Dokument

Prisutveckling bostadsrätter 2013-2018

2018-09-21 06:00 CEST

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför snittpriser på alla bostads...

WRBR Infographic PDF

WRBR Infographic PDF

2018-09-20 20:03 CEST

World Retail Banking Report 2018

World Retail Banking Report 2018

2018-09-20 20:03 CEST

Produktblad Svenska SafeCard®

Produktblad Svenska SafeCard®

2018-09-19 16:38 CEST

Varje år anmäls 70 000 skimningsbedrägerier i Sverige. Det drabbar alltså nästan 200 s...

Förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019

Förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019

2018-09-06 12:29 CEST

SABOs och Fastighetsägarnas vägledning för de ortsvisa förhandlingarna Stockholm

Trähusbarometern 2 2018

Trähusbarometern 2 2018

2018-09-06 10:53 CEST

Swexit: Regionala effekter på jobb

Swexit: Regionala effekter på jobb

2018-09-06 07:40 CEST

Swexit: Regionala effekter på jobb

Swexit Summary Report

Swexit Summary Report

2018-09-05 21:05 CEST

Swexit Summary Report

Flyttskatterna - Låser in seniorer och stänger ute yngre

Flyttskatterna - Låser in seniorer och stänger ute yngre

2018-09-05 18:21 CEST

Bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner i kombination med att Sverige står inför en ...