Dokument

Den viktiga skolmåltiden. Martin & Servera-rapporten 2018.

Den viktiga skolmåltiden. Martin & Servera-rapporten 2018.

2018-07-04 09:25 CEST

Basen i rapporten är en marknadsundersökning om skolmat där 1038 föräldrar till barn i ...

Från globala mål till lokal handling

Från globala mål till lokal handling

2018-06-28 07:30 CEST

FN:s globala hållbarhetsmål: Hur står sig de nordiska kommunerna?

Inbjudan Fryshuset mingel

Inbjudan Fryshuset mingel

2018-06-26 14:45 CEST

Inbjudan Fryshuset seminarium

Inbjudan Fryshuset seminarium

2018-06-26 14:32 CEST

BOS Etisk plattform

BOS Etisk plattform

2018-04-04 13:15 CEST

Rundabordssamtal om integration av utrikes födda unga

Rundabordssamtal om integration av utrikes födda unga

2017-08-16 09:05 CEST

Hur kan vi halvera sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda ungdomar (från...

Rundabordssamtal om extrajobb för unga

Rundabordssamtal om extrajobb för unga

2017-08-16 09:05 CEST

Hur kan vi höja andelen unga (16-18 år) som jobbat minst en gång i månaden från 27 proc...

Rundabordssamtal om ungt entreprenörskap

Rundabordssamtal om ungt entreprenörskap

2017-08-16 09:05 CEST

Hur kan vi öka andelen företagsamma unga från dagens 5,55 procent till 10 procent till ...