Bilder

Vision Älvstaden Göteborg

2014-11-21 10:00 CET FOJAB arkitekter Planerade utbyggnadsområden inom Vision Älvstaden Göteborg

Västlänken collage

2014-11-21 10:00 CET FOJAB arkitekter

 Skuldsatta är mer självmordsbenägna

2014-11-20 22:34 CET Skuldsanera.com I ett examensarbete från 2010 skriver Sonya Edström om en studie där hon jämför den psykiska hälsan hos överskuldsatta jämfört med icke skuldsatta. Studien visar, även om det är en begränsad studie sett till antalet medverkande, att förekomsten av depression, ångest och känslan av hopplöshet var högre bland överskuldsatta.

Överskuldsättningen kostar samhället 30–50 miljarder kronor varje år

2014-11-20 22:33 CET Skuldsanera.com Kronofogdens undersökningar visar att överskuldsättningen kostar samhället 30–50 miljarder kronor varje år.

Är skuldsatta mer psykiskt sjuka eller är psykiskt sjuka mer skuldsatta?

2014-11-20 22:32 CET Skuldsanera.com I en studie som publicerades 2013 har forskare på University of Southampton i England tittat på studier för att undersöka om det finns samband mellan lån utan säkerhet och den fysiska och psykiska hälsan.

Barn till överskuldsatta mår sämre

2014-11-20 22:31 CET Skuldsanera.com Barn som lever under ekonomiskt svåra förhållanden tar ofta en aktiv roll i att hjälpa föräldrarna med bördan och försöker åsidosätta egna materiella behov för att underlätta för föräldrarna”. Det framkommer i en underlagsrapport från Socialstyrelsen, som publicerades 2013, och berör hur barn till överskuldsatta drabbas.

Civilutskottet vill att fler ska få hjälp med skuldsanering

2014-11-20 22:30 CET Skuldsanera.com Överskuldsättning är ett stort och växande problem. Civilutskottet vill därför att riksdagen ber regeringen återkomma med ett lagförslag så att fler svårt skuldsatta ska kunna få hjälp med skuldsanering. Utskottet vill också att regeringen tar fram en strategi för hur överskuldsättning ska kunna undvikas.

Safello #2

2014-11-20 22:14 CET SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) Safello on Iphone. Safello process millions of USD through their platform from local currencies to bitcoin and vice versa. They now serve customers from 11 countries in in Europe, accepting GBP, SEK and Euro.

Safello #1

2014-11-20 22:13 CET SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) The Safello team. Safello process millions of USD through their platform from local currencies to bitcoin and vice versa. They now serve customers from 11 countries in in Europe, accepting GBP, SEK and Euro.

Peppy Pals #2

2014-11-20 22:07 CET SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) The Peppy Pals team together with Rosie Linder, CEO and founder. Peppy Pals teaches kids about emotions, friendship and empathy by mobile games. Peppy Pals is in the top 3 of 'The hottest startups 2014' and one of the nominees of 'Newcomer Mobile Game' of the year and Sweden’s Game Changer.”