Kontaktpersoner

Simon Romanus

Simon Romanus

2016-09-22 12:24 CEST

Felicia Langnes

2016-09-20 10:29 CEST

Mats Ahlin

Mats Ahlin

2016-09-01 10:23 CEST

Rikard Askelöf

2016-06-02 10:45 CEST

Anna Jenelius

Anna Jenelius

2016-04-22 10:01 CEST

Samir Arabi-Eter

Samir Arabi-Eter

2016-03-01 15:03 CET

Föreningskonsulent för sverok och inhyrd projektledare för Spelens hus och deras projekt.

James Newnorth

James Newnorth

2016-02-24 09:31 CET

Christoffer Ring

Christoffer Ring

2016-01-07 15:33 CET

Chris Jonasson

Chris Jonasson

2016-01-01 18:43 CET

Chris Jonasson (pronomen hen) är en av de drivande personerna inom e-sporten i Malmö. F...

Torunn Törnblom

2015-12-22 10:08 CET