Bilder

Solskolans tält i Visbys småbåtshamn var välbesökt

2011-07-07 11:52 CEST Nätverket mot cancer Solskolans tält i Visbys småbåtshamn var välbesökt

Elisabet Lidbrink: För cancerpatienter innebär kliniska studier att de kan behålla hoppet

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Elisabet Lidbrink från Karolinska Universitetssjukhuset kräver satsningar på den kliniska forskningen från politiskt håll. Ett problem är det faktum att det inte är meriterande eller lönande för svenska läkare att vara aktiva inom klinisk forskning. För cancerpatienterna innebär kliniska studier att de kan behålla hoppet, poängterade Elisabet Lidbrink i en debatt om svensk cancerforskning.

Yvonne Andersson, KD, välkomnar förslag om genetisk screening för cancer

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Yvonne Andersson, riksdagsledamot från Kristdemokraterna, efterlyser konkreta idéer från profession och cancerforskare. Hon är positiv till förslaget om genetisk screening och registerforskning för att förbättra cancervården, och lovar att driva frågan inför den kommande forskningspropositionen.

Göran Stiernstedt, SKL: Landstingen hamnar ofta i "skurkrollen", men de kan fungera som motorer i cancerforskningen

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Göran Stiernstedt från SKL pekar på att landstingen gärna hamnar i ”skurkrollen”, men att de också kan fungera som motorer i utvecklingen. Särskilt landsting med universitetssjukhus. Det gäller att se till att förändringarna inom forskningen sker parallellt med förändringarna inom sjukvården – de förutsätter varandra.

Hasse Sandberg, Blodcancerförbundet: De jag företräder lever tack vare klinisk forskning

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Hans Sandberg från Blodcancerförbundet pekar på det enkla faktum att de patienter han företräder lever idag tack vare den kliniska forskning som tidigare bedrivits. Han menar det är ovanligt att patientorganisationer kontaktas inför studier och efterlyser en bättre informationsspridning och remissrutiner för att cancerpatienter att kunna delta i studier oavsett var i landet de bor.

Ingela Nylund Watz (S) är försiktigt positiv till genetisk screening vid cancer

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi "Det har tyvärr funnits en beröringsskräck mellan politiken, näringslivet och ekonomin. Det är ett problem, och det är inte blockskiljande", enligt Ingela Nylund Watz, socialdemokratisk riksdagsledamot, under en debatt om svensk cancerforskning i Almedalen.

Supermiljöbilspremien slaktas

2011-07-04 13:00 CEST Öresundskraft Är förslaget på supermiljöbilspremie färdigt för skroten? "Om Sverige vill vara ett föregångsland med sänkta CO2-utsläpp är inte det här något som driver utvecklingen framåt, säger Per Lundgren, elbilsansvarig på Öresundskraft, om förslaget på en supermiljöbilspremie.

Mattias Goldmann

2011-07-02 13:50 CEST Öresundskraft Mattias Goldmann, Gröna Bilister

Supermiljöbilspremien - remissvar granskade

2011-07-02 13:50 CEST Öresundskraft Grus i kabeln? Under Almedalsveckan, måndag den 4 juli 2011, presenterar Öresundskraft och Gröna Bilister en utförlig sammanställning över de 22 inkomna remissvaren på regeringens förslag till supermiljöbilspremie.

"Tryck"

2011-06-29 01:33 CEST Nätverket mot cancer Utställningen "Vem ser patienten i cancervården" invigs den 7 juli klockan 16.30 på Strand Hotel, Strandgatan 34 i Visby under Almedalsveckan. Sju elever från Nordens Fotoskola medverkar i utställningen som visas i samband med Nätverket mot cancers seminariedag i Visby. Efter Visby kommer utställningen turnera runt om i landet. Lisa Irvall medverkar med fyra fotografier.