Bilder

Emilott Lantz - Chip 02

2014-11-17 10:00 CET InfoTech Umeå Emilott Lantz får först skriva under på att hon är frisk och godkänner ingreppet. I förgrunden piercaren Chai som injicerade chippet i Emilotts hand.

Emilott Lantz - Chip 01

2014-11-17 10:00 CET InfoTech Umeå Emilott Lantz är en av de första i Sverige som har opererat in ett chip i sin kropp. Datorminnet rymmer 884 tecken och kan exempelvis ersätta passerkort för att öppna dörrar.

Emilott Lantz - Chip 05

2014-11-17 10:00 CET InfoTech Umeå Under konferensen Sime 2014 visar piercaren Chai på stora scenen hur det går till att injicera ett chip i handen på en person. Ingreppet fångas av en kamera och visas på stor skärm i bakgrunden.

Qmatic Atlanta

2014-11-17 08:36 CET Q-Matic AB

Informatik 20 år

2014-11-17 08:04 CET InfoTech Umeå Tre av de idag anställda forskarna och lärarna vid institutionen fick avsluta med att ge var sin lägesbild av dagens Informatik. Anna Croon Fors, Jonny Holmström och Andreas Lund gav dessa ögonblicksbilder,

Informatik 20 år

2014-11-17 08:04 CET InfoTech Umeå På plats fanns även de fyra professorerna Olov Forsgren, Åke Grönlund, Ola Henfridsson och Pelle Ehn, alla med en bakgrund på institutionen även om de idag är verksamma vid andra lärosäten. Vid ett panelsamtal under dagen berättade de om förändringar som ämnet informatik präglats av under de gångna 20 åren, och hur detta gått hand i hand med förändringar inom hela samhället.

Informatik 20 år

2014-11-17 08:04 CET InfoTech Umeå Från näringslivet deltog Johan Hellström, vd för bredbandsoperatören T3, Eva Lund, teamchef på Sogeti, och Sofie Edvardsson, grundare av Soja Film. Alla tre betonade de vikten av att förstå kundens behov, det var den gemensamma grunden för deras verksamhet idag, trots att de verkar inom olika branscher.

Informatik 20 år

2014-11-17 08:04 CET InfoTech Umeå När institutionen firade sitt 20-årsjubileum konstaterade prodekan Ulrika Haake och prefekt Mikael Wiberg i sitt gemensamma inledningstal att institutionen för Informatik, sett över de 20 åren, byggt en stark roll inom såväl forskning som utbildning. Forskningen har ökat med 400 procent, över 500 vetenskapliga artiklar har publicerats och antalet utbildningsprogram har ökat från ett till fem.

Informatik 20 år

2014-11-17 08:04 CET InfoTech Umeå Helena Olsson Holmström, Eva Lund och Annakarin Nyberg hittade varandra på Informatiks 20-årsjubileum.

535W

2014-11-17 08:00 CET Epson Sverige