Blogginlägg

Nöjda kunder är det bästa vi vet!

2014-05-07 18:01 CEST Monitor Larm & Bevakning i Göteborg AB Idag hade jag en avstämning med Jesper Björk som arbetar med IT på Citat och han är tillika ansvarig för deras säkerhetslösning som vi har installerat för ett antal år sedan. Jesper lämnade följande omdömen om hur han tycker samarbetet med Monitor har fungerat genom åren: "Kunniga, serviceinriktade, löser det jag ber om, återkommer snabbt vid frågor eller problem"

2014-04-29 13:52 CEST Hyresgästföreningen region Norrland Alla orter strävar efter tillväxt. Detta är en fråga som brukar skapa politisk enighet. Olika konsulter vallfärdar till kommunledningarna med sina recept på tillväxt. Alla Googlar på alla och till slut kan vilka dumheter som helst upphöjas till sanningar och personliga tyckanden förvandlas till vetenskapliga bevis. Marknadshyror sägs vara lösningen på bostadsbristen.

Brittisk polis med TASER löser hotfulla situationer genom att varna med elpistolen

2014-04-28 08:38 CEST Defendor AB Brittisk statistik visar att ett införande av TASER innebär färre ingripanden med polisens ordinarie skjutvapen. Dessutom har TASER har en tydlig avskräckande effekt som innebär att polisen neutraliserar mer än 80% av hotfulla situationer bara genom att varna med TASER.

Polisskjutningarna minskade 70% i Schweiz!

2014-04-22 09:12 CEST Defendor AB I ett nyhetsreportage i Schweizer Radio und Fernsehen den 16 april, visar färsk statistik att antalet skjuttillfällen med polisens tjänstevapen (kulvapen) sjunkit från 33 till 9 tillfällen mellan 2010 och 2013 efter introduktionen av TASER X26 som kompletterande beväpning.

TASER mot Suicide by Cop?

2014-04-11 13:00 CEST Defendor AB Suicide by cop (”självmord med hjälp av polis”) är en form av självmord där en person utsätter polisen för sådant hot att de tvingas agera med dödligt våld. I Sverige har vi hittills varit relativt förskonade mot sådana händelser, men de senaste åren finns det ett antal incidenter som möjligen uppfyller kriterierna för försök till alternativt fullbordat suicide by cop.

Behov av en ny kommunal säkerhetsorganisation

2014-04-08 07:23 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under de senaste åren har det förts en nödvändig debatt om vilken förmåga försvaret har att lösa ställda uppgifter. Motsvarande diskussioner har däremot lyst med sin frånvaro när det gäller polisens och kommuners förmåga att förebygga och hantera brott samt trygga enskilda medborgares säkerhet. Detta trots att läget i många kommuner kommer att bli mycket besvärligt framöver.

Tryggare Sverige utbildar Östhammars kommun i brott i nära relationer

2014-04-03 07:55 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer handlar om att aktörer som t.ex. socialtjänsten genomför så kallade strukturerade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder. Stiftelsen Tryggare Sverige genomför just nu en utbildning för socialtjänsten m.fl. i Östhammars kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med dessa viktiga frågor.

Krönika: När masken i  mitt kylskåp skickar spam

2014-03-29 07:05 CET Induo AB Antalet uppkopplade saker ökar men säkerheten blir eftersatt. För inte så länge sedan avslöjades ett kylskåp som spammare. Förvånansvärt många av de internetanslutna sakerna infekteras med virus, rapporter pekar på att säkerheten i sakerna ligger 10 år efter vanliga datorer.

Kameraseminarium på Chalmers tekniska högskola

2014-03-25 07:41 CET Monitor Larm & Bevakning i Göteborg AB Den 12/3 genomförde vi på Monitor ett välbesökt kameraseminarium på Chalmers Nanofabrication Laboratory där vi tidigare har gjort en större installation av en Avigilon kameraanläggning. Ämnet var "kamerabevakning i praktiken, lagar och rekommendationer". Elin Falk från Svensk Säkerhetsvideo var inbjuden som talare och uppslutningen bland befintliga och nya kunder var god.

2014-03-21 10:54 CET Juristpunkten Vi på Juristpunkten har märkt en ökning av antalet kontakter vi får som rör området dolda fel. För att detta uttryck ens ska kunna aktualiseras så krävs det i uteslutande av fallen att säljaren genomfört en besiktning av fastigheten ifråga innan tiden för köpets avslut. I jordabalken skrivs tydligt i 4:19 att köparen har en djupgående undersökningsplikt.