Dokument

Vismas rapport för nyföretagandet (augusti 2014)

2014-09-02 11:51 CEST Visma Antalet nya företag ökade med 7,9 procent under augusti 2014 jämfört med motsvarande månad året innan. Det visar siffror som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Bilaga - Creditsafe konkursstatistik augusti 2014

2014-09-02 08:14 CEST Creditsafe

Almegas Tjänsteindikator 2014 Q3: Tecken på avmattning i tjänstesektorn

2014-09-02 08:01 CEST Almega Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxttakten för tjänsteproduktionen kommer att öka marginellt under tredje kvartalet i år jämfört med det föregående kvartalet. Årstakten låg under andra kvartalet på 2,9 procent. Däremot talar flera indikatorer för att tillväxttakten för den privata tjänstesektorn kommer att mattas av mot slutet av året.

Nordic Housing Insight sommar 2014

2014-09-02 08:00 CEST Mäklarsamfundet

Information om bemanningsbranschen - large

2014-09-01 00:03 CEST Bemanningsföretagen

Information om bemanningsbranschen - medium

2014-09-01 00:03 CEST Bemanningsföretagen

Information om bemanningsbranschen - small

2014-09-01 00:03 CEST Bemanningsföretagen

Delårsrapport januari-juni 2014

2014-08-29 10:00 CEST Sparbanken Öresund AB

Årsberättelse 2013 Bergs Hyreshus AB

2014-08-28 19:30 CEST Bergs Hyreshus AB Årsberättelse 2013 för Bergs Hyreshus AB

Vismas valundersökning 2014

2014-08-25 07:47 CEST Visma Sjuklönereglerna lyfts fram som den viktigaste frågan när kandidaterna till höstens riksdagsval fick rangordna de sex mest diskuterade företagarfrågorna i Vismas valundersökning. I övrigt är det stora skillnader i hur partierna värderar småföretagarnas hjärtefrågor.