Pressmeddelanden

Kollegialt Lärande i skolan

2015-07-06 15:13 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Det vetenskapliga stödet för de positiva effekterna av ett kollegialt lärande anammas av skolor i hela landet. Nu välkomnar vi till konferensen som ger dig verktyg och rekommendationer för att lyckas med en framgångsrik implementering!

2015-07-02 09:05 CEST Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med april 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

2015-06-30 13:05 CEST Arbetsgivaralliansen Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007, trots att alla politiska partier under lång tid har varit överens om att så borde ske. Lönebidraget är en viktig insats för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar får anställning. Därför vill civilsamhällets parter, både arbetsgivare och fack, poängtera hur viktigt lönebidraget är för en fungerande arbetsmarknad med mångfald.

2015-06-30 11:09 CEST Småföretagarnas Riksförbund I sitt tal i Almedalen sa Annie Lööf: ”Vi behöver ta strid för lägre kostnader för att anställa”. Hon föreslog att egenföretagare skulle få rabatt på arbetsgivaravgiften i två år för den förste som anställs i företaget. Alltid något och ett steg i rätt riktning men inte nog. Ett större grepp skulle ge mångdubbelt utfall.

2015-06-29 15:54 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att skolledarbanan även fortsättningsvis måste vara en attraktiv karriärväg för lärare och andra med ledarambitioner. Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare är knappast i linje med moderna, individuella löneavtal.

2015-06-29 13:23 CEST Småföretagarnas Riksförbund Småföretagen har ofta inte en chans att delta i offentliga upphandlingar och missar därför möjligheter till affärer.

Lotta Säfström är årets ledarstipendiat 2015

2015-06-29 12:50 CEST Arbetsgivaralliansen Lotta Säfström, VD/direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission, är utsedd till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2015.

Företag tvingas lägga ner om kontanterna försvinner

2015-06-26 14:22 CEST Småföretagarnas Riksförbund Bankernas beslut att inte längre hantera kontanter kan få förödande konsekvenser för många av Sveriges företag. I en undersökning som Småföretagarnas Riksförbund gjort bland sina medlemmar, svarar var femte företagare att de skulle tvingas lägga ner sin verksamhet. Det skulle betyda 4 000 färre företag. Ett dråpslag mot Sveriges småföretag!

Nytt chefsavtal mellan Medieföretagen och Ledarna

2015-06-26 13:00 CEST Almega Medieföretagen och Ledarna har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom mediebranschen. Avtalet träder i kraft den 1 september och gäller tills vidare.

2015-06-25 16:49 CEST Bräcke diakoni Vi är många som strävar efter att höja kvaliteten inom dagens äldreomsorg. Skärpt kontroll och reglering kring bemanning är några konkreta förslag. Vi vill bredda diskussionen och se möjligheter med ny teknik och nya kompetenser inom äldreomsorgen. Medverkar gör Socialstyrelsen, IVO, SKL, Stockholms äldreborgarråd och Bräcke diakoni. Onsdag 1 juli, 14.30 – 15.30 Högskolan sal E30