Blogginlägg

2015-05-28 09:28 CEST Mälardalsrådet Tillsammans med regionala infrastruktur- och trafikplanerare från Örebro och Uppsala medverkande Mälardalsrådet på European Conference On Mobility Management, ECOMM, som arrangerades i Utrecht den 20-22 maj.

Varför Visiba Care? - ur en småbarnsförälders synvinkel

2015-05-28 09:20 CEST Visiba Group AB Det finns en hel del åsikter kring videosamtalens vara eller inte vara i svensk sjukvård. Vad vi vet är att frågan diskuteras på många håll och olika experter på området utvärderar och sätter igång olika projekt med vård på distans. I denna och kommande bloggpost tar jag er med till två personliga exempel som gett oss drivkraften att jobba med Visiba Care.

2015-05-25 14:08 CEST HansaWorld Sverige Marknaden för affärssystem rör sig allmer mot molnbaserade lösningar där kunderna ges större flexibilitet. Det är dock inte alla leverantörer som kan tillgodose kundernas nya kravbild.

Alumnibloggen: Swedish Algae Factory

2015-05-22 09:00 CEST Venture Cup Alumnen Swedish Algae Factory berättar om livet som entreprenör och sin resa mot mer hållbar energiproduktion.

Dags att skruva upp tempot kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism!

2015-05-21 11:34 CEST SAS Institute

Det går inte att outsourca kontroll över transportkostnader - eller klimatpåverkan

2015-05-21 10:01 CEST Primelog Software AB Transportbranschen består som bekant av många led: köpare, speditör, åkeri, osv, och därför är det lätt att släppa taget om kontrollen till underleverantörer. Det finns en risk att man överlåter allt för mycket beslut i varje led för att få en enkel inköpsprocess och minimala personalkostnader.

You can't outsource control of your transportation costs - or climate effects

2015-05-21 10:00 CEST Primelog Software AB The transport sector consists of many stages, as we all know: buyer, freight forwarder, carrier, etc., and that is why it becomes easy to relinquish control to suppliers. There is a risk that we might give up too many decisions at each stage in order to arrive at a simple purchasing process and minimal personnel costs.

Projektledare sökes!

2015-05-20 11:45 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Vi söker en vikarie med start i augusti. Vikariatet är till en början på 12 månader. Som projektledare ansvarar du för att ta fram nya konferenser och utbildningar, välkommen att skicka en ansökan till en arbetsplats där vi är ett team med högt i tak och som arbetar med positiv anda mot samma mål!

Euroclear Finland launches Infinity, powered by TCS BaNCS

2015-05-20 09:28 CEST Tata Consultancy Services TCS As the Finnish capital markets and its participants prepare for the wholesale migration of securities settlement to T2S in early 2017. TCS announces that it's client - Euroclear Finland - the central securities depository (CSD) for the Finnish capital markets, has launched a new transaction processing platform known as ‘Infinity’.

Möjligheter och utmaningar med vård på distans - del 2

2015-05-20 08:25 CEST Visiba Group AB I vår kortserie om möjligheter och utmaningar med vård på distans så följer här den sista delen. Vi talar om tillgänglighet och tidsbesparing på möjlighetssidan, och tillit på den andra sidan. E-vård-lösningar, till exempel video i vården, som ett alternativ inom sjukvård, och möjligheten att erbjuda en vårdcentral, företagshälsa eller specialistmottagning online ställer andra krav på vårdgivare.