Bilder

IQs och Systembolagets mingel i l landshövdingens trädgård i Visby den 4 juli 2011

2011-09-09 08:15 CEST IQ-initiativet AB Riksdagsledamot Carl B Hamilton hälsar på Cecilia Schelin Seidegård, Systembolagets styrelseordförande och landshövding på Gotland.

IQs och Systembolagets mingel i l landshövdingens trädgård i Visby den 4 juli 2011

2011-09-09 08:05 CEST IQ-initiativet AB Tidigare Metallordförande Göran Johnsson, som sitter i IQs styrelse, minglar med Ardalan Shekarabi, som är jurist och forskare på Uppsala universitet och ledde Socialdemokraternas kriskommission.

IQs och Systembolagets mingel i l landshövdingens trädgård i Visby den 4 juli 2011

2011-09-09 07:59 CEST IQ-initiativet AB Systembolagets VD Magdalena Gerger berättar om Systembolaget och reflekterar över alkoholens roll i olika sammanhang; ett angeläget folkhälsoperspektiv, ett vardagspusselperspektiv och ett gastronomiskt perspektiv.

IQs och Systembolagets mingel i l landshövdingens trädgård i Visby den 4 juli 2011

2011-09-09 07:50 CEST IQ-initiativet AB Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren håller i ett ”gårdssamtal” där Gunvor G Ericson från Miljöpartiet och Per Ankersjö från Centerpartiet kommenterar ett aktuellt utredningsförslag.

Solskolans tält i Visbys småbåtshamn var välbesökt

2011-07-07 11:52 CEST Nätverket mot cancer Solskolans tält i Visbys småbåtshamn var välbesökt

Elisabet Lidbrink: För cancerpatienter innebär kliniska studier att de kan behålla hoppet

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Elisabet Lidbrink från Karolinska Universitetssjukhuset kräver satsningar på den kliniska forskningen från politiskt håll. Ett problem är det faktum att det inte är meriterande eller lönande för svenska läkare att vara aktiva inom klinisk forskning. För cancerpatienterna innebär kliniska studier att de kan behålla hoppet, poängterade Elisabet Lidbrink i en debatt om svensk cancerforskning.

Yvonne Andersson, KD, välkomnar förslag om genetisk screening för cancer

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Yvonne Andersson, riksdagsledamot från Kristdemokraterna, efterlyser konkreta idéer från profession och cancerforskare. Hon är positiv till förslaget om genetisk screening och registerforskning för att förbättra cancervården, och lovar att driva frågan inför den kommande forskningspropositionen.

Göran Stiernstedt, SKL: Landstingen hamnar ofta i "skurkrollen", men de kan fungera som motorer i cancerforskningen

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Göran Stiernstedt från SKL pekar på att landstingen gärna hamnar i ”skurkrollen”, men att de också kan fungera som motorer i utvecklingen. Särskilt landsting med universitetssjukhus. Det gäller att se till att förändringarna inom forskningen sker parallellt med förändringarna inom sjukvården – de förutsätter varandra.

Hasse Sandberg, Blodcancerförbundet: De jag företräder lever tack vare klinisk forskning

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi Hans Sandberg från Blodcancerförbundet pekar på det enkla faktum att de patienter han företräder lever idag tack vare den kliniska forskning som tidigare bedrivits. Han menar det är ovanligt att patientorganisationer kontaktas inför studier och efterlyser en bättre informationsspridning och remissrutiner för att cancerpatienter att kunna delta i studier oavsett var i landet de bor.

Ingela Nylund Watz (S) är försiktigt positiv till genetisk screening vid cancer

2011-07-05 08:43 CEST Novartis Onkologi "Det har tyvärr funnits en beröringsskräck mellan politiken, näringslivet och ekonomin. Det är ett problem, och det är inte blockskiljande", enligt Ingela Nylund Watz, socialdemokratisk riksdagsledamot, under en debatt om svensk cancerforskning i Almedalen.