Nyheter

2014-10-30 13:38 CET Alla Kvinnors Hus Alla Kvinnors Hus verkar för ett samhälle där ingen kvinna ska behöva utsättas för våld, hot eller sexuella övergrepp. Alla Kvinnors Hus erbjuder stöd och råd samt skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn. Alla Kvinnors Hus har 14 anställda och 85 aktiva volontärer. Alla Kvinnors Hus är en ideell förening med cirka 650 medlemmar. Verksamheten består av tre delar:

2014-10-29 14:33 CET Magelungen Utveckling AB Open Space 2014 Studieresa Nya delägare På gång: Magelungen Uppsala Välkommen till nya, och adjö & lycka till kollegor som lämnar Magelungen

Karlskoga kommun inför lokal uppföljning av familjehemsplacerade barn och unga och deltar i nationell kunskapsspridning

2014-10-29 10:05 CET Diosentic Systems AB Socialtjänsten i Karlskoga kommun kompletterar uppföljningsplattformen dioevidence™ med målgruppen familjehemsplacerade barn och ungdomar (UBU-F).

Karlskoga kommun inför lokal uppföljning av HVB-placerade barn och unga och deltar i nationell kunskapsspridning

2014-10-29 10:05 CET Diosentic Systems AB Socialtjänsten i Karlskoga kommun inför uppföljningsplattformen dioevidence™ för målgruppen barn och ungdomar som placerats på vård och boende, HVB (UBU-VB).

Fortsatt satsning på förbättrat ledningssystem för en ännu bättre personlig assistans

2014-10-28 14:54 CET NÄRA AB personlig assistans Fortsatt satsning på förbättrat ledningssystem för en ännu bättre personlig assistans Som ytterligare ett steg i arbetet för en ännu bättre och mer professionellt personlig assistans arbetar NÄRA just nu med konsult Annica Ångell. Annica har lång erfarenhet inom förändringsarbete och ledningssystem och tillför massor i och med sin unika kompetens.

2014-10-28 10:23 CET Barnombudsmannen Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 6 oktober 2014

Barnkonventionen 25 år: Barn måste ha klagorätt när deras rättigheter kränks

2014-10-28 10:11 CET Barnombudsmannen Detta år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 25 år. Det är en milstolpe i arbetet för att lyfta barns livsvillkor som påminner om att barn, precis som alla andra människor, har mänskliga rättigheter. De nordiska barnombuden vill i ett gemensamt uttalande uppmärksamma regeringarna i de nordiska länderna på att stora och viktiga utmaningar kvarstår.

SAFE STOCKHOLM söker arbetsledare

2014-10-27 15:49 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Sedan augusti 2013 har Skyddsvärnet ett uppdrag från Stockholms stad om trygghetsvärdar på Sergels torg med närområde. Verksamheten som heter SAFE STOCKHOLM har åtta trygghetsvärdar och två arbetsledare. Vi har nu den ena arbetsledartjänsten ledig.

Vill du arbeta vid Skyddsvärnets Halvvägshus?

2014-10-27 15:31 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet söker en engagerad och sociala medarbetare som är intresserade av att arbeta på Skyddsvärnets Halvvägshus. Dina huvudarbetsuppgifter är att ansvara för att stötta och assistera klienterna i det dagliga livet samt kontakterna med till exempel socialtjänst, arbetsförmedling, Kriminalvård, fastighetsägare, arbetsgivare och andra relevanta organisationer.

Är du vår nya familjehemskonsulent?

2014-10-27 15:10 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet söker en socionom, eller en person med likvärdig akademisk utbildning, som har erfarenhet av arbete med familjehemsplaceringar inom privat, kommun, ideell organisation eller stiftelse. Du bör ha en god social kompetens, stor arbetskapacitet och vara inriktad på att hitta lösningar och vara flexibel. Utbildning i KBT, MI, BBIC, handledning och ÅP är meriterande och körkort ett måste.