Dokument

Sjs kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2014

2014-10-23 14:14 CEST SJ AB

E.ONs rapport ”Rörligt eller Fast?”

2014-10-23 09:59 CEST E.ON Sverige AB

2014-10-22 09:00 CEST Airbnb

Vismas Affärsbarometer hösten 2014

2014-10-22 07:30 CEST Visma Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 6-16 oktober 2014 bland 1 000 små och medelstora företag.

Bergs Hyreshus ABs yttrande / remissvar över Företagsskattekommitténs betänkande Neutral bolagsskatt, SOU 2104:40

2014-10-21 11:31 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB avstyrker å det bestämdaste både huvudförslaget och det alternativa förslaget. Bolaget kommer att lida betydande skada vid införandet av de nu föreslagna förändringarna i beskattning av räntekostnader. Förslaget ger svårigheter att genomföra underhåll på fastighetsbeståndet, begränsade möjligheter att amortera ned låneskulden samt begränsade möjligheter att bygga nya bostäder.

Financing future jobs

2014-10-21 09:31 CEST Ratio I rapporten Financing future jobs från Ratio visas att hela 88 procent av de företag som startades 2006-2013 förlitar sig på egna medel. Resultaten visar också att banklån är förknippade med en mängd restriktioner. Av de företag som beviljats banklån har hela 69 procent behövt gå i personlig borgen. Vidare har hela 75 procent tagit tillfällig anställning för att finansiera sitt bolag.

Report for the third quarter 2014

2014-10-21 08:00 CEST AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) today reported positive volume growth and, for the fifth consecutive quarter, an improvement in Return on sales (ROS) – from 8.0 percent to 9.1 percent. Excluding restructuring costs of €55 million, ROS was 10.6 percent (2013: 10.0 percent).

BTS Group AB förvärvar all affärsverksamhet inom Fenestra, Inc.

2014-10-17 15:44 CEST BTS Group AB (publ) Stockholm, Sverige och Stanford, CT, USA – BTS GROUP AB (publ) ¬– meddelar att man har tecknat ett bindande avtal om förvärv av all affärsverksamhet inom Fenestra, Inc., en globalt verksam leverantör av teknologi och tjänster inom området kompetensanalys, utvärdering och bedömning av framtida ledare och chefer (assessement services), liksom av tjänster inom ledarskapsutveckling.

2014-10-16 15:35 CEST Sparbanksgruppen i Finland

Produktblad Realinvest september 2014

2014-10-16 13:23 CEST PriorNilsson Fonder