Blogginlägg

Regeringen och barnkonventionen

2014-12-01 07:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Statsminister Stefan Löfvén och minister Åsa Regnér skrev nyligen en debattartikel om Barnkonventionen och ambitionen att göra den till lag. Knappast någon förnekar vikten av att ge barn vad de behöver för att växa till sin fulla mänskliga potential. Haro har därför barnkonventionen som ett styrdokument. Men får barnen det bättre med barnkonventionen just som lag – eller kanske till och med sämre?

FN:s barnkonvention fyller 25 år

2014-11-20 07:30 CET Friends

Professorer i pedagogik: förskolan bör inte kritiseras

2014-07-08 05:57 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Vi har skapat en barnomsorgssituation i Sverige där vi inte har råd att ge alla barn den omsorg de behöver för sin utveckling. Detta borde bekymra både professorerna och alla oss andra. Men tyvärr verkar inte professorerna bekymra sig om barnen. De verkar mena att det är okej att barnen lider för den vuxna jämställdheten.

2014-07-02 07:00 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap I sitt partiledartal i Almedalen i söndags utlovade Stefan Löfven (s) ett maxtak för gruppstorlek i förskolan för de minsta barnen. Det är glädjande att den svåra situationen i många förskolor nu uppmärksammats på hög politisk nivå. Men samtidigt belyses ett djupare problem. Det föreslagna taket på 15 barn per barngrupp räcker inte; maxtaket borde vara 10 barn. Men har Stefan Löfven råd med detta?

Grottmammor

2014-06-23 06:00 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Några grottmammor finns fortfarande kvar. Som vill låta ungen klänga tills den själv släpper och är redo att utforska världen. De vill fostra självständiga individer som respekterar andra och blir omvårdande i nästa generation. Men grottmammor är tydligen ett politiskt problem och måste hållas nere i antal. Det som däremot inte minskar i antal är beteendeproblemen och mobbningen bland våra barn.

Nu är det dax!

2014-04-18 11:54 CEST Woodwork AB Påsken är här och sommaren närmar sig med stormsteg. Det innebär att det är hög tid för alla campingplatser, nöjesparker och andra att se över utbudet av sommaraktiviteter.

Bli astronaut - inte mamma

2014-03-05 10:37 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap "Hillary Clinton wrote to NASA as a child inquiring how to become an astronaut. NASA replied that girls could not be astronauts. So she became Secretary of State." Tack vare kvinnors kamp kan jag bli astronaut eller flygkapten. Men varför är det nu så fel att bara vara mamma?

2014-03-01 07:43 CET Friends

PISA - den svenska skolkatastrofen

2013-12-12 06:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Den nyligen publicerade PISA-studien är en chockerande läsning. Kunskapen hos svenska skolelever har fallit från en redan svag position till en svårfattbar placering i bottenskiktet bland OECD-länder. Den psykiska ohälsan bland unga eskalerar också och försämras snabbare i Sverige än i jämförbara länder. Är Sverige egentligen ett land unga har särskilt lätt att växa till sin fulla potential?

Skolverket rekommenderar fortsatt ohälsa i förskolan

2013-12-11 10:16 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Skolverket tar bort rekommendationerna om max 15 barn i barngrupperna i förskolan. Motiveringen? Jo, förskolorna följer ändå inte rekommendationerna. Men vad ligger bakom den politiska oviljan att minska barngrupperna? En förskola som förvaltar över 80% av alla 1-5 åringar i Sverige kostar redan mycket. Vilken kommun har råd? Sverige spenderar redan i världsklass mest pengar på förskola och skola.