Nyheter

​​​Se eleven här och nu!

2015-03-04 08:05 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Kungsholmens grundskola har stor erfarenhet av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd – och pedagogerna upplever att de har blivit bättre på att se varje elev i klassen utifrån vars och ens individuella behov skriver tidningen LÄRA Stockholm #1 2015.

Hudiksvalls kommun inför lokal uppföljning av HVB-placerade barn och unga och deltar i nationell kunskapsspridning

2014-11-04 09:55 CET Diosentic Systems AB Socialtjänsten i Hudiksvalls kommun inför uppföljningsplattformen dioevidence™ för målgruppen barn och ungdomar som placerats på vård och boende, HVB (UBU-VB).

Hudiksvalls kommun inför lokal uppföljning av familjehemsplacerade barn och unga och deltar i nationell kunskapsspridning

2014-11-04 09:55 CET Diosentic Systems AB Socialtjänsten i Hudiksvalls kommun kompletterar uppföljningsplattformen dioevidence™ med målgruppen familjehemsplacerade barn och ungdomar (UBU-F).

Sollentuna kommun inför lokal uppföljning av HVB-placerade barn och unga och deltar i nationell kunskapsspridning

2014-11-24 15:01 CET Diosentic Systems AB Socialtjänsten i Sollentuna kommun kompletterar uppföljningsplattformen dioevidence™ med målgruppen barn och ungdomar som placerats på vård och boende, HVB (UBU-VB).

2015-02-24 09:28 CET Q-Steps Kvalitetssäkring AB Vill ni granska er verksamhet under hösten 2015? Då är det dags att göra er anmälan.

Stiftelsen Aktiv Skola kräver att skolan förstatligas

2015-02-23 14:30 CET Aktiv Skola Lärarförbundet har beräknat att det år 2020 kommer att saknas 55 000 lärare i Sverige. - Detta kan inte fortsätta, regeringen måste agera i dag och inte i morgon, säger Petra Falk, språkrör för stiftelsen Aktiv Skola. Som första åtgärd måste skolan förstatligas, menar Aktiv Skola. Dessutom bör regeringen sätta i gång ett idogt arbete för att höja lärarnas status.

Välkommen till Qualis nätverksseminarium 14-15 april 2015 i Malmö

2015-02-19 16:44 CET Q-Steps Kvalitetssäkring AB Anmälan och program till Qualis nätverksseminarium 14-15 april 2015 i Malmö

2015-02-18 15:20 CET Sveriges Kommuner och Landsting Kommuner har mycket att vinna på att i ett tidigt skede hjälpa barn och unga med tydliga problem på ett effektivt sätt.

Nora kommun följer upp Vuxna med missbruksproblem med nationell uppföljningsplattform

2015-02-18 13:00 CET Diosentic Systems AB Nora kommun inför uppföljningsplattformen dioevidence™ för målgruppen vuxna med missbruksproblem.

Anhörigåret 2015

2015-02-18 10:00 CET Anhörigas Riksförbund Nu har Anhörigårets webbplats öppnat upp. Där kan du, din organisation, kommun eller företag bidra med aktiviteter som faller inom ramen för Anhörigåret 2015. På webbplatsen samlar vi alla aktiviteter inom anhörigområdet under 2015.