Kontaktpersoner

Judith Timoney
Daniel Rausch
Seiran Barwari

AIG Sverige Kampanjansvarig för AIGs konsumentportfölj. Som kampanjansvarig är jag ansvarig för att planera och utföra marknadsaktiviteter inom de flesta marknadskanaler, men mina yttersta ansvarsområden är PR direktreklam, annonsering, sociala medier och övrig internetmarknadsföring.

Anders Peterson
Thomas Jansson
Peter Westmark

Performing Arts School

Peter Blomberg
Johanna Bergsten
Margite Nordenstam