Nyheter

BDO:s satsning på talanger ger resultat

2014-11-07 08:02 CET BDO Sverige Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO fortsätter sin satsning på de tre unga och lovande idrottstalangerna i Team BDO. Något som gett resultat. Alla tre har varit mycket framgångsrika under 2014.

Solidar AB återigen Gasellvinnare

2014-11-06 16:19 CET Solidar AB För sjätte året i rad kan Solidar stoltsera med att ha fått utmärkelsen Di Gasell.

2014-11-06 13:36 CET Ratio En ny studie från Ratio visar att arbetsplatsförlagt lärande - praktik i olika former - underlättar företagens kompetensförsörjning. Det bidrar också till bättre kontakter mellan näringsliv och utbildningsanordnarna. Tidigare studier visar att det ofta är bristerna i praktisk kompetens som försvårar ungas inträde på arbetsmarknaden, och där spelar alltså möjligheten till praktik stor roll.

JAK deltar i World Congress of Accountants i Rom

2014-11-06 12:11 CET JAK Medlemsbank

STARWEB VÄXER IGEN!

2014-11-06 11:37 CET Starweb Alla nya eller befintliga kunder erbjuds designhjälp när de startar en ny butik i Starweb 6. Vår nya designer, Daniel, producerar nu snygga butiker i ett rasande tempo.

ECB har tagit över tillsynen av bankerna i euro-området

2014-11-06 09:45 CET Finansförbundet Den 4 november 2014 får betraktas som en historisk dag för samarbetet i Europa eftersom den Europeiska Centralbanken (ECB) formellt tog över huvudansvaret för tillsynen av bankerna i euro-området. Syftet med en bankunion och att ge ECB i uppdrag att ansvara för tillsynen av bankerna, är att försöka återställa förtroendet för bankerna efter den senaste krisen.

Vad är det som egentligen påverkar boräntorna?

2014-11-06 08:00 CET Compricer AB Riksbanken sänkte reporäntan till 0 procent i måndags och nu följer bankerna efter och sänker bolånen. Samtidigt säger de att reporäntan inte spelar så stor roll utan att det är marknadsräntorna som styr. Hur hänger det ihop egentligen?

Ulrika Boëthius omvald som vice ordförande i NFU

2014-11-05 15:44 CET Finansförbundet Den 23 oktober valde NFUs högsta beslutande organ, Unionsrådet, Michael Budolfsen till ordförande för NFU samt Ulrika Boëthius till vice ordförande. Båda valdes på två år.

2014-11-05 13:12 CET Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF SRFs redovisningsgrupp har beslutat om det tredje uttalandet i serien SRFU. Uttalandet handlar om klassificering av factoringkredit och checkräkningskredit enligt K2.

Finansförbundet går med i föreningen Europaportalen.se

2014-11-05 12:35 CET Finansförbundet Finansförbundet har gått med föreningen Europaportalen.se i syfte att bidra till och påverka Europadebatten, samt att kunna informera om hur EU-besluten påverkar vår vardag här hemma.