Pressmeddelanden

London Metropolitan Police beställer 22.000 kroppsburna kameror av TASER

2015-11-26 14:39 CET Defendor AB Efter ett års noggrann utvärdering av vad marknaden har att erbjuda inom kroppsburna kameror har nu London Metropolitan Police beslutat beställa 22.000 kroppsburna kameror av TASER International. Kamerorna av typ AXON Body 2 ska levereras under 2016 och har batteri- och minneskapacitet för att spela in 12 tim. Nedladdning av video via WiFi, 2 min bufferkapacitet, IP 67, HD-kapacitet etc.

2015-11-25 14:44 CET Feministiskt initiativ ​25 november 1999 instiftades FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Idag hedrar vi alla offer och överlevare för våldet, vi samlas och påminner oss om att vi inte är ensamma, att strategier för att motverka våldet finns. Vi uppmärksammar den här dagen eftersom var tredje kvinna i världen fortfarande utsätts någon gång för allvarligt fysiskt eller sexuellt våld från en man.

2015-11-25 08:00 CET Brottsofferjouren Det bidrag som kommunerna ger till landets brottsofferjourer har ökat och ligger i snitt på 2,51 kronor per invånare för de kommuner som ger bidrag. Det är fortfarande för lågt och skillnaderna mellan kommunerna är för stora, anser Brottsofferjouren Sverige.Ta del av rapporter och tabeller på brottsofferjouren.se

2015-11-25 00:05 CET DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder ​Idag, den 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, initierad av FN för att skapa högre allmän medvetenhet kring frågan. DHR anser det vara viktigt att i enlighet med den här dagens syfte också synliggöra våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga utsätts för.

Hicka är Årets narkotikasökhund

2015-11-23 11:02 CET Svenska Kennelklubben Tioåriga flatcoated retrievern Hicka, eller Hinnared's Snoa som hon heter i stamtavlan, ger alla narkotikasmugglare i Skåne skrämselhicka med sin doftsäkra nos. Nu har hennes arbete tillsammans med sin förare Ingemar Paulsson, 62, resulterat i utmärkelsen Årets narkotikasökhund 2015. Hicka och Ingemar är stationerade i Trelleborg men arbetar främst vid Öresundsbron.

Vad är KMR och vad vill vi?

2015-11-20 21:01 CET KMR KMR:s syfte är att reformera mentalvården och verka för patienternas mänskliga rättigheter. Vi vill att psykiatrin skall föras in under lagen. Just nu gör de stora övergrepp världen över. Vi ser även stora rubriker i Sverige. KMR har anmält tusentals psykiatriker under åren för mycket grova brott, allt från mord, våldtäkter och sexuella övergrepp (i synnerhet) till droglangning och förskingring.

Ganeida Security Consulting invalda i SOFF

2015-11-20 09:09 CET Ganeida Security Consulting AB Ganeida Security Consulting valdes på ordinarie styrelsemöte den 5 november 2015 in i branschorganisationen Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF, vars syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt.

2015-11-16 13:46 CET Brottsofferjouren ​Regeringen har nu beslutat att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel ska tillfalla brottsofferjourer och andra organisationer som stödjer brottsoffer. – Det är ett efterlängtat och positivt besked”, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

2015-11-16 09:25 CET Brottsofferjouren ​Idag uppmärksammar Brottsofferjouren Sverige liksom den europeiska paraplyorganisationen Victim Support Europe, där Brottsofferjouren Sverige är medlem, att EUs brottsofferdirektiv (2012/29/EU) nu ska vara implementerat i medlemsstaterna.

STANLEY Security sponsrar Svenska Skidskyttelandslaget

2015-11-16 09:01 CET STANLEY Security