Dokument

Delårsrapport januari – juni 2014

2014-08-21 08:00 CEST Sparbanken Skåne I början av 2014 tog Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken 1826, Sparbanksstiftelsen Öresund och Swedbank beslut om att gemensamt bilda en ny regional sparbank i Skåne. Den 20 maj 2014 bildades formellt Sparbanken Skåne AB. Bankens första delårsrapport, för det första halvåret 2014, visar ett rörelseresultat på 365 mkr med en resultat- och volymutveckling i linje med uppsatta mål.

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni, 2014

2014-08-19 08:33 CEST BTS Group AB (publ)

2014-08-19 06:57 CEST Startup Grind Sweden Space Travel Alliance (STA) is a new Swedish venture aiming to make the dream of space discovery a reality to mankind with the vision to become the premier European space travel company. Operating from Spaceport Sweden, STA will offer commercial suborbital spaceflights for tourism, research, development and education, astronaut training and space adventures.

Show Schedule Fashion Week SS15
Delårsrapport jan-jun 2014

2014-08-15 13:09 CEST Apoteksgruppen

Bemanningsbarometern – Q3 2014

2014-08-15 08:59 CEST Bemanningsföretagen Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

Chockhöjd fastighetsskatt - om (S) ger (V) inflytande

2014-08-15 08:50 CEST Skattebetalarna Nästan 4 av 10 småhusägare i Stockholms län kan få kraftigt höjd fastighetsskatt vid ett regeringsskifte. I snitt skulle skatten för dessa öka med 16 000 kronor per år. 3 av 10 som drabbas har en inkomst under 25 000 kronor per månad. Avsaknaden av gemensamma besked från oppositionspartierna innebär att ingen i dag vet utfallet av ett eventuellt regeringsskifte.

Graf resultat grå våg efter ålder

2014-08-15 07:10 CEST Svenska Mäklarhuset

Infografik_bilförsäljning privatpersoner emellan en lokal företeelse

2014-08-13 10:33 CEST KVD Svenskar är inte beredda att resa lika långt för att köpa en begagnad bil om säljaren är en privatperson som om säljaren är en professionell aktör. Detta visar fakta ifrån bilvärderingsföretaget KVD Bilpriser.

Polisanmälda fakturor första halvåret

2014-08-13 08:15 CEST Visma Länsvis statistik över antalet anmälda fakturabrott första halvåret perioden 2010-2014.