Kontaktpersoner

Lina Albihn

Centrum för rättvisa Bakgrund: Har tidigare arbetat med kommunikation och studentverksamheten på Centrum för rättvisa. Läste juridik vid Stockholms universitet.

Sebastian Scheiman

Centrum för rättvisa Bakgrund: Advokat på Roschier Advokatbyrå, tingsnotarie på Stockholms tingsrätt. Läste juridik vid Stockholms universitet.

Clarence Crafoord

Centrum för rättvisa Bakgrund: Biträdande jurist vid Advokatbyrån Bratt & Feinsilber samt ideella uppdrag för Rättsfonden och Civil Rights Defenders. Läste juridik på Stockholms universitet.

Fria Skribenter

Anders Tangen
Tobias Nilsson
Johan Lindström

NTF

Yoyomotion

Judith Timoney