Blogginlägg

Sätt barnen i centrum vid dödligt våld

2014-02-03 07:52 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Dagens Nyheter rapporterar idag att barn som bevittnat våld i nära relationer ofta blir utan ersättning, trots att möjligheten finns sedan flera år. Resultanten är nedslående. För att synliggöra barn som bevittnat våld och andra övergrepp krävs att polisen genomför barnkonsekvensanalyser vid anmälningar om brott i nära relationer och vid ansökningar om kontaktförbud.

Bättre stöd behövs för traffickingoffer

2014-01-31 08:59 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Den brutala verklighet som skildras i SvD:s artikelserie om trafficking är en verklighet vi i Plattformen Civila Sverige mot människohandel känner igen alltför väl. Vi är flera ideella organisationer och aktörer som nu samarbetar för att samordna våra insatser till utsatta samt tillsammans påverka och stärka rättigheterna för utsatta.

Inbjudan till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag

2014-01-30 11:16 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för Sveriges brottsförebyggare. Syftet med nätverksträffen den 20-21 mars är att erbjuda personer med ett brottsförebyggande uppdrag från hela Sverige tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Medverkar gör bl.a. Andreas Kvarnängen (Justitiedepartementet) och Johan Dixelius (Polissamordningen).

2014-01-23 10:57 CET Hyresgästföreningen region Norrland Umeå behöver en stor andel hyresrätter. Hyresrätten har många fördelar. Den är öppen för alla och hyran sätts oftast efter bruksvärdet. Det ekonomiska risktagandet för hyresgästen är litet. Det är lätt att byta bostad och flytta dit det finns jobb och studier. Umeås struktur gör att tillgången på hyresrätter är en av grundförutsättningarna för att staden ska kunna fortsätta att växa.

Karenstidsförbud

2014-01-22 09:30 CET Bemanningsföretagen

2014-01-21 14:48 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

TASER i världen - Storbritannien

2014-01-20 07:30 CET Defendor AB I media debatteras bruket av dödligt våld vid polisingripanden. Många hävdar att elpistoler skulle minska våldet och antalet dödsskjutningar medan RPS vägrar att göra en utvärdering med fältförsök trots vad som anges i EU:s konvention om mänskliga rättigheter. Vi inleder nu vår artikelserie med internationella erfarenheter och börjar med Storbritannien, där TASER har funnits i bruk sedan 2004.

2014-01-19 12:15 CET Juristpunkten Mannen - som företräddes av Juristpunkten yrkade att den gemensamma vårdnaden skulle bestå och att han skulle ha rätt till umgänge med barnen. Hustrun yrkade att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnen även interimistiskt. Som skäl angav hustrun bl a att hon och barnen bodde på skyddat boende samt att mannen polisanmälts för våld mot barnen.

2014-01-19 11:54 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

2014-01-18 15:38 CET Juristpunkten I en aktuell dom fick modern ensam vårdnad. I domen ges en utförlig beskrivning av hur domstolen kommit fram till sin slutsats i vårdnadsfrågan. Man gör en intressant sammanfattning av rättsutvecklingen sedan 1998 då domstolarna gavs möjlighet att besluta om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig detta.