Pressmeddelanden

Centern tycks ha förstått

2015-10-07 13:27 CEST Småföretagarnas Riksförbund Småföretagarnas Riksförbund får många goda vibbar vid genomläsning av Centerns budgetmotion för 2016. Det är en ganska tilltalande ”buffé” av reformer och åtgärder för att skapa riktiga jobb hos landets småföretagare och spänner över ett brett fält med tydlig inriktning mot att underlätta och förbättra företagandet i Sverige.

Otrygga anställningar påverkar hela arbetsplatser

2015-10-06 07:00 CEST Stockholms universitet Du påverkas inte bara av din egen situation med trygg eller otrygg anställning. Även en arbetsplats med ett klimat av otrygghet påverkar negativt visar ny forskning från Stockholms universitet.

Olle signar på för Choice Hotels som start-up tekniker!

2015-10-02 11:33 CEST Hermods AB Olle fick jobb via Stöd och Matchning på Hermods genom att delta i Hermods PopUp. Via eventet fick han möta företag som söker personal. Olle hade spanat in en tjänst på ett av företagen och han tog tillfället i akt att under Hermods PopUp berätta om sitt intresse för den utlysta tjänsten. Det visade sig vara mycket lönsamt för Olle.

2015-10-02 09:05 CEST Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med juli 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Framtidens skolledare: Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

2015-10-01 10:15 CEST FranklinCovey Sverige Jobbar du som chef inom utbildningsväsendet? Är du intresserad av att ta ditt ledarskap till en ny nivå? FranklinCovey Education och Kairos Future inleder ett unikt samarbete och startar upp ett ettårigt ledarskapsprogram för skolledare.

Nya jobbtillfällen på Textilia i Rimbo

2015-10-01 08:30 CEST Textilia Tvätt & Textilservice ​På Textilia i Rimbo arbetar 170 personer från 30 olika nationaliteter med att se till att tusentals hårt arbetade sjuksköterskor och läkare har rena och säkra arbetskläder i en tuff verklighet. Nu söker Textilia fler engagerade medarbetare som brinner för att göra det där lilla extra för Sveriges vardagshjältar.

Så vill vi stödja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

2015-10-01 06:30 CEST KFS Företagsservice AB ​KFS och Kommunal ansöker om medel för extra insatser som ska förenkla nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det handlar om att öka antalet praktikplatser med yrkeskompetensbedömning som gör att personen lättare kan ta sig vidare i yrkeslivet. "Vi ser en stor potential till matchning av kompetenser inom ett flertal av våra branscher," säger Monica Ericsson, vd på KFS.

2015-09-30 11:00 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Organic Bakery/Micadent i Malmö. Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad.

Arenakoncernen förvärvar World Class

2015-09-29 11:33 CEST Arbetslivsresurs Arenakoncernen AB har förvärvat World Class Brand International Sverige och stärker därmed sin position inom arbetsrelaterad rehabilitering och friskvård. Arenakoncernen tar i och med förvärvet över företagets medarbetare, fem anläggningar i Stockholm och Göteborg samt franchisekonceptet.

​Fler unga i arbete – det här gör KFS

2015-09-29 07:15 CEST KFS Företagsservice AB Conny Larsson har anställts på KFS som projektledare för främjandeinsatser kring avtalen om Yrkesintroduktionsanställningar. Tidigare i år beviljades KFS, Kommunal och SEKO 500 000 kronor som ska användas för att öka kunskapen om yrkesintroduktionsanställningar. Målet är att fler arbetsgivare och arbetssökande ska se fördelarna med avtalet för att få fler unga i arbete.