Blogginlägg

2013-11-28 15:41 CET McAfee Vad betyder det för företag att andra nationer eller konkurrerande verksamheter försöker stjäla deras data.Vetskapen om att andra ständigt försöker komma åt deras företagshemligheter borde vara ett starkt incitament att säkra och åter säkra informationen. Ett problem kan vara att de som styr dessa verksamheter inte alltid förstår att det faktiska värdet på företaget finns sparat i ettor och nollor

Green is good - grön lönsamhet

2013-11-26 14:46 CET Primelog Software AB ”Saken är den, damer och herrar, att girighet, i brist på ett bättre ord, är gott. Girighet är rätt, girighet fungerar. Girighet tydliggör, tar fram det väsentliga och fångar själva essensen i den evolutionära andan. Girighet i alla former: girighet efter liv, efter pengar, efter kärlek och efter kunskap har satt sin prägel på människans uppåtgående strävan.”

Green is good

2013-11-26 14:44 CET Primelog Software AB “The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind.”

Ett agilt tema hos Spotify.

2013-11-26 14:35 CET AddQ Consulting Presentationerna handlade mestadels om testautomatisering och gav flera intressanta lösningar på hur man har valt att jobba inom test. Planerandet och användningen av automatgenererade tester med minimalt underhåll verkade åtminstone effektivt på ytan.

 CMDB – När allt hänger ihop!

2013-11-25 12:58 CET Inuit AB I förra veckan hade vi ett webinar tillsammans med Knowit om hur CMDB i ServiceDesk Plus kan ge dig den helikoptervy över din infrastruktur och dina IT-Tjänster du alltid efterfrågat. Nu gör vi inspelningen tillgänglig för alla som är intresserad av lära sig mer om CMDB modulen i ServiceDersk Plus och hur Knowit jobbar med den.

Att trivas på jobbet- en del i kvalitetssäkringen

2013-11-24 10:08 CET AddQ Consulting Har vi högt i tak så betyder det för mig att man på en arbetsplats får ifrågasätta, vara rak och ärlig utan att bli bestraffad. Främjar vi olikheter så ska det också synas genom en blandning av människor i olika åldrar, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning och så vidare. Medarbetarna är vår främsta resurs, men hur visas det då?

2013-11-22 13:30 CET Webbplatsen i Sverige AB Work2Go – samarbetsverktyg med e-post Med Work2Go behöver du inte längre bekymra dig över ditt företags infrastruktur för e-post, kalender, adressböcker, uppgiftslistor, filer mm. Ditt konto är i tryggt förvar hos oss och du kommer alltid åt det från kontoret, mobiltelefonen, hemma, hotellrummet eller var du nu befinner dig.

2013-11-22 10:56 CET McAfee Nu i veckan släpptes McAfees kvartalsrapport om digitala hot, och den starkaste trenden under sommaren har varit en explosionsartad ökning av signed malware – skadliga program som försetts med ett digitalt certifikat, antingen förfalskat eller stulet från en av de hundratals certifikatauktoriteter som finns världen över.

Ständigt lärande inom AddQ

2013-11-20 13:18 CET AddQ Consulting Som en del i vår strategi att leverera affärsnytta till våra kunder driver AddQ ett antal utvecklingsforum inom bolaget. Utöver att effekten av dem innebär en vinst för våra kunder bedrivs de också utifrån ett av våra ledord inom vår värdegrund – Ständigt lärande.

En obruten kedja av optimering

2013-11-19 16:15 CET Primelog Software AB ilka möjligheter finns det i inbound- och outboundflödet? Här listar jag alla optimeringsmöjligheter jag kan komma på, från transporter som börjar hos leverantören, går via fabrik och lager och slutar hos kunden. De olika stegen har sina egna möjligheter och kedjan som helhet där alla stegen har en växelvis verkan på varandra.