Blogginlägg

Affärssystemen efter de stora projektens tid

2014-11-04 15:58 CET Primelog Software AB Enligt en Gartner-rapport upplevde vår bransch, framförallt affärssystemsleverantörerna, ett makalöst uppsving vid millenieskiftet. Men nu går Gartner så lång som att förutspå att på sikt kommer hela ERP-systemet att flytta in i molnet. Läs mer om affärssystemen efter de stora projektens tid

ERP systems after the major projects era

2014-11-04 15:57 CET Primelog Software AB In a report Gartner goes as far as predicting that the entire ERP system will move into the cloud eventually... Read about ERP systems of yesterday and tomorrow.

Skatta dig lycklig - utan dubbelbeskattning

2014-11-04 13:56 CET SPP Skatt i all ära, men att betala samma skatt två gånger är sällan kul. Är du en av dem som betalar skatt i onödan?

Hur fungerar det? Om skuldsanera.com

2014-11-01 14:45 CET Skuldsanera.com Vi finns för dig som inte kan, vill eller orkar ta tag i din ekonomiska situation. Skuldsanera.com är det enda företaget i Sverige som enbart arbetar med skuldsanering. Att ta tag i sina skulder är, för de allra flesta, en väldigt jobbig uppgift. Det är därför vi på skuldsanera.com finns till.

Värdet av självfakturering

2014-10-30 10:19 CET Primelog Software AB Om du har kontroll på avtal och sändningsinformation i ditt TMS-system, då kan det vara läge att effektivisera din administration via självfakturering...

The value of self-billing

2014-10-30 10:17 CET Primelog Software AB If you are in control of your agreements and delivery information in your TMS, this may be the right time rationalize your invoice administration...

JAK har alltid praktiserat 0 procents ränta

2014-10-29 12:01 CET JAK Medlemsbank

Höjd arbetslöshetsprognos

2014-10-28 10:57 CET Bemanningsföretagen

2014-10-27 19:58 CET EBG | Network As one of few networks, EBG aims at creating opportunities to learn from your peers across functions and across industry borders. We talk about the networked economy and what impact current and future private and public sector development bring to the table for any CFO, CPO, CIO, SSC manager or any other person with the mandate to bring change to their organisation.

Avtal är bra!

2014-10-27 13:21 CET Finansförbundet Vi får höra att vissa arbetsgivare, som valt att inte teckna avtal, ger sina anställda bra villkor. Det är ju bra när sådant förekommer. Men man ska veta att dessa villkor kan tas bort helt ensidigt. Utan att arbetsgivaren behöver förvarna de anställda. Utan att medarbetarna får en chans att diskutera och argumentera för varför de ska vara kvar.