Pressmeddelanden

2015-05-25 15:25 CEST Stockholms Handelskammare ​En ny rapport från Stockholmsgruppen för tillväxt, ett nätverk som startats av Stockholms Handelskammare och Fastighetsägarna i Stockholm, visar att det går att bygga snabbt i Stockholms län. Det gäller bara att kommun, byggföretag, myndigheter och medborgare drar åt samma håll.

Anders Josephsson till Sveriges Träbyggnadskansli

2015-05-25 12:15 CEST Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli förstärker verksamheten och anställer Anders Josephsson som ansvarig för kommunikation och public affairs. Anders kommer närmast från Regeringskansliet och en tjänst som politiskt sakkunnig hos tidigare civil- och bostadsminister Stefan Attefall där han arbetat med bostads – och upphandlingsfrågor. Anders tillträder den 15 juni 2015.

2015-05-25 12:15 CEST Hyresgästföreningen Efter en intensiv upphandling har Hyresgästföreningen beslutat sig för att inleda ett samarbete med mediebyrån AdOn. Mediebyråvalet är ett steg av flera i arbetet med att vrida kommunikationen från traditionell reklam till en mer frekvent digital närvaro.

Fokus på 0 allvarliga olyckor

2015-05-25 11:48 CEST Veidekke i Sverige Den 1 juni inleds Veidekkes årliga HMS*-vecka. En vecka där alla som arbetar i och med Veidekke sätter strålkastarljuset lite extra lite extra på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att på sikt skapa helt skadefria arbetsplatser. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt att uppnå med ett personligt ansvar och engagemang från alla.

​HSB mest attraktiva och kända fastighetsbolag enligt Rekryteringsbarometern

2015-05-25 09:42 CEST HSB Riksförbund HSB är det mest attraktiva och kända fastighetsbolaget. Det visar Rekryteringsbarometern 2015, en enkätundersökning där studenter från landets högskolor och universitet inom fastighetsrelaterade utbildningar får säga sitt. Det är andra året i rad som HSB vinner denna utmärkelse.

2015-05-25 08:30 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Onsdagen den 27 maj inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhållet och fastighetsförvaltningen på Allégatan 6-8, Thorsgatan 3 och Åbygatan 11, 13 och 15 i Klippan.

MKB Fastighets AB omvandlar lokaler till bostäder

2015-05-25 08:00 CEST MKB Fastighets AB Behovet av nya bostäder i Malmö är stort. MKB Fastighets AB har som mål att möjliggöra färdigställande av 500 nya bostäder per år. Under 2015 och 2016 är avsikten att bolagets ordinarie nyproduktion kompletteras med ombyggnation av lokaler till bostäder, inredning av vindar samt en upphandling av modulbostäder. Flera av bolagets kontor i Rosengård byggs om till bostäder.

Byggstart för 237 nya studentbostäder på Kungsholmen

2015-05-22 12:05 CEST Svenska Bostäder I dag 22 maj påbörjas ombyggnaden av gamla Sankt Görans gymnasium i kvarteret Vallgossen till studentbostäder, en förskola med åtta avdelningar och kommersiella lokaler. Inflyttning sker under våren 2017

Satsning på nybyggnation i Arboga - kommunen erbjuder attraktiv mark till sänkta priser under 1,5 år

2015-05-22 09:23 CEST Arboga kommun Arboga kommun erbjuder nu attraktiv mark för bostäder, industri och handel till sänkta priser för att stimulera nybyggnation i kommunen. Erbjudandet gäller under ett och ett halvt år och innebär att all planlagd mark kostar 50 kronor kvadratmetern.

Uppsalahem tillsätter ny vd under våren 2016

2015-05-22 08:50 CEST Uppsalahem ​Uppsalahems vd Mikael Rådegård har beslutat sig för att lämna Uppsalahem under våren 2016. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd påbörjas i nu juni.