Blogginlägg

En förskolechef och en tunnelbanedirektör  - vad kan de lära oss?

2015-05-27 16:57 CEST Stratvise Mer än du kan ana. Läs vidare, och få tre tips som du själv kan följa! Peter Viinapuu, VD på MTR som driver tunnelbanan i Stockholm, och Tuula Aula, som är chef för förskolorna Condoren i Nacka kommun, är strålande exempel på ett engagerat ledarskap, som också belönats med Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Ålands socialminister säger det självklara - totalkontroversiell i Sverige

2015-04-18 17:18 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap När får Sverige en socialdemokratisk socialminister som säger detta?

Kvinnokamp och köer

2015-03-08 11:53 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Kvinnorörelsen i Sverige tenderar vara som en kö. Vi ser oss själva vänta i irritation på att det skall gå snabbare. Vi positionerar oss så att vare sig systrar eller bröder kommer före. Vi är misstänksamma och avundsjuka på kön bredvid. Vi ser strukturer och inte människor. Och framför allt ser vi inte varandra, vi möts inte och sneglar med kylig blick eftersom du nog inte tillhör min kö.

Att krossa vårdnadsbidrag och fönster

2015-02-28 14:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Ser makthavarna på barn och föräldrar som ett genialt affärskoncept, som kuggar i en lönsamhetsindustri? Men bakom de fina tillväxtkurvorna ligger högar av krossade glasskärvor. Barn och vuxna som inte orkat med stressen och hamnat i psykisk ohälsa och utanförskap. Människor behöver relationer och frihet att själva forma sina liv. Att få vara, eller inte vara människa - det är det som är frågan.

Fanatiker på Aftonbladets ledarredaktion om vårdnadsbidraget

2015-02-21 16:27 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Aftonbladets Daniel Swedin har helt missförstått syftet med vårdnadsbidraget. V-bidraget är konstruerat för barnen. Vi vet idag att inte alla barn passar i förskolemiljö, och att någon form av hemomsorg då är att föredra. Jämställdhet är viktigt, med får aldrig ske på barnens bekostnad. Barns behov kommer först. Där är Barnkonventionen tydlig. Tydlig är också okunskapen på AB:s ledarredaktion.

Solrostävlingen-eller historien om svensk familjepolitik

2015-02-02 13:54 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap I Sverige hade vi skapat det perfekta uppväxtklimatet. Tagit bort hotet om tistlar och ostadigt väder. Barnen planterades i grupp och växte upp i pedagogiska lokaler. Att familjen var tvungen att kommenderas lite, kändes som ett obetydligt pris jämfört med vilken skörd man skulle få. Att söndra familjen kändes ändå som acceptabelt eftersom de patriarkala maktstrukturerna samtidigt krossades.

Regeringen och barnkonventionen

2014-12-01 07:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Statsminister Stefan Löfvén och minister Åsa Regnér skrev nyligen en debattartikel om Barnkonventionen och ambitionen att göra den till lag. Knappast någon förnekar vikten av att ge barn vad de behöver för att växa till sin fulla mänskliga potential. Haro har därför barnkonventionen som ett styrdokument. Men får barnen det bättre med barnkonventionen just som lag – eller kanske till och med sämre?

FN:s barnkonvention fyller 25 år

2014-11-20 07:30 CET Friends

Professorer i pedagogik: förskolan bör inte kritiseras

2014-07-08 05:57 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Vi har skapat en barnomsorgssituation i Sverige där vi inte har råd att ge alla barn den omsorg de behöver för sin utveckling. Detta borde bekymra både professorerna och alla oss andra. Men tyvärr verkar inte professorerna bekymra sig om barnen. De verkar mena att det är okej att barnen lider för den vuxna jämställdheten.

2014-07-02 07:00 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap I sitt partiledartal i Almedalen i söndags utlovade Stefan Löfven (s) ett maxtak för gruppstorlek i förskolan för de minsta barnen. Det är glädjande att den svåra situationen i många förskolor nu uppmärksammats på hög politisk nivå. Men samtidigt belyses ett djupare problem. Det föreslagna taket på 15 barn per barngrupp räcker inte; maxtaket borde vara 10 barn. Men har Stefan Löfven råd med detta?