Nyheter

2015-02-28 21:51 CET Försäkringsjuristerna Stockholm 1 kap. 1 § Regeringsformen, vår viktigaste grundlag, inleder med folksuveränitetsprincipen eller demokratiprincipen som stipulerar att: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Makten utövas genom den förtroendevalda som vi i öppna och fria val enligt samma principer som ovan med ny juridisk språkdräkt, majoritetsprincipen, väljer till våra ledare.

Lyssna på Webinar om Beslutsfattande och resursallokering

2015-02-28 21:39 CET Ekan AB Den 18 februari höll Rikard Olsson och Knut Fahlén, bägge från Ekan Management, en webbföreläsning om ”Beslutsfattande och resursallokering” för drygt 80 controllers. Webbföreläsningen arrangerades av 1Company.

Missa inte vårens BBRT Europe-möte i London 12 mars

2015-02-28 21:32 CET Ekan AB Den 12 mars anordnas vårens europeiska BBRT-möte i London. Där pratar bland annat Frederic Laloux (bilden) om sin forskning på framgångsrika organisationer, vilket beskrivs i boken ”Reinventing Organizations”. Träffa även DNV GL och Miles från Norge som båda tänker nytt för att hantera gamla utmaningar.

Ekan och Ferrari på samma scen om agil styrning

2015-02-28 21:18 CET Ekan AB 24-25 mars anordnas Agilia Conference i Tjeckien och den 8-9 juni konferensen Finance Performance Management i Tyskland. Ekan har blivit inbjudna som talare till bägge konferenserna för att prata om Beyond Budgeting. Mario Almondo från Ferarri inleder Agila med presentationen ”Team Formula 1 – How to set up culture that drives collaborative effort to win?".

2015-02-28 21:16 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Försäkringsbolagen utreder dagligen försäkringsfall. När större beloppsvärden aktualiseras eller när misstänksamhet om andra frågor uppmärksammas så höjs också utredningsnivån hos bolagen. Dels på försäkringsbolaget som har olika nivå på sina utredningshandläggare, dels så används sakkunniga vid misstanke om brott såsom Larmtjänst. Inte sällan med bristfälliga utredningsmetoder.

Venture Cup Väst inleder samarbete med SAJ

2015-02-27 16:21 CET Venture Cup Venture Cup inleder ett samarbete med SAJ Förmedlingsbyrå och planerar för aktiviteter som innebär spännande och givande mötesplatser för nätverk och partners.

Ny poolplats i Göteborg, Gamlestaden

2015-02-27 15:04 CET Sunfleet Idag har vi öppnat en ny poolplats i Göteborg vid Gamlestadsskolan. Poolplatsen är placerad på Brahegatan 11 och där hittar ni en Volvo V40.

Nu finns en hemsida för Side by Side by El Sistema Sweden

2015-02-27 14:03 CET Stiftelsen El Sistema Nu finns det en hemsida för Side by Side by El Sistema. Här kan du läsa om allt som händer och kommer att hända under Side by Side 2015. ​Side by Side by El Sistema är ett internationellt sommarläger där barn och unga möts för att spela, sjunga, dansa och skapa tillsammans. Side by Side är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Vårt mål är att vi 2021 förenar 30.000 deltagare från hela världen.

Omställning för kompetens

2015-02-27 13:16 CET Mälardalsrådet "Den tilltagande specialiseringen av arbetet samt till- och frånkomsten av yrken kräver möjlighet till omställning." John Gambe, processledare för Stjärnbildning skriver om storregionala utmaningar vad gäller kompetensförsörjning.

Läkarna Erik Mandelin och Mikael Ehrnström om fördelar och utmaningar med vård med videolänk

2015-02-27 09:30 CET Visiba Group AB ​I denna film får du se en intervju med Erik Mandelin, specialist inom allmänmedicin och Mikael Ehrnström, specialist inom invärtesmedicin på vårdföretaget Doctagon.