22 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd I en gemensam satsning 2014 beviljade Forte och Vetenskapsrådet 103 miljoner till särskilda satsningar på forskning inom vårdområdet.

Forskning

2014-11-10 16:06 CET Danderyds sjukhus

Forskning

2014-11-10 14:33 CET Danderyds sjukhus

Eva Eriksson, ansvarig för Forsen Care

2014-11-06 10:43 CET Forsen Projekt AB – Vi hjälper våra beställare att skapa bättre, smartare och mera flexibla lösningar. Det finns mycket mer att göra än att bara ta bort trösklarna. Ett mer genomtänkt byggande för seniorer är viktigt inte bara av omtanke för de äldre, utan också av ekonomiska skäl ur ett beställarperspektiv och rent samhällsekonomiskt, säger Eva Eriksson, ansvarig för Forsen Care.