Blogginlägg

2014-09-04 19:49 CEST Juristbyråer [ Stockholm Affärsjurister.se Stockholm är en nyetablerat juristbyrå i Stockholm med inriktning mot affärsjuridik och försäkringsrätt.

2014-09-04 19:24 CEST Juristbyråer [ Stockholm Affärsjuristerna.info Stockholm är en informationssajt om juridik och juridiska frågeställningar inom ramen för affärsrätten och den del av affärsrätten som gränsar till civilrätten och straffrätten.

Tips för en lyckad anställningsintervju

2014-08-28 13:12 CEST Poolia En anställningsintervju är tillfället för dig att visa vem du är, vad du kan och varför du passar för just den tjänsten. Här ger Poolia 3 tips för en lyckad intervju.

Höjd skatt på arbete en risk för de anställda

2014-08-26 15:21 CEST Finansförbundet Finansminister Anders Borg föreslog för några dagar sedan att staten ska hämta hem mer pengar till statskassan från bankerna. Ett förslaget om att höja bankens sociala avgifter. Att alltså göra det dyrare att ha anställda i sin verksamhet. Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius, har gått ut och kritiserat förslaget.

Sommar, sommar, sommar…

2014-07-14 13:56 CEST Finansförbundet Den arbetsgivare som kräver att anställda ska vara tillgängliga under semestern bryter mot semesterlagen och kollektivavtalet. Återhämtning och vila är en viktig arbetsmiljöfråga. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar även om du är ledig. Du ska med gott samvete kunna njuta av din semester.

Gamla kollegor – och nya…

2014-06-19 13:27 CEST Finansförbundet Sociala medier är bra - verkliga möten ännu bättre, skriver Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet.

Stöd till andra – ett uttryck för solidaritet och oro

2014-06-12 13:02 CEST Finansförbundet Det är ett oskick att de anställda ska känna sig otrygga varenda gång arbetsgivaren påbörjar en ny upphandling. Tvärtom, schysta löner och villkor borde vara praxis vid upphandlingar och ordning på anställningsformerna borde vara en självklarhet. Det gäller i alla branscher.

Chefer – ta ert ansvar!

2014-06-03 11:28 CEST Finansförbundet Flera personer hör av sig till vår rådgivning med problem som rör arbetsbelastning, stressig miljö, bristande organisation och som en följd av det en stor utmattning. Min vädjan till arbetsgivare och chefer runt om i landet är att ta signalerna på allvar och se över både organisation och sitt sätt att leda och fördela arbetet. Vi jobbar för att kunna leva – inte tvärtom.

Företagens värderingar är viktigare för kvinnor

2014-05-20 11:43 CEST & Friends Communication i Göteborg AB I den nyligen publicerade rapporten Stjärnkraft från WES och Kairos future är den viktigaste slutsatsen att ett företags värderingar är betydligt viktigare för kvinnor än för män inför val av arbetsplats. Vi på &Friends communication vill påstå att detta även gäller vid köpbeslut. För kvinnor är ett företags värderingar lika viktiga som produkten eller tjänsten de tillhandahåller.

Hur gör du dig synlig på arbetsmarknaden

2014-05-14 12:07 CEST Poolia Vad finns det för databaser? Hur fungerar de? Hur gör du för att rekryteraren ska hitta just dig? Vi satte oss öga mot öga med Anna Berglund, kandidatansvarig på Poolia. Lär dig de hemliga knepen direkt av experten.