Dokument

Avgiftsrapport 2015 - Nils Holgersson undersökningen.

2015-11-25 09:28 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Slutrapport 2015 Nils Holgersson med 20-årsperspektiv

2015-11-25 08:30 CET HSB Riksförbund

Upphandlingsguide – att använda sociala hänsyn i offentlig upphandling

2015-11-24 14:19 CET Coompanion Offentlig sektor upphandlar varje år för stora belopp. Lagen om Offentlig Upphandling reglerar hur. Avsikten är att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. Intresset för upphandling som åstadkommer positiva effekter i samhället samtidigt som en tjänst eller vara produceras ökar dock. Detta kallas sociala hänsyn. I den här skriften, från Tillväxtverket, får du reda på hur man gör.

AP-fondernas samordning av koldioxidavtrycksrapportering

2015-11-24 09:26 CET Fjärde AP-fonden (AP4)

2015-11-19 10:10 CET Örebro kommun Stapeldiagram som visar volym- och personalkostnadsutveckling 2008-2015. Jämförelse av utförd tid inom hemvården i kommunens regi och av externa utförare.

Kundcase Ticket

2015-11-18 16:00 CET Resurs Bank

Kundcase Synoptik

2015-11-18 16:00 CET Resurs Bank

Kundcase Sportshoppen

2015-11-18 15:59 CET Resurs Bank

Kundcase SIBA

2015-11-18 15:59 CET Resurs Bank

Kundcase Opto

2015-11-18 15:58 CET Resurs Bank