Nyheter

Att arbeta med företagsanalys - Analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål

2014-09-01 15:26 CEST Liber AB I alla företag är lönsamhet ett av de viktigaste målen, eftersom detta skapar stabilitet och resurser för tillväxt. Att skapa lönsamhet blir därför ett av företagsledningens främsta ansvarsområden. I detta arbete krävs att effektiva och tydliga metoder används för att bekräfta att utvecklingen leder mot målen och för att fånga upp varningssignaler som kräver motåtgärder.

InPort deltar i utvecklingen av Väner-sjöfarten

2014-09-01 14:10 CEST Compare Karlstad Forskningsprojekt tar fram gemensam trafikstyrning för Göta älv

Collectors årsredovisning nominerad till Svenska Designpriset

2014-09-01 10:00 CEST Collector Efter sommarens arbete meddelar nomineringsjuryn att Collectors Årsredovisning 2013 i digital form, nominerats till slutomröstning i Svenska Designpriset 2014.

Happy, Statoil och Handelsbanken om Beyond Budgeting

2014-09-01 07:45 CEST Ekan AB Den 22 oktober bjuder Happy Ltd in till Beyond Budgeting konferens i London i samarbete med Beyond Budgeting Institute (BBI). Bland talarna återfinns bland annat CEO för Happy Ltd Henry Stewart (på bilden), Bjarte Bogsnes, Statoil och ordförande för BBRT Europa, samt Anders Bouvin, CEO för Handelsbanken UK.

2014-08-29 18:19 CEST Deflamo AB Delårsrapport januari - juni 2014  Nettoomsättningen uppgick till 143 tkr (18)  Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till –5 748 tkr (–2 015) och resultatet uppgick till -6 753 tkr (-2 985)  Likvida medel uppgick till 7 455 tkr (451) vid periodens utgång  Åtta (8) kundprojekt har avancerat till produktionstester hos kund (0)

2014-08-29 11:56 CEST Ratio Diskussion med nationalekonomerna Emma Heikensten och Niklas Elert. På torsdag den fjärde september arrangerar Ratio ett seminarium om gröna subventioner. Hur fungerar de? Har de önskad effekt? Och hur kan beslutsfattare förhålla sig till miljöproblem samtidigt som världen återhämtar sig från en djup ekonomisk kris.

På tisdag besöker Kenneth Rogoff Handelshögskolan i Stockholm

2014-08-29 11:25 CEST Ratio Professor Kenneth Rogoff är 2014 års Eli F Heckscher-föreläsare. Han talar den 2:a september på Handelshögskolan i Stockholm under rubriken "Lessons from Financial Crises". Rogoffs studier runt finansiella kriser fick stor uppmärksamhet i efterdyningarna av 2008 års globala finanskris då också den vedertagna makroekonomiska modellen omprövades

Delårsrapport januari-juni 2014

2014-08-29 10:00 CEST Sparbanken Öresund AB Swedbank köpte i maj i år hela Sparbanken Öresund, och stora delar av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade Sparbanken Skåne. Med anledning av detta avviker jämförelser med tidigare perioder kraftigt.

Träffa branschens beslutsfattare på Business Arena – se den uppdaterade deltagarförteckningen

2014-08-29 09:27 CEST Business Arena

Frukostmöte "Nya vägar. Bättre affärer"

2014-08-28 16:21 CEST Ekan AB I september finns Ekan Management med som gästtalare vid tre frukostseminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Arrangör är Mercur och representanter från Ekan Management är Malin Wennebro och Rikard Olsson som kommer att tala om effektiv verksamhetsstyrning i en föränderlig värld.