Blogginlägg

2013-11-29 08:46 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Varje år dödas cirka 100 personer i Sverige till följd av grova våldsbrott. Antalet anhöriga uppgår till mångdubbelt fler. Trots det är anhöriga till våldsdödade fortfarande en bortglömd grupp. För att uppmärksamma denna grupp bjuder vi in till en debattkväll måndagen den 9 december. Medverkar gör bl.a. Lilian Gustafsson, vars son Anders mördades i Hammarbyhamnen på nyårsafton 1995.

2013-11-28 16:42 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Tillsammans med kommunalrådet Erik Andersson (Täby kommun) invigde i går Stiftelsen Tryggare Sveriges ordförande Karl-Åke Pettersson Täbys första brottsfria gångtunnel. Satsningen att börja rusta upp gångtunnlar är ett utmärkt exempel på hur en kommun genom situationell brottsprevention kan öka säkerheten för sina invånare.

Rikspolischefen, Bagdad Bob och brottsdrabbade kvinnor

2013-11-26 16:59 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Reaktionerna på vår granskning av polisens brottsutredningsverksamhet vid våld mot kvinnor har varit av två slag. Det handlar dels om utsatta kvinnor, kvinnojoursrepresentanter och enskilda poliser som hört av sig och bekräftat den bild vi förmedlat, dels reaktioner från polismyndigheten i Stockholm, som följer sin tradition & likt Bagdad Bob förnekar att det finns några problem inom detta område.

Polisens utredningsverksamhet - ett svek mot våldsdrabbade kvinnor

2013-11-25 08:59 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Endast tjugo av hundra anmälningar om våld i nära relationer klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna. Det visar en ny rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

Samarbeta mer för bättre mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Bygga företag kräver kapital och tid!
Bli medlem i Viktimologiskt Nätverk 2014

2013-11-15 15:30 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Sedan cirka sex år finns det ett forum - Viktimologiskt Nätverk - där politiker, forskare, studenter, yrkesverksamma, ideellt engagerade m.fl. kan träffas för att utbyta tankar och erfarenheter inom trygghetsområdet. Bli medlem och få inbjudningar till debattkvällar, föreläsningar, studieresor, sommarkurser etc.

Mindre våld, mindre skador, färre dödsskjutningar med elpistol?

2013-11-15 10:06 CET Defendor AB Om Svensk Polis inför elpistoler, skulle det innebära mindre våld, färre skador och färre dödsskjutningar?

November: inbrottstjuvarnas julafton

2013-11-15 08:47 CET Induo AB I november ökar inbrotten i villor, mörkret är en orsak. Eftersom bland annat IF rapporterat om trådlösa larm som störs ut berättar vi vad du skall tänka på för att undvika att du också drabbas.

Fem platser kvar till höstens utbildning i hot- och riskbedömningar

2013-11-12 12:18 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Inbjudan till en utbildningsdag om strukturerade hot- och och riskbedömningar för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl. i Stockholm den 27 november, 2013.