Dokument

Rapport: Arbetstidsförkortning - en nödvändig samhällsreform

2015-06-30 07:00 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ redogör för vinsterna med arbetstidsförkortning. Rapporten är framtagen av ekonomen Kenneth Hermele på uppdrag av Feministiskt initiativ.

Utredaren Peter Kempinskys presentation

2015-06-29 17:34 CEST Värmlands Museum

Värmlands Museums styrelses yttrande med anledning av Riksutställningars utredning

2015-06-29 14:59 CEST Värmlands Museum Rapporten bekräftar styrelsens bild av verksamheten och dess förutsättningar, och delar utredarens slutsatser vad gäller verksamhetens utveckling och ekonomi, samt bedömningen av de tre scenarier som beskrivs i utredningen. Framhåller behovet av ett längre tidsperspektiv för finansieringen än idag för en långsiktig och strategisk utveckling av museet och pekar på ett uppdämt investeringsbehov.

Riksutställningars utredning om Värmlands Museum

2015-06-29 14:43 CEST Värmlands Museum Utredaren bedömer att om urholkningen av de offentliga anslagen fortsätter i samma takt riskerar vi se en institutionsdöd inom 10 år. Detta samtidigt som potentialen och betydelsen av museerna som mötesplats och nav i vår demokrati blir allt mer angeläget och trycket på en utveckling av verksamheten för att möta nya krav och förväntningar från samhälle och besökare ökar.

Semester och småföretagare 2015, statistik

2015-06-29 08:17 CEST Visma Hälften av alla småföretagare, 47 procent, tar inte ut mer än två veckors sommarsemester och många tar bara ledigt enstaka dagar. Samtidigt önskar nio av tio företagare med max två veckors semester att de kunde vara lediga längre, enligt en undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare och Visma.

Chefsavtal Medieföretagen Ledarna 2015

2015-06-26 13:00 CEST Almega

Protokoll Strukturfondspartnerskapet 23 juni 2015

2015-06-26 10:31 CEST Region Skåne Protokoll för strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge.

Svensk Djursjukvårds branschrapport 2015

2015-06-26 08:14 CEST Svensk Djursjukvård

2015-06-25 11:07 CEST AMF

Beräkningar deltidspension

2015-06-25 11:07 CEST AMF