Blogginlägg

2015-11-25 08:07 CET Bräcke diakoni Judi är 5 år. När jag träffar henne har hon varit exakt 18 dagar i Sverige. Det var meningen att vi skulle öppna våra hjärtan men vi stängde våra gränser, så hon hade tur som hann hit innan vi börjar bygga stängsel. De som vill att hon skall åka tillbaka blir fler och fler. I Turkiet finns en flicka som hon, men 16 år. Hon säger: ”När jag föreställer mig min framtid ser jag ingenting”.

Polismuseets blogg: Dömd av samhället

2015-11-19 08:23 CET Polismuseet Gästblogg av Linnea, en av de unga som skriver i bloggen "Andra sidan murarna". Sedan Linnea var liten så har hon levt ett ”dubbelliv” med en pappa och morbror som varit kriminella. På Polismuseet kan du fördjupa dig mer i ämnet i utställningen ”Andra sidan murarna”, om att ha en förälder i fängelse.

En förskolechef och en tunnelbanedirektör  - vad kan de lära oss?

2015-05-27 16:57 CEST Stratvise Mer än du kan ana. Läs vidare, och få tre tips som du själv kan följa! Peter Viinapuu, VD på MTR som driver tunnelbanan i Stockholm, och Tuula Aula, som är chef för förskolorna Condoren i Nacka kommun, är strålande exempel på ett engagerat ledarskap, som också belönats med Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Ålands socialminister säger det självklara - totalkontroversiell i Sverige

2015-04-18 17:18 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap När får Sverige en socialdemokratisk socialminister som säger detta?

Kvinnokamp och köer

2015-03-08 11:53 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Kvinnorörelsen i Sverige tenderar vara som en kö. Vi ser oss själva vänta i irritation på att det skall gå snabbare. Vi positionerar oss så att vare sig systrar eller bröder kommer före. Vi är misstänksamma och avundsjuka på kön bredvid. Vi ser strukturer och inte människor. Och framför allt ser vi inte varandra, vi möts inte och sneglar med kylig blick eftersom du nog inte tillhör min kö.

Att krossa vårdnadsbidrag och fönster

2015-02-28 14:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Ser makthavarna på barn och föräldrar som ett genialt affärskoncept, som kuggar i en lönsamhetsindustri? Men bakom de fina tillväxtkurvorna ligger högar av krossade glasskärvor. Barn och vuxna som inte orkat med stressen och hamnat i psykisk ohälsa och utanförskap. Människor behöver relationer och frihet att själva forma sina liv. Att få vara, eller inte vara människa - det är det som är frågan.

Fanatiker på Aftonbladets ledarredaktion om vårdnadsbidraget

2015-02-21 16:27 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Aftonbladets Daniel Swedin har helt missförstått syftet med vårdnadsbidraget. V-bidraget är konstruerat för barnen. Vi vet idag att inte alla barn passar i förskolemiljö, och att någon form av hemomsorg då är att föredra. Jämställdhet är viktigt, med får aldrig ske på barnens bekostnad. Barns behov kommer först. Där är Barnkonventionen tydlig. Tydlig är också okunskapen på AB:s ledarredaktion.

Solrostävlingen-eller historien om svensk familjepolitik

2015-02-02 13:54 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap I Sverige hade vi skapat det perfekta uppväxtklimatet. Tagit bort hotet om tistlar och ostadigt väder. Barnen planterades i grupp och växte upp i pedagogiska lokaler. Att familjen var tvungen att kommenderas lite, kändes som ett obetydligt pris jämfört med vilken skörd man skulle få. Att söndra familjen kändes ändå som acceptabelt eftersom de patriarkala maktstrukturerna samtidigt krossades.

Regeringen och barnkonventionen

2014-12-01 07:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Statsminister Stefan Löfvén och minister Åsa Regnér skrev nyligen en debattartikel om Barnkonventionen och ambitionen att göra den till lag. Knappast någon förnekar vikten av att ge barn vad de behöver för att växa till sin fulla mänskliga potential. Haro har därför barnkonventionen som ett styrdokument. Men får barnen det bättre med barnkonventionen just som lag – eller kanske till och med sämre?

FN:s barnkonvention fyller 25 år

2014-11-20 07:30 CET Friends