Nyheter

Ny delrapport från FNs klimatpanel (IPCC): Prognosen för klimatet förvärras.

2014-03-31 16:19 CEST E.ON Sverige AB Ny rapport från FN:s klimatpanel visar på tydlig effekt av klimatförändringen. Samtidigt är bevisen starkare för att vårt sätt att leva orsakar en temperaturhöjning. För oss i Sverige handlar det om att använda energin smartare och att ställa om transportsektorn till förnybart. Och alla måste bidra - producenter som konsumenter.

2014-03-31 16:15 CEST Cortus Energy AB

Koncernredovisning

2014-03-31 14:19 CEST Liber AB Denna andra upplaga beskriver och förklarar koncernredovisningens logik och teknik. Syftet är att både skapa principiell förståelse för koncernen som redovisningsenhet och god kunskap i koncernredovisningens teknik.

2014-03-31 12:22 CEST NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC säljer kontors- och handelsfastighet i Köpenhamn

2014-03-31 10:02 CEST NCC AB NCC har sålt en kontors- och handelsfastighet belägen på huvudgatan i Lyngby, en förort till Köpenhamn, för 155 miljoner SEK. Köpare är det börsnoterade fastighetsbolaget Patrizia Immobilien AG. Övertagandet ägde rum vid undertecknandet av avtalet den 28 mars 2014, och försäljningen ger en marginell resultatpåverkan på första kvartalet 2014.

Studenter från JIBS ska tävla i förhandlingsteknik

2014-03-31 08:00 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School The Negotiation Challenge är en internationell studenttävling som i år hålls i Reykjavik. Den 9 april reser tre mastersstudenter från JIBS dit för att delta.

2014-03-31 08:00 CEST mySafety AB Fängelse upp till två år för ID-kapning och effektivare och bättre samordnat polisarbete ska stoppa den lavinartade ökningen av ID-stölder. Det säger justitieminister Beatrice Ask i en intervju med mySafety Magazine. Samtidigt uppmanar hon både företag och privatpersoner att göra mer för att skydda sig mot ID-kapare.

Topprekrytering till SEFA

2014-03-31 08:00 CEST SEFA I mars började Niklas Olsén arbeta på SEFA Byggnads. Det första projektet blir Sjöbefälsskolan där rivning och projektering precis har inletts. – Det ska bli roligt och spännande att arbeta på ett företag som utvecklas och växer så mycket som SEFA gör, säger Niklas Olsén.

2014-03-31 07:05 CEST Mälardalsrådet I april fattar regeringen beslut om den Nationella transportplanen 2014-2025. Stockholm och östra Mellansverige växer i högt tempo och vi står för en stor del av befolkningsökningen och sysselsättnings- och produktionstillväxten i riket, vår betydelse bör inte förbises och staten behöver investera. Undertecknas av ledande politiker och landshövdingar från Stockholm och östra Mellansverige.

Veckans nyheter från IT-Karlstad: Vecka 13

2014-03-31 07:00 CEST Compare Karlstad Veckans nyheter från Compare Karlstad - mer än 100 IT-företag i regional samverkan.