Nyheter

 Service Management och marknadsföring - kundorienterat ledarskap i service-konkurrensen

2015-11-27 15:02 CET Liber AB Alla företag, oberoende av om kärnan i deras erbjudanden är tjänster eller varor, råkar i dag ut för servicekonkurrens, där förmågan att hantera tjänstekomponenterna i erbjudandena är nyckeln till framgång.

2015-11-27 14:56 CET Patent- och registreringsverket, PRV Regeringen kommer att lämna en proposition till riksdagen där de föreslår att Sverige ska införa domstolar som är särskilt inriktade på immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. - Det skapar nya möjligheter för svenskt näringsliv, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Effektiv motivation

2015-11-27 13:44 CET Bramsen/Giege Co-creative Organizations Genom att också fokusera på hur du kan bidra till att skapa bra förutsättningar för inre motivation kan du på ett effektivt sätt öka engagemanget bland dina medarbetare. Yttre motivation är som regel dyr och inte särskilt effektiv medan inre motivation är både kraftfull och billig. Medarbetare som har en hög inre motivation inte bara mår bättre utan de är också mera produktiva på flera plan.

Våra tankar går till barnen i Uganda

2015-11-27 13:41 CET Aspholmen Fastigheter AB På Aspholmen arbetar vi ständigt med hållbarhet, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I år har ett av våra fokusområden varit vatten. Att minska vår vattenförbrukning är nämligen ett av målen i vår hållbarhetspolicy. Som ett led i detta vill vi även skänka pengar till Barnfonden som driver ett flertal vattenprojekt i världen.

Effective motivation

2015-11-27 13:41 CET Bramsen/Giege Co-creative Organizations By focusing on creating better conditions for intrinsic motivation it is possible to increase staff commitment in a cost-effective way. Employees with high intrinsic motivation are both healthier and more productive. Extrinsic motivation on the other hand is often expensive and less effective.

Tips för en trygg och säker julhandel på nätet

2015-11-27 13:31 CET EnterCard Sweden Cyber Weekend markerar starten på julhandeln med mängder av rabatter på produkter i nätbutiker runt om i landet. Vi ger dig tipsen på hur du handlar tryggt och säkert på nätet.

Ekonomin i Europa går bättre än väntat trots att Syrienkonflikten skapar fortsatt oro i världen

2015-11-27 11:41 CET Solidar AB Trots att konflikten i Syrien skapar oro och spänningar i världen, går ekonomin i Europa bra. De finansiella marknaderna håller en avvaktande men förväntansfull attityd inför de centralbanksmöten som kommer att hållas i december.

​COP 21 – från ord till handling

2015-11-27 11:12 CET SPP I veckan som kommer inleds klimatmötet i Paris, då världens ledare möts för att förhandla fram ett nytt globalt avtal för att begränsa koldioxidutsläppen och bromsa den globala uppvärmningen. Vi stöttar antagandet av ett nytt avtal och utlovar vårt stöd i att se till att de mål som sätts också möts i praktiken.

Catella rådgivare vid skapandet av Secore Fastigheter

2015-11-26 16:49 CET Catella ICA Fastigheter och Första AP-fonden bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Secore Fastigheter. Initialt förvärvar bolaget 13 butiksfastigheter från ICA Fastigheter Sverige där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

Nätkasino lockar fler yngre

2015-11-26 14:50 CET Lotteriinspektionen I Lotteriinspektionens årliga undersökning kring svenskarnas spel om pengar har vi återigen tittat närmare på nätkasinomarknaden. Nätkasino lockar allt fler unga medan andelen äldre minskar. Av de som svarar att de spelar nätkasino minst någon gång om året har andelen i ålder upp till 39 år ökat till 42 % (35 %). Andelen 50 år eller äldre har i minskat till 35 % (42 %).