Nyheter

Unrest in oil-rich region fuels fears of instability in Iraq

Unrest in oil-rich region fuels fears of instability in Iraq

2018-07-27 13:48 CEST

With the incumbent Prime Minister failing to make a breakthrough in forming a governmen...

HD avgränsar det personliga ansvaret vid aktiebolags konkurs

HD avgränsar det personliga ansvaret vid aktiebolags konkurs

2018-07-26 13:46 CEST

En otydlighet i aktiebolagslagen om det personliga ansvaret vid underlåtenhet att upprä...

Robust 4G router för nya och gamla system

Robust 4G router för nya och gamla system

2018-07-26 09:51 CEST

MLB-G4202 är en robust, metallkapslad industrirouter med dubbla nätverksportar samt ser...

Förslag till säkerhet om efterbehandlingskostnader för gruvverksamhet blir kostsamt för verksamhetsutövarna

Förslag till säkerhet om efterbehandlingskostnader för gruvverksamhet blir kostsamt för verksamhetsutövarna

2018-07-24 08:32 CEST

Regeringen har givit en särskild grupp, Gruvavfallsfinansieringsutredningen, i uppdrag ...

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

2018-07-23 10:28 CEST

Högsta domstolen fortsätter att klargöra otydligheter som under lång tid diskuterats av...

Skogsbrand - så här fungerar försäkringsskyddet

Skogsbrand - så här fungerar försäkringsskyddet

2018-07-16 15:37 CEST

Med anledning av de många skogsbränder som pågår just nu publicerar vi en kort informat...

Trump's tough immigration stance sparks backlash across US

Trump's tough immigration stance sparks backlash across US

2018-07-13 15:43 CEST

A wave of protests was seen across the US as a result of Trump's recent immigration pol...

Färsk dom ger bostadsrättsköpare rätt att frånträda förhandsavtal vid försening

Färsk dom ger bostadsrättsköpare rätt att frånträda förhandsavtal vid försening

2018-07-13 09:53 CEST

De senaste årens prisutveckling för privatbostäder har satt ett högt tryck på fastighet...

Fingeravtryck som minne efter avlidna

Fingeravtryck som minne efter avlidna

2018-07-12 15:07 CEST

Med hjälp av en mobil app kan man nu ta fingeravtryck på den avlidne och sedan lägga in...