Pressmeddelanden

Engcon redovisar positivt resultat 2019 – och ökar nettoomsättningen med 13 procent

Engcon redovisar positivt resultat 2019 – och ökar nettoomsättningen med 13 procent

2020-07-09 16:00 CEST
Engcon Groups nettoomsättning landade på drygt 1,3 miljarder svenska kronor, vilket är ...

Världspremiär för fallvänlig asfalt på cykelväg i Lund

Världspremiär för fallvänlig asfalt på cykelväg i Lund

2020-07-09 14:48 CEST
Den 13 juli läggs en ny sorts fallvänlig asfalt i Lund. Asfalten är fem gånger mer stöt...

Strukton Rails års- och hållbarhetsredovisning 2019

2020-07-08 16:09 CEST
2019 har varit ett bra år för Strukton Rail AB med ett rörelseresultat om 125 miljoner ...

Peab Asfalt skriver samverkansavtal i Boden

Peab Asfalt skriver samverkansavtal i Boden

2020-07-08 09:40 CEST
Peab Asfalt har vunnit upphandlingen av beläggningsarbeten i Boden kommun under 2020- 2...

Swerock unik med sin andra våtsikt som återvinner schaktmassor

Swerock unik med sin andra våtsikt som återvinner schaktmassor

2020-07-08 07:58 CEST
Nu tar Swerock sin andra våtsikt i drift. Etableringen i Sundsvall är ytterligare ett s...

Veidekke bygger vindkraftpark åt RES Renewable Norden

Veidekke bygger vindkraftpark åt RES Renewable Norden

2020-07-07 16:30 CEST
Veidekke har fått i uppdrag av RES Renewable Norden att bygga 13 vindkraftfundament med...

Peab Asfalt vinner nytt beläggningsavtal på Malmvägen i Norrbotten

Peab Asfalt vinner nytt beläggningsavtal på Malmvägen i Norrbotten

2020-07-07 13:42 CEST
Peab Asfalt har vunnit upphandlingen av beläggningsarbeten på Väg 395 Lovikka – Anttis....

Tyréns konstruktörer restaurerar fasaden på Stockholms slott

Tyréns konstruktörer restaurerar fasaden på Stockholms slott

2020-07-07 06:00 CEST
Fasadrestaureringen av Stockholm Slott är den största i modern tid. På uppdrag av State...

Förbättrad säkerhet och ergonomi med ny och modern produktionsutrustning

Förbättrad säkerhet och ergonomi med ny och modern produktionsutrustning

2020-07-06 10:14 CEST
​Finja Prefab har ett stort fokus på systematiskt säkerhetsarbete för att förebygga oly...

Infrastruktur som förbättras under tiden vi andra är lediga

Infrastruktur som förbättras under tiden vi andra är lediga

2020-07-06 09:22 CEST
Tyréns har fått byggledningsuppdraget av Trafikverket att göra underhållsarbete på den ...