Pressmeddelanden

Lärlingssystem kan sätta fart på integrationen

2015-09-04 10:37 CEST Småföretagarnas Riksförbund Lärlingssystemet kan rädda integrationen Ingenting är viktigare för att bekämpa utanförskapet än att bekämpa arbetslösheten. Ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem riktat mot nyanlända invandrare kan vi göra det. Genom subventioner får svenska företag chansen att anställa motiverade att lära upp till värdefulla medarbetare. För de nyanlända innebär systemet snabbare väg in på arbetsmarknaden.

Stark global tillväxt för Fairtrade

2015-09-03 11:35 CEST Fairtrade Sverige Konsumenter över hela världen väljer Fairtrade-märkta produkter i allt högre utsträckning. Den globala försäljningen av Fairtrade-märkt ökade under 2014 med 10 procent till 5,9 miljarder euro. Sverige är även i år ett av de länderna som haft den allra största tillväxten när det gäller försäljningen av Fairtrade-märkta produkter.

Moll Wendén har företrätt Nederman vid förvärv av Filtac AB

2015-09-02 11:43 CEST Moll Wendén Advokatbyrå

2015-09-02 09:05 CEST Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med juni 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

2015-09-02 08:00 CEST Sveriges Skolledarförbund För tredje året i rad firas Skolledarnas dag den 3 september. Mottot i år är ”Vi samlar alla skolledare – Sveriges viktigaste chefer” Årets läsårskampanj som härmed inleds vill lyfta den accelererande rekryteringskrisen för skolledare.och uppvakta våra politiker nationellt och lokalt med en ”öppen inbjudan” att diskutera strategisk kompetensförsörjning.

​Manpower inleder samarbete med Uppstart Malmö

2015-09-01 07:59 CEST ManpowerGroup Stiftelsen Uppstart Malmö arbetar för att minska segregation och utanförskap och har sedan starten 2011 bidragit till att över 1 400 personer fått jobb i Malmöregionen. Nu blir Manpower exklusiv HR-partner och kommer därmed att stötta Uppstart Malmö med kompetensförsörjning.

Premievolymen för Avtalspension SAF-LO ökade med 1 miljard

2015-08-31 16:58 CEST Fora AB Halvårsstatistiken 2015 visar en premievolymökning på 10,3 % vilket motsvarar drygt 1 miljard kronor. Färre personer har flyttat sitt kapital i år, men man har flyttat högre belopp.

Regeringens utbildningskontrakt – En god tanke, men alldeles för sent

2015-08-31 13:54 CEST Småföretagarnas Riksförbund Löfvens satsning kommer för sent – här är vår lösning! Med utbildningskontrakt vill regeringen få gymnasieavhoppare att återuppta sina studier i kombination med en anställning. Bra tänkt, men inte tillräckligt. Varför skulle de som hoppat av gymnasiet en gång plugga för att regeringen säger det? Småföretagarna förespråkar ett liknande system – som i stället fångar upp dom innan de tröttnat.

2015-08-31 10:43 CEST Medlingsinstitutet Under de senaste 15 åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden mot Tyskland och euroområdet har varit ännu större. Det visar en rapport om den svenska industrins konkurrenskraft från Medlingsinstitutet.

​Avtal om yrkesintroduktionsanställningar mellan KFS och Kommunal

2015-08-28 12:02 CEST KFS Företagsservice AB Som en möjlighet för KFS medlemsföretag att ta ansvar för ungdomsjobben, och samtidigt skapa förutsättningar för en god återväxt i yrken där pensionsavgångar väntar eller där det redan finns brist och behov, har KFS nu tecknat kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning.