Pressmeddelanden

Olle Schmidt (L): Nu måste samhället agera mot antisemitismen!

2018-10-11 16:01 CEST
Under natten mot tisdag utsattes en judisk person som är aktiv i Liberalerna för ett br...

Totalt haveri – LSS-utredningen har inte förstått att kriget är över

Totalt haveri – LSS-utredningen har inte förstått att kriget är över

2018-10-11 09:08 CEST
​Förslagen från den pågående LSS-utredningen skulle innebära slutet för personlig assis...

Sverige: Teodora del Carmen Vásquez får Per Anger-priset

Sverige: Teodora del Carmen Vásquez får Per Anger-priset

2018-10-11 05:00 CEST
Forum för levande historia ger årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationell...

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter i Höganäs

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter i Höganäs

2018-10-10 14:22 CEST
Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med för...

Infosoc Rättsdata lanserar webbutbildning inom lex Sarah

Infosoc Rättsdata lanserar webbutbildning inom lex Sarah

2018-10-10 10:13 CEST
Nu lanserar Infosoc Rättsdata en webbutbildning inom lex Sarah. Föreläsare Ylva Florin ...

Månadens Nätängel september - Nellie Berntsson

Månadens Nätängel september - Nellie Berntsson

2018-10-10 10:08 CEST
Att ligga bakom en av Sveriges största bloggar har sitt pris. Ibland i form av hat och ...

Försäkringsbolagen tar krafttag mot maskinstölderna med ny norm (SSF 1084). Eurosafe Security Solutions AB är först ut med ett godkänt märksystem.

2018-10-10 08:42 CEST
Internationella ligor har specialiserat sig på att stjäla maskiner vilka sedan säljs un...

Pressmeddelande - Ronneby kommun upprättar polisanmälan om brott

2018-10-09 12:41 CEST
Efter att brister uppdagats i en revisionsrapport rörande upphandlingar har Ronneby kom...