Blogginlägg

Sommar, sommar, sommar…

2014-07-14 13:56 CEST Finansförbundet Den arbetsgivare som kräver att anställda ska vara tillgängliga under semestern bryter mot semesterlagen och kollektivavtalet. Återhämtning och vila är en viktig arbetsmiljöfråga. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar även om du är ledig. Du ska med gott samvete kunna njuta av din semester.

Gamla kollegor – och nya…

2014-06-19 13:27 CEST Finansförbundet Sociala medier är bra - verkliga möten ännu bättre, skriver Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet.

Stöd till andra – ett uttryck för solidaritet och oro

2014-06-12 13:02 CEST Finansförbundet Det är ett oskick att de anställda ska känna sig otrygga varenda gång arbetsgivaren påbörjar en ny upphandling. Tvärtom, schysta löner och villkor borde vara praxis vid upphandlingar och ordning på anställningsformerna borde vara en självklarhet. Det gäller i alla branscher.

Chefer – ta ert ansvar!

2014-06-03 11:28 CEST Finansförbundet Flera personer hör av sig till vår rådgivning med problem som rör arbetsbelastning, stressig miljö, bristande organisation och som en följd av det en stor utmattning. Min vädjan till arbetsgivare och chefer runt om i landet är att ta signalerna på allvar och se över både organisation och sitt sätt att leda och fördela arbetet. Vi jobbar för att kunna leva – inte tvärtom.

Företagens värderingar är viktigare för kvinnor

2014-05-20 11:43 CEST & Friends Communication i Göteborg AB I den nyligen publicerade rapporten Stjärnkraft från WES och Kairos future är den viktigaste slutsatsen att ett företags värderingar är betydligt viktigare för kvinnor än för män inför val av arbetsplats. Vi på &Friends communication vill påstå att detta även gäller vid köpbeslut. För kvinnor är ett företags värderingar lika viktiga som produkten eller tjänsten de tillhandahåller.

Hur gör du dig synlig på arbetsmarknaden

2014-05-14 12:07 CEST Poolia Vad finns det för databaser? Hur fungerar de? Hur gör du för att rekryteraren ska hitta just dig? Vi satte oss öga mot öga med Anna Berglund, kandidatansvarig på Poolia. Lär dig de hemliga knepen direkt av experten.

Ny på jobbet

2014-05-07 14:02 CEST Finansförbundet Det är nyttigt att få in nya personer på en arbetsplats. Det är lätt att jobbet fortgår i de gamla hjulspåren när alla jobbat ett tag. Med nya kollegor kommer det in nya erfarenheter och ny kunskap. Hur gör du när det kommer en ny person till jobbet? Tänk på hur du själv skulle vilja bli bemött.

CV-tips! - Lyft fram rätt saker

2014-05-02 11:43 CEST Poolia Leonardo da Vinci skröt om att han var en hejare på krigsmaskiner när han sökte jobb hos fursten i Milano. Först i slutet nämnde geniet att han visst kunde måla också. 500 år senare är det fortfarande en viktig princip för cv-skrivande.

Tänk på vad du säger och tycker!

2014-04-28 15:17 CEST Finansförbundet Dagligen möter jag på bevis på att alltför många inte tänker på vad de säger. Eller att de uttrycker tankar och åsikter som upplevs kränkande av dem som lyssnar. Som medlem i Finansförbundet har man förbundit sig att följa stadgarna. Vi måste dagligen säga nej till tankar som går stick i stäv med vad förbundet tycker. Jag uppmanar alla att stå upp för detta – som ett bevis på fackligt engagemang!

Poolias 10 tips till dig som använder LinkedIn

2014-04-10 13:00 CEST Poolia Varje sekund får det sociala yrkesnätverket LinkedIn 2 nya användare. Idag har LinkedIn över 277 miljoner användare och över en miljon medlemmar i Sverige. Men hur skapar man en bra LinkedIn profil och hur utnyttjar man den på bästa sätt?