Dokument

Magic Movie Maker faktablad

2015-04-23 13:35 CEST Sobi Magic Movie Maker appen är framtagen för barn 5-10 år och innehåller tre förberedda interaktiva filmer. Appen har utvecklats i samarbete med hemofilisjuksköterskan Dr Kate Khair vid barnsjukhuset Great Ormond Street Hospital for Children och Juliet Starbuck, psykolog vid University College i London.

Kallelse till årsstämma i Dialect AB (publ) 2015

2015-04-22 14:49 CEST Dialect

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

2015-04-22 14:49 CEST Dialect

Principer för tillsättande av Valberedning i Dialect AB

2015-04-22 14:49 CEST Dialect

Styrelsens fullständiga förslag till beslut - Årsstämma 2015

2015-04-22 14:49 CEST Dialect

Presskit, Eurosport värvar Chris Evert

2015-04-22 12:00 CEST Eurosport Television AB

Pressmeddelande BullGuard Advantage+

2015-04-22 11:10 CEST Bullguard

Varularm från Gate Security - InVue Zips! Camera

2015-04-22 10:36 CEST Gate Security AB

PDF: Snabbt och säkert stöldskydd för kameror

2015-04-22 10:36 CEST Gate Security AB

2015-04-22 07:36 CEST Booli Exceldokumentet visar två listor. Flik 1 visar vilka kommuner där budgivningarna blivit kraftigare första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2014. Flik 2 visar vilka kommuner där budgivningarna är kraftigast under kvartal 1 år 2015 (i%).