Blogginlägg

Medarbetarbloggen: Konsult på vift

2015-05-22 14:05 CEST Codemill I det här inlägget berättar Viktor Jonsson om sin tid på Codemill och delar med sig av sina bästa konsulttips. Han har varit en av våra uthyrda konsulter under större delen av sin tid hos oss, och suttit på plats hos Tieto i Umeå.

Möller Insights – ”Polisen inte längre ensamma om att spåra skurkar”

2015-05-21 14:00 CEST Intel Security Veckans sammandrag handlar om hur myndigheter spårar svenska medborgare

KRÖNIKA: TÄNK GRÖNT OCH RADERA

2015-05-21 13:14 CEST Qbranch Vill du på ett lätt sätt bli mer klimatsmart samt mer lagrings – och kostnadseffektiv? Syna då innehållet i din mailkorg och klicka ”Delete”. Qbranchs Risk Manager berättar mer om svindlande datatillväxter och den energiförbrukning de kräver.

Dags att skruva upp tempot kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism!

2015-05-21 11:34 CEST SAS Institute

Det går inte att outsourca kontroll över transportkostnader - eller klimatpåverkan

2015-05-21 10:01 CEST Primelog Software AB Transportbranschen består som bekant av många led: köpare, speditör, åkeri, osv, och därför är det lätt att släppa taget om kontrollen till underleverantörer. Det finns en risk att man överlåter allt för mycket beslut i varje led för att få en enkel inköpsprocess och minimala personalkostnader.

You can't outsource control of your transportation costs - or climate effects

2015-05-21 10:00 CEST Primelog Software AB The transport sector consists of many stages, as we all know: buyer, freight forwarder, carrier, etc., and that is why it becomes easy to relinquish control to suppliers. There is a risk that we might give up too many decisions at each stage in order to arrive at a simple purchasing process and minimal personnel costs.

2015-05-20 16:20 CEST Conscriptor Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i programmet Kalla Fakta (TV4, 150519) upphör Conscriptor med att köpa datorer från Dell. Beslutet gäller tillsvidare och i väntan på en redogörelse där Dell bemöter uppgifterna om allvarliga missförhållanden vid företagets fabriker.

​​Integrerade transportflöden mellan transportslag, vision eller verklighet?

2015-05-20 14:40 CEST Hogia Transportbranschen har stora behov av informationsdelning, efterfrågan av integrerade transportflöden ökar i takt med att fler aktörer är inblandade i en transportkedja. En förutsättning för att bedriva effektiva transporter framöver med minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet, är att alla intressenter i en transportkedja samarbetar för standardisering och ökad transparens av information.

Steg 1: Lära dina barn att koda

2015-05-20 14:17 CEST Dadslife.se Kodning är något som du faktiskt behärskar, till och med ännu bättre än matematik och svenska. För visst har du någon gång plockat sönder en plastleksak? Dissekerat en insekt? Meckat med cykeln? Satt ihop en IKEA-möbel utan att följa eller ens titta på instruktionerna (som du slängde..)? Allt i syfte att undersöka hur allt sitter ihop och förstå dig på delkomponenterna.