Bilder

Hjultorget, Kista

2014-05-26 14:30 CEST Etac Hjälpmedelsmässa Hjultorget, Kista 20-21 maj

Hjälpmedel och välfärdsteknologi Lund

2014-05-26 14:30 CEST Etac Mässa Hjälpmedel och välfärdsteknologi Lund, 14-15 maj

Första inflyttningsklaras huset i Barkarbystaden

2014-05-23 07:00 CEST Järfälla kommun

Uteservering vid Mariakyrkan i Helsingborg

2014-05-16 12:15 CEST Humana Inte alla har möjlighet att komma in på en uteservering, tillgängligheten lämnar en del övrigt att önska. By Jsdo1980 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Deltagare på Specialvarvet

2014-05-16 09:32 CEST Humana

Hjultorget - logo

2014-05-14 14:00 CEST Etac Hjultorget är en hjälpmedelsmässa med fokus på hälsofrämjande livsstil. Den är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsbrukare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, förskrivare, tillverkare mm, samt personal som hanterar hjälpmedel.

Uppsala Health Summit

2014-05-12 13:10 CEST Uppsala Health Summit

Bräcke diakoni, område Äldreomsorg och Hospice

2014-05-08 16:15 CEST Bräcke diakoni

Webbversion, Bräcke diakonis logga

2014-05-08 15:36 CEST Bräcke diakoni

Tryckversion, Bräcke diakonis logga

2014-05-08 15:35 CEST Bräcke diakoni