Blogginlägg

Touchless Transport Management

2015-03-13 07:29 CET Primelog Software AB What is “touchless transport management”? How can you achieve it and what can you gain? In which areas can you create touchless transport management? Let's look at a customer order and follow its path from completed picking assignment to completed accounting.

​Är det någon skillnad på Business Analytics och Business Intelligence?

2015-03-12 15:13 CET Enfo Sweden Missa inte uppdateringen i vår Business Intelligence blogg. Lina Tjerneld, COO på Enfo Pointer skriver om utvecklingen i terminologin och aspekter rörande Business Analytics och Business Intelligence.

Möller Insights – ”Granskning föreslår miljardsatsningar på it i vården”

2015-03-12 14:08 CET Intel Security Veckans sammandrag handlar om framtiden för it i vården

Web Application Firewall vs Intrusion Prevention System

2015-03-12 08:38 CET Inuit AB Vi är alla bekanta med Intrusion Prevention System (IPS). Men vad är allt detta prat om Web Application Firewall (WAF)? Vad är en Web Application Firewall och hur skiljer den sig från en IPS? Först, låt oss ta en snabb titt på Intrusion Prevention, dess fördelar och nackdelar. Sen tittar vi på hur en WAF fungerar och hur den skiljer sig från en IPS.

Insecure in Security – ”Dags att omdefiniera säkerhet på djupet”

2015-03-11 17:17 CET Intel Security Veckans sammandrag handlar om Security Connected

Vårdadministration: Hybridlösningar inte bara för bilar

2015-03-10 10:30 CET Conscriptor Conscriptor har påbörjat arbetet med att utveckla hybridlösningar för vårddokumentation där målet är att bidra till en standardiserad och kvalitetssäkrad information redan vid dikteringstillfället. För att lyckas är vi övertygade om att det kommer att krävas en blandning av lösningar som kan anpassas på individnivå och där det handlar om att erbjuda funktion snarare än en (1) samlande teknik.

Why Use TestStand If You Don’t Use the Results?

2015-03-10 00:37 CET AddQ Consulting Why waste time and money on TestStand if you don’t take full advantage of the tool? If you manage, and take care of your results, your TestStand investment can really pay off. But why waste time and money on TestStand if you don’t take full advantage of the tool?

WIT2015: Det här kan bli året då vi gjorde något

2015-03-09 21:40 CET Codemill Jag har hört att det här kan bli året då vi slutar prata om jämställdhet och istället börjar göra jämställdhet. Låt det bli så, för gudarna ska veta att den här branschen behöver bli mer jämställd för att ge nästa generation lika förutsättningar inför tekniksamhället och den digitala framtiden. Vänd på normen för en dag, lyft kvinnorna i din organisation och identifiera intraprenören. Nu gör vi!

2015-03-06 12:55 CET Enfo Sweden Så här i början på året sitter vi ofta ned och summerar om vi uppnådde de mål vi satt upp för utveckling av våra IT-system. Den tillströmning av jobb vi ser på konsultsidan i slutet av varje år tyder inte på det. Varför uppnår vi då inte alla våra mål? Det beror naturligtvis på flera olika orsaker, men jag vill lyfta fram en parameter som vi alla kan påverka och som underlättar för kommande år.

Möller Insights – ”Några osorterade tankar kring MWC”

2015-03-06 11:06 CET Intel Security Veckans sammandrag handlar om MWC