Blogginlägg

Bättre portföljansats vid statligt FoU- och innovationsstöd

2015-02-18 13:31 CET Googol Staten har genom åren provat en rad olika former av stöd för FoU och innovationer. Varje försök har mötts av kritik att stödja fel företag eller vara ett rent slöseri med skattemedel. Joachim Cronquist, partner på Googol, menar att ”den befintliga portföljansatsen och dess urvalsmekanismer bör ses över”.

2015-02-18 11:31 CET Svenskt Kvalitetsindex

2015-02-17 13:31 CET Mälardalsrådet Samarbete för en smart och hållbar storstadsregion Den 5 februari arrangerade Mälardalsrådet ett seminarium om smarta och hållbara städer. Seminariet syftade till att ta tillvara på de reflektioner och erfarenheter vi fått under deltagandet på en internationell konferens i München i höstas.

Så påverkar minusräntan dina räntefonder

2015-02-16 09:59 CET SPP Staffan Hansén, VD för Storebrands/SPPs kapitalförvaltning tar den nya minusräntan med ro. På lugn finlandssvenska förklarar han för SPPs spanare, Amanda Broomé, varför vi inte ska reagera så dramatiskt.

Varför lönar sig en investering i ett TMS?

2015-02-13 14:05 CET Primelog Software AB Egentligen är det ganska lätt att räkna hem en investering i ett fullödigt TMS, ändå tycks många företag anse klara sig utan. Kanske har enkelheten i argumentationen gått förlorad, eller så är det så att få leverantörer lever upp till definitionen av ett TMS. I detta inlägg ger jag mig på att formulera argumentationen klart och tydligt: vad du tjänar och hur det går till.

Why does investing in a TMS pay off?

2015-02-13 14:03 CET Primelog Software AB ​It’s actually quite easy to recoup an investment in a full-blown TMS, but many companies still consider doing without it. Perhaps the simplicity of the argument has been lost on them, or perhaps few suppliers actually live up to the definition of a TMS, forcing customers to choose less favorable options. In this post I’ll focus on formulating the arguments clearly: what you win and how it works.

2015-02-12 12:11 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) Generalsekreteraren för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt kommenterar förra veckans uttalanden i TT från ATG och Svenska Spel angående omreglering av spel.

Alumnibloggen: Stockholm Cooling

2015-02-12 10:00 CET Venture Cup Stockholm Cooling arbetar med att kyla skyskrapor i varma länder. De utsågs både till vinnare i Miljö & Energi och till totalvinnare i Venture Cup Öst hösten 2014. Vi får här en inblick i vad som hänt efter vinsten i december och hur deltagandet i Venture Cup fick företagets tro på vad som var möjligt att växa och ta helt nya former.

Video i vården - En exploderande marknad

2015-02-10 20:42 CET Visiba Group AB ​Marknaden för eBesök, vårdmöten på nätet, har exploderat och vi ser en utveckling där såväl vårdtagare som vårdgivare uppskattar möjligheten till effektiva möten i en säker miljö.

The paradigm of innovation - Part 1

2015-02-10 15:42 CET Googol One of many buzzwords in the present dynamic and competitive business world is innovation. Regardless of industry, company size or structure, innovation has become essential for the survival of any organization. However, companies struggle to recognize what to invest, where to invest and when to invest their scarce resources in innovation and therefore fail to achieve competitive advantage.