Blogginlägg

2014-01-23 10:57 CET Hyresgästföreningen region Norrland Umeå behöver en stor andel hyresrätter. Hyresrätten har många fördelar. Den är öppen för alla och hyran sätts oftast efter bruksvärdet. Det ekonomiska risktagandet för hyresgästen är litet. Det är lätt att byta bostad och flytta dit det finns jobb och studier. Umeås struktur gör att tillgången på hyresrätter är en av grundförutsättningarna för att staden ska kunna fortsätta att växa.

Karenstidsförbud

2014-01-22 09:30 CET Bemanningsföretagen

2014-01-21 14:48 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

TASER i världen - Storbritannien

2014-01-20 07:30 CET Defendor AB I media debatteras bruket av dödligt våld vid polisingripanden. Många hävdar att elpistoler skulle minska våldet och antalet dödsskjutningar medan RPS vägrar att göra en utvärdering med fältförsök trots vad som anges i EU:s konvention om mänskliga rättigheter. Vi inleder nu vår artikelserie med internationella erfarenheter och börjar med Storbritannien, där TASER har funnits i bruk sedan 2004.

2014-01-19 12:15 CET Juristpunkten Mannen - som företräddes av Juristpunkten yrkade att den gemensamma vårdnaden skulle bestå och att han skulle ha rätt till umgänge med barnen. Hustrun yrkade att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnen även interimistiskt. Som skäl angav hustrun bl a att hon och barnen bodde på skyddat boende samt att mannen polisanmälts för våld mot barnen.

2014-01-19 11:54 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

2014-01-18 15:38 CET Juristpunkten I en aktuell dom fick modern ensam vårdnad. I domen ges en utförlig beskrivning av hur domstolen kommit fram till sin slutsats i vårdnadsfrågan. Man gör en intressant sammanfattning av rättsutvecklingen sedan 1998 då domstolarna gavs möjlighet att besluta om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig detta.

2014-01-18 14:37 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad och umgängesrätt I mål om bl a vårdnad tillerkändes mamman ensam vårdnad bl a på grund av att parterna hade så djupa samarbetssvårigheter att det skulle gå ut över barnens bästa. Pappan - som företräddes av Juristpunkten - tillerkändes dock ett omfattande umgänge med barnen.

2014-01-18 14:00 CET Juristpunkten Kommentar från Juristpunkten (J P). I detta fallet företrädde JP barnens pappa. Hovrättens beslut gick därför helt i enlighet med vår huvudmans önskemål. Nästan alltid finns det oenigheter mellan parter som skiljer sig. Huvudregeln är gemensam vårdnad för barnen och den bör upplösas bara i de fall domstolen är helt övertygad om att detta är bäst för barnen.

Polismuseets blogg - Vad påverkar din uppfattning om polisen?

2014-01-17 14:41 CET Polismuseet Polisen i dina ögon heter Polismuseets utställning som har premiär den 29 mars. Med den nya utställningen vill Polismuseet ställa dig som besökare i centrum och få dig att reflektera över vad det är som påverkar din uppfattning om polisen.