Blogginlägg

2014-01-19 11:54 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

2014-01-18 15:38 CET Juristpunkten I en aktuell dom fick modern ensam vårdnad. I domen ges en utförlig beskrivning av hur domstolen kommit fram till sin slutsats i vårdnadsfrågan. Man gör en intressant sammanfattning av rättsutvecklingen sedan 1998 då domstolarna gavs möjlighet att besluta om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig detta.

2014-01-18 14:37 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad och umgängesrätt I mål om bl a vårdnad tillerkändes mamman ensam vårdnad bl a på grund av att parterna hade så djupa samarbetssvårigheter att det skulle gå ut över barnens bästa. Pappan - som företräddes av Juristpunkten - tillerkändes dock ett omfattande umgänge med barnen.

2014-01-18 14:00 CET Juristpunkten Kommentar från Juristpunkten (J P). I detta fallet företrädde JP barnens pappa. Hovrättens beslut gick därför helt i enlighet med vår huvudmans önskemål. Nästan alltid finns det oenigheter mellan parter som skiljer sig. Huvudregeln är gemensam vårdnad för barnen och den bör upplösas bara i de fall domstolen är helt övertygad om att detta är bäst för barnen.

Polismuseets blogg - Vad påverkar din uppfattning om polisen?

2014-01-17 14:41 CET Polismuseet Polisen i dina ögon heter Polismuseets utställning som har premiär den 29 mars. Med den nya utställningen vill Polismuseet ställa dig som besökare i centrum och få dig att reflektera över vad det är som påverkar din uppfattning om polisen.

Tryggare Sverige arrangerar studieresa till Holland för Lunds kommun

2014-01-15 13:12 CET Stiftelsen Tryggare Sverige För att ta del av erfarenheterna från de senaste årens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i Holland arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige en studieresa för Lunds kommun. Ansvariga för studieresan är urbanvetaren Thomas Ahlskog som bland annat är författare till rapporterna Trygghet i boende respektive Trygghet i kollektivtrafiken.

Godhet kan skada klienten
Tryggare Sverige utbildar Enköpings kommun i brott i nära relationer

2014-01-14 18:08 CET Stiftelsen Tryggare Sverige En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer handlar om att aktörer som t.ex. socialtjänsten genomför så kallade strukturerade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder. Stiftelsen Tryggare Sverige genomför just nu en utbildning för socialtjänsten i Enköpings kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med dessa viktiga frågor.

Debatt: En havererad bostadspolitik

2014-01-08 09:05 CET Hyresgästföreningen region Norrland I dag ser jag ett samhälle där ungdomar inte kan flytta från sina föräldrar, eftersom det inte finns tillgång till hyresrätter med en rimlig hyra. Jag ser ett samhälle där segregationen mellan olika bostadsområden ökar. Jag ser ett samhälle där många politiker tycks ha abdikerat från bostadspolitiken.

Monitor säkrar MyNewsDesk

2014-01-03 15:22 CET Monitor Larm & Bevakning i Göteborg AB I dagarna flyttar My News Desk till ett nytt fint kontor i centrala Göteborg och då de ville ha en pålitlig partner för sin säkerhetslösning fick Monitor förtroendet att installera larm och att även ta hand om alla larmtjänster enligt vårt koncept "Ett nummer, många tjänster".