Evenemang

Tidiga samtal med Peter Stein

2015-11-20 14:40 CET Samhällsbyggarna Tidiga samtal med Peter Stein - en samtalsserie i samarbete mellan Samhällsbyggarna, Byggherrarna och Fastighetsägarna Hur påverkar den snabba befolkningstillväxten fastighetsbranschen? Sveriges demografi är just nu inne i en historiskt exceptionell utveckling, där flyktingströmmar adderar till en redan stark befolkningstillväxt i många delar av Sverige. Utveckling bidrar till nya geografi...

Tid: 2015-12-10 - 2015-11-20
Plats: Drottninggatan 33, Ljusgården, Stockholm.

Ny regionindelning 2019?

2015-11-26 10:37 CET WSP Sverige kommer troligtvis att få en ny regionindelning 2019 och målet är väsentligt färre län och landsting än idag. Vad ser regionerna för utmaningar och möjligheter med en ny regionindelning? Lyssna till Regiondirektörerna från Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Värmland, Landstingsdirektör för Landstinget i Värmland samt Kommittén för ny indelning av län och landsting.

Tid: 2015-12-10, 07:30 - 09:30
Plats: WSP i Göteborg Ullevigatan 17-19 Göteborg Tel vx 010-722 50 00 Kontaktperson: Mona Pettersson WSP Analys & Strategi Tel: 070-267 10 40 mona.pettersson@wspgroup.se eller Anna-Lena Peterson WSP Tel: 070-336 64 47 anna-lena.peterson@wspgroup.se

Frukostseminarium – Hur påverkar den snabba befolkningstillväxten fastighetsbranschen?

2015-12-01 10:46 CET Byggherrarna Sverige AB Demografen och ekonomen Peter Stein ger sin syn på vad befolkningsutvecklingen innebär för samhället i allmänhet och för fastighetsbranschen i synnerhet.

Tid: 2015-12-10, 07:30 - 09:00
Plats: Drottninggatan 33, Ljusgården 1 tr, Stockholm

Presentation av regeringsuppdragen Farliga ämnen i byggprodukter samt Loggbok för byggnader

2015-11-30 18:17 CET Samhällsbyggarna Boverket och Kemikalieinspektionen har nyligen avrapporterat sina regeringsuppdrag. Boverket: ”Dokumentationssystem (loggbok) för byggprodukter vid nybyggnation” Kemikalieinspektionen: ”Farliga ämnen i byggprodukter” Vi får höra Boverket och Kemikalieinspektionen presentera sina respektive rapporter. Därefter följer paneldiskussion inklusive frågor från publik. Medverkande: Fredrik...

Tid: 2015-12-16, 14:00 - 16:00
Plats: Samhällsbyggarna Drottninggatan 33, 1tr Stockholm

DCIM Lunch and learn

2015-11-13 14:05 CET Siemens AB Join our team of DCIM-experts on January 20th to learn how to maximize the efficiency of your datacenter operations. We are creating an informal environment for the seminar so we can engage and share some straight talk. For more information and the agenda, visit www.siemens.se/datacenter-lunchandlearn

Tid: 2016-01-20, 12:00 - 19:30
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm