Blogginlägg

Elchockvapen; vad är vad?

2014-02-20 08:00 CET Defendor AB De senaste veckorna har vi i media kunnat följa det pågående rättsfallet mot en kvinna som står åtalad för att ha mördat sin make med ett elchockvapen. Allt som oftast så presenteras vapnet i media som en elpistol, och i ett par fall har en bild på en TASER X26 visats vilket är missvisande då det inte var denna typ av elchockvapen som kvinnan använde. Så vad är vad?

Bluffakturor 2013 - en sammanfattning

2014-02-11 11:55 CET Förenade Bolag För ett par år sedan var bluffakturor något som både rättsväsende och lagstiftare betraktade med närmast ointresse. Att sysslan var ett i princip riskfritt sätt att tjäna snabba pengar på spred sig, och kriminella gäng sadlade om. Förenade Bolag sammanfattar 2013 års viktigaste händelser i stävjandet av bedräglig verksamhet.

TASER i världen - Schweiz

2014-02-10 11:45 CET Defendor AB I media debatteras bruket av dödligt våld vid polisingripanden. Många hävdar att elpistoler skulle minska våldet och antalet dödsskjutningar medan RPS vägrar att göra en utvärdering med fältförsök trots vad som anges i EU:s konvention om mänskliga rättigheter. Vi fortsätter nu vår artikelserie om internationella TASER-erfarenheter; denna gång Schweiz, där TASER har funnits i bruk sedan 2003.

Sätt barnen i centrum vid dödligt våld

2014-02-03 07:52 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Dagens Nyheter rapporterar idag att barn som bevittnat våld i nära relationer ofta blir utan ersättning, trots att möjligheten finns sedan flera år. Resultanten är nedslående. För att synliggöra barn som bevittnat våld och andra övergrepp krävs att polisen genomför barnkonsekvensanalyser vid anmälningar om brott i nära relationer och vid ansökningar om kontaktförbud.

Bättre stöd behövs för traffickingoffer

2014-01-31 08:59 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Den brutala verklighet som skildras i SvD:s artikelserie om trafficking är en verklighet vi i Plattformen Civila Sverige mot människohandel känner igen alltför väl. Vi är flera ideella organisationer och aktörer som nu samarbetar för att samordna våra insatser till utsatta samt tillsammans påverka och stärka rättigheterna för utsatta.

Inbjudan till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag

2014-01-30 11:16 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för Sveriges brottsförebyggare. Syftet med nätverksträffen den 20-21 mars är att erbjuda personer med ett brottsförebyggande uppdrag från hela Sverige tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Medverkar gör bl.a. Andreas Kvarnängen (Justitiedepartementet) och Johan Dixelius (Polissamordningen).

2014-01-23 10:57 CET Hyresgästföreningen region Norrland Umeå behöver en stor andel hyresrätter. Hyresrätten har många fördelar. Den är öppen för alla och hyran sätts oftast efter bruksvärdet. Det ekonomiska risktagandet för hyresgästen är litet. Det är lätt att byta bostad och flytta dit det finns jobb och studier. Umeås struktur gör att tillgången på hyresrätter är en av grundförutsättningarna för att staden ska kunna fortsätta att växa.

Karenstidsförbud

2014-01-22 09:30 CET Bemanningsföretagen

2014-01-21 14:48 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

TASER i världen - Storbritannien

2014-01-20 07:30 CET Defendor AB I media debatteras bruket av dödligt våld vid polisingripanden. Många hävdar att elpistoler skulle minska våldet och antalet dödsskjutningar medan RPS vägrar att göra en utvärdering med fältförsök trots vad som anges i EU:s konvention om mänskliga rättigheter. Vi inleder nu vår artikelserie med internationella erfarenheter och börjar med Storbritannien, där TASER har funnits i bruk sedan 2004.