Pressmeddelanden

Vässa din kompetens! Utbildingsdagar inom skola vårterminen 2019

Vässa din kompetens! Utbildingsdagar inom skola vårterminen 2019

2019-01-18 13:51 CET
Infosoc Rättsdata AB kan nu via sin samarbetspartner Skoljuristen erbjuda nedanstående ...

Premiär för Hej Hyper - en musikal om NPF

Premiär för Hej Hyper - en musikal om NPF

2019-01-14 08:00 CET
Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättni...

Brandsäkerheten i fokus när Länssjukhuset Ryhov byggs ut

Brandsäkerheten i fokus när Länssjukhuset Ryhov byggs ut

2019-01-09 07:10 CET
Vid sjukhusbyggnation har trygghet och säkerhet högsta prioritet. Därför utförs just nu...

Genombrott för svenska Miris – FDA godkänner Miris Human Milk Analyzer™ i USA

2018-12-21 23:18 CET
Mjölkanalysbolaget Miris kan idag meddela att marknadsgodkännande erhållits från amerik...

Genombrott för svenska Miris – FDA godkänner Miris Human Milk Analyzer™ i USA

2018-12-21 23:14 CET
Mjölkanalysbolaget Miris kan idag meddela att marknadsgodkännande erhållits från amerik...

Bostäder och kommunikationer i fokus för ett attraktivt Nora

Bostäder och kommunikationer i fokus för ett attraktivt Nora

2018-12-20 10:17 CET
Möjligheter till utbildning och arbete får godkänt av boende i Nora kommun. Fler bostäd...

Ökad budget för förskoleförvaltningen

Ökad budget för förskoleförvaltningen

2018-12-19 13:58 CET
Under onsdagen 19 december klubbade förskolenämnden i Göteborg igenom budgeten för 2019...

Fryshusets årssammanfattning 2018

Fryshusets årssammanfattning 2018

2018-12-18 15:52 CET
Mycket har hänt inom Fryshuset i år. Vi har öppnat tre nya mötesplatser, inlett samarbe...

En halv miljon barn riskerar att fara illa under julen

En halv miljon barn riskerar att fara illa under julen

2018-12-17 06:45 CET
En halv miljon barn i Sverige har minst en förälder som har ett missbruk eller psykisk ...