Pressmeddelanden

2015-03-04 14:09 CET Lärarnas Riksförbund Utbildningsminister Fridolin har idag på regeringens vägnar aviserat att fler lärargrupper som fritidspedagoger, yrkeslärare och modersmålslärare ska legitimeras. - Vi menar att man inte får rusa åstad och göra förändringar bara för att sträva efter ”rättvisa” mellan lärargrupper. En legitimation måste också vara fylld med ett innehåll, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

2015-03-04 09:03 CET Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent under år 2014. Även för arbetare såväl som för tjänstemän ökade lönerna med 2,8 procent. Löneökningarna i hela ekonomin uppmättes också till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Världens första öronproppar för näsan

2015-03-03 15:38 CET NOSA Byggarbetare har hörselkåpor och hjälmar, brandkåren andningsskydd och skyddskläder. Entreprenören och tidigare vårdaren Susanna Bergstrand tröttnade på att det inte fanns ett bra och diskret skydd för människor som jobbar i illaluktande miljöer. Därför lanseras nu NOSA, som öronproppar fast för näsan.

2015-03-03 15:28 CET NOSA En aktuell enkätundersökning, initierad av NoseOption, pekar på ett utbrett, men ofta negligerat arbetsmiljöproblem inom sjukvården; påfrestande lukter. Enligt undersökningen upplever så många som 75 % av respondenterna illaluktande situationer i sitt dagliga arbete. Nu finns lösningen: NOSA - som öronproppar fast för näsan.

​Klart med Studentmedarbetaravtal mellan KFS och tjänstemannafacken

2015-03-03 10:58 CET KFS Företagsservice AB KFS har tecknat kollektivavtal om Studentmedarbetaravtal med arbetstagarorganisationerna Civilekonomerna, förtecknade Saco-förbunden, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Vision. Genom detta avtal skapas det förutsättningar att förena arbete och studier, där arbetsuppgifterna är kvalificerade och har en koppling till de pågående studierna.

Sverigeledande monterbyggare flyttar produktion till Nässjö

2015-02-26 14:06 CET Nässjö Näringsliv AB LM Inredning är en av Sveriges största leverantörer av montrar till mässor. Nu har de flyttat halva sin produktion till Nässjö från Stockholm. "Det är lättare att få tag i bra folk här i Nässjö," säger LM Inrednings vd och ägare Mats Lindqvist.

Fyra av tio skickar med foto i jobbansökan

2015-02-20 09:23 CET ManpowerGroup Fyra av tio jobbsökare, 41 procent, presenterade sig med ett foto i sin senaste jobbansökan. Bland unga är det ännu vanligare. Sex av tio 90-talister, 63 procent, och nästan hälften av 80-talisterna, 47 procent, skickar med bild på sig själv. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

2015-02-18 11:00 CET Medlingsinstitutet ​Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot ISAB Clean AB i Sundbyberg.

2015-02-17 11:29 CET Lärarnas Riksförbund Med ett årligt fortbildningsstipendium vill Lärarnas Riksförbund, Netsmart och Natur & Kultur stödja lärare och lyfta arbete med digitala verktyg. – Efter denna fortbildningsdag tror vi att lärarna på dessa skolor kommer att känna sig mer rustade inför sin användning av ny teknik och digitala läromedel, säger Helena Linge, Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande.

2015-02-17 09:03 CET Medlingsinstitutet Nästan var fjärde anställd omfattas år 2015 av ett så kallat sifferlöst avtal och 60 procent av avtal utan individgarantier. Det visar en kartläggning i Medlingsinstitutets årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014” som presenterades på tisdagen. Rapporten innehåller fakta bland annat om arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2014.