Kontaktpersoner

Jessica Bååth
Seiran Barwari

AIG Sverige Kampanjansvarig för AIGs konsumentportfölj. Som kampanjansvarig är jag ansvarig för att planera och utföra marknadsaktiviteter inom de flesta marknadskanaler, men mina yttersta ansvarsområden är PR direktreklam, annonsering, sociala medier och övrig internetmarknadsföring.

Peter Westmark

Performing Arts School

Peter Blomberg
Margite Nordenstam
Wilhelm Kaldo
Lennart Svahn