Dokument

Svenskarnas skulder i siffror

2015-01-23 08:00 CET Visma Svenskarnas samlade skuld till Kronofogden var 62,5 miljarder kronor vid ingången till 2015. Vismas sammanställning av Kronofogdens statistik bryter ner siffrorna per län och länslistor.

2015-01-23 06:00 CET LRF Konsult

2015-01-23 06:00 CET LRF Konsult

Bränslepriser, snitt per år 2009-2013

2015-01-22 14:00 CET Ynnor AB

Fakta om @Ideon

2015-01-22 10:39 CET Ideon

Nya Ford Mustang - svensk prislista

2015-01-20 14:00 CET Ford Motor Company AB

Ny rapport: Modebranschen i Sverige - statistik och analys 2015

2015-01-19 15:06 CET Agenturföretagen

Swedfund Kännedomsmätning

2015-01-19 09:28 CET Swedfund

Företagsledare allt mer pessimistiska om utvecklingen för 2015.

2015-01-16 10:32 CET Grant Thornton Grant Thorntons internationella undersökning som görs i 35 länder visar att företagsledare såväl globalt som i Sverige blev mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen 2015. Finland är det mest pessimistiska landet, medan Indien återfinns i toppen av optimistligan. I ett informationsblad på engelska delger Grant Thornton de internationellt viktiga resultaten.

Polisanmälda fakturor 2014

2015-01-16 07:12 CET Visma Länsvis statistik över antalet anmälda fakturabrott 2008-2014.