Pressmeddelanden

2015-10-09 15:25 CEST Stockholms Handelskammare Institutet Mot Mutor tillsammans med AmCham och Transparency International samt nätverket Tillsammans Mot Korruption arrangerar ett halvdagseminarium för att lyfta de positiva exemplen i arbetet mot korruption.

Sverige halkar efter – måste bli bättre på företagsamhet

2015-10-09 13:46 CEST Småföretagarnas Riksförbund Sverige halkar efter medan andra länder förbättrar sitt företagsklimat. Boken ”Jakten på företagsamhet” visar hur en negativ trend kan vändas.

2015-10-08 08:30 CEST Stockholms Handelskammare ​Stockholm är en av de huvudstäder som växer snabbast i Europa. Stockholm konkurrerar globalt om talang, företag och investeringar. Den internationella konkurrensen gör att vi måste ha ett snabbt fotarbete. Handelskammaren har därför tagit fram ett nytt Framtidsprogram som pekar ut en färdriktning för hur regionen kan bli starkare.

Osynliga jobb välkomnar Arbetsförmedlingens nya program Stöd och Matchning

2015-10-07 23:12 CEST Osynliga jobb AB Stöd och matchning ska bidra till att kompletterande leverantörer ska med innovativ metodik tidigt bryta arbetslöshet. Fullt fokus läggs på att få ut deltagare i arbete eller utbildning. Via de kompletterade aktörerna ska deltagarna få hjälp med att matchas mot nya arbetsgivare och nätverk, ofta via den osynliga arbetsmarknaden.

Centern tycks ha förstått

2015-10-07 13:27 CEST Småföretagarnas Riksförbund Småföretagarnas Riksförbund får många goda vibbar vid genomläsning av Centerns budgetmotion för 2016. Det är en ganska tilltalande ”buffé” av reformer och åtgärder för att skapa riktiga jobb hos landets småföretagare och spänner över ett brett fält med tydlig inriktning mot att underlätta och förbättra företagandet i Sverige.

Målmedveten – en bok av David Stiernholm

2015-10-07 09:55 CEST Roos & Tegnér AB I boken "Målmedveten" reder David Stiernholm ut skillnaden mellan bråttom och viktigt. När denna distinktion är gjord är det lättare att formulera konkreta och lättillgänglig mål i vardagen. Då målen väl är satta är det sedan möjligt att prioritera på basis av annat än brådska. David Stiernholm har tidigare gett ut succéboken "Klart! – Bli superstrukturerad på 31 dagar!"

2015-10-07 08:00 CEST Högskolan i Gävle Under 2015 besöker rektor, Maj-Britt Johansson, länets kommuner. Torsdag den 8 oktober, är det dags för det sjätte besöket, nu i Sandviken. - Tanken med länsresan är att se vad Högskolan ytterligare kan bidra med för att gynna ortens utveckling och också se hur orten kan bidra till Högskolans utveckling, säger Maj-Britt Johansson. - Jag ser mycket fram emot besöket i Sandviken.

2015-10-06 10:46 CEST Stockholms Handelskammare En affärsdelegation ledd av Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, och Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare, besöker Saudiarabien idag, tisdag den 6 oktober 2015. Besöket syftar till att följa upp statssekretarens resa från den 18 maj i år och att inviga ett svenskt-saudiskt affärsråd tillsammans med Saudiarabiens nationella handelskammare.

2015-10-06 07:00 CEST Öresundskomiteen ​Mer än 350 % fler skulle kunna arbeta på andra sidan Öresund om alla barriärer mellan Skåne och Själland kunde undanröjas. I den första omfattande analysen av arbetspendlingen över Öresund, gör Öresundskomitten den första samlade kartläggningen av samtliga så kallade Öresundsbarriärer. Slutsatsen är att vi är mycket långt från att utnyttja hela jobbpotentialen i Öresundsregionen.

I helgen möts 160 yrkeslärare och branschens representanter i Saltsjöbaden för att diskutera utbildningar och framtidsvisioner inom besöksnäringen.

2015-10-03 08:00 CEST Utbildningsrådet för hotell och restauranger Gymnasielärare och skolledare från hela landet möter branschen i helgens stora konferens om hotell- och restaurangbranschen.