Pressmeddelanden

2015-05-25 14:03 CEST Medlingsinstitutet Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

2015-05-25 14:03 CEST Medlingsinstitutet Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

2015-05-25 07:00 CEST Psykologisk Metod Stor upphandling av psykologiska tester resulterade i att uppdraget gick till Psykologisk Metod AB, som är ett litet och forskningsorienterat företag som har tagit fram viktiga innovationer inom testomrdået.

Nationella prov bör rättas centralt

2015-05-20 13:02 CEST Lärarnas Riksförbund Hela 86 procent av alla lärare vill ha central rättning av de nationella proven. Incidenten i Stockholm och Malmö igår där elever kommit över facit till nationella prov i matematik och som spridits på nätet, hade kunnat undvikas om proven rättats centralt, säger Bo Jansson.

Beroendeproblematik i arbetslivet – en affärsrisk vi måste kontrollera

2015-05-19 08:00 CEST Ljung & Sjöberg Collectum är ett litet företag med ett stort ansvar – de hanterar årligen 33 miljarder kronor i tjänstepensionspremier. En tydlig struktur kring alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen är självklart för att både medarbetarna och marknaden ska känna sig trygga.

2015-05-12 09:39 CEST Byggcheferna Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen i byggbranschen. En ny undersökning från Byggnads och Byggcheferna visar att det finns förlegade attityder kring jämställdhet i byggbranschen – och att de är större än befarat. I den största gemensamma, satsningen någonsin tar nu Byggnads och Byggcheferna upp kampen.

Hur kan politikerna sova gott om natten?

2015-05-11 14:18 CEST Småföretagarnas Riksförbund Hur är det möjligt för våra folkvalda politiker att sova gott om natten och veta att enmans- och småföretagare kan få en så dålig ekonomi vid långvarig sjukdom eller arbetslöshet att de behöver söka socialbidrag.

2015-05-11 10:36 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson debatterar lönesveket mot skolans ledare i Halmstad ikväll. Riksdagsledamöterna Thomas Strand (S) och Heléne Petersson (S) som båda sitter i Riksdagens utbildningsutskott besöker Halmstad i kväll för ett samtal kring hur regeringen resonerat när skolledarna utesluts från den planerade lönesatsningen på skolan.

2015-05-11 10:27 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

Manpower Work Life-undersökning:Studenterna drömmer om att bli ingenjörer och lärare

2015-05-08 08:35 CEST ManpowerGroup Läraryrket tycks ha en framtid trots all negativ uppmärksamhet under senare år. På topp tio-listan över studenternas drömjobb hamnar lärare på en andra plats. Bara ingenjörsyrket lockar mer, visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.