Bilder

IPM Infrastructure

IPM Infrastructure

2017-04-20 10:25 CEST

IPM Infrastructure - rack view

IPM Infrastructure - rack view

2017-04-20 10:25 CEST

IPM Infrastructure - data centre

IPM Infrastructure - data centre

2017-04-20 10:25 CEST

Weblink uppgraderar partnerskapet med IFK Göteborg

Weblink uppgraderar partnerskapet med IFK Göteborg

2017-04-20 09:59 CEST

Mats Gren och Martin Celander från IFK Göteborg på var sin sida om Jörgen Lager från Weblink.

Sara Mazur – ny ledamot i Chalmers styrelse

Sara Mazur – ny ledamot i Chalmers styrelse

2017-04-20 08:00 CEST

Sara Mazur är Vice President och forskningchef vid Ericsson. Sara är i botten civilingenjör, teknologie doktor i elektroteknik och docent i fusionsplasmafysik – allt vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Hon har skrivit flera akademiska uppsatser och är medförfattare till boken Handbook Of Antennas In Wireless Communication (CRC Press, 2001).

Elisabeth Björk – ny ledamot i Chalmers styrelse

Elisabeth Björk – ny ledamot i Chalmers styrelse

2017-04-20 08:00 CEST

Elisabeth Björk har rollen Vice President Head CVMD GMed & Gothenburg Site Lead på Astrazeneca, och ingår i styrgruppen för Astrazenecas svenska verksamhet. Elisabeth är utbildad endokrinolog och docent vid Uppsala Universitet, och var chef för diabetes - och endokrinologenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala innan hon kom till AstraZeneca 2002.

Blomster1

Blomster1

2017-04-19 15:15 CEST

Blomster2

Blomster2

2017-04-19 15:15 CEST