Dokument

Deltidsfällan – Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

2015-05-27 13:00 CEST Alecta Deltidsarbete slår hårt mot pensionen - mer nu än förr. Se upp för deltid tidigt i livet om du har premiebestämd pension. Se upp för deltid sent i livet om du har förmånsbestämd pension. Pensionssystemet är i sig inte ojämställt utan speglar en ojämställd arbetsmarknad.

Jämförelse för reseförsäkringar - kreditkort

2015-05-27 09:00 CEST Santander Consumer Bank

Jämförelse för uttagsavgift utomlands - kreditkort

2015-05-27 09:00 CEST Santander Consumer Bank

Hotels 2020: Welcoming tomorrow's guests

2015-05-26 08:00 CEST Grant Thornton Undersökningen "Hotels 2020: Welcoming tomorrow's guests" tar upp några av de största frågorna som hotellbranschen står inför och resultatet ska vägleda hotellägare världen över att förbereda sig för den konsumentledda ekonomin 2020. Hur ska hotell locka framtidens affärsresenärer och turister? Hur kan de konkurrera i en digital värld? Och hur kommer deras framtida affärsmodeller ut?

Pressinbjudan: Framtidens offentliga sektor
Kriskommunikation - kriskommunikationsförsäkring

2015-05-25 14:44 CEST Uhrvis Den mediala krisen kommer snabbt och utan förvarning. För att hantera mediekrisen eller olyckor måste du vara förberedd. Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering och andra kommunikativa utmaningar. http://uhrvis.se/kris.html

AMF Avgifterna på fondmarknaden

2015-05-25 11:19 CEST AMF

Analys av näringslivet i Örebro län 2015

2015-05-22 08:00 CEST Region Örebro län