Pressmeddelanden

Färre spelar om mer – svenskarnas spelvanor 2014

2014-12-18 11:20 CET Lotteriinspektionen Lotteriinspektionen/Novus konstaterar i sin årliga genomgång av svenska konsumenters spelvanor att intresset fortsätter att sjunka för spel om pengar men att omsättningen i stort är bibehållen. Det betyder att allt färre konsumenter spelar om mer. År 2012 svarade 77 procent att de spelat någon gång under de senaste tolv månaderna, jämfört med 71 procent år 2014.

2014-12-18 11:20 CET SpeedLedger Småföretagarbarometern, en undersökning gjord av e-bokföringsföretaget SpeedLedger, visar att småföretagarna har betydligt lägre förtroende för den nya regeringen jämfört med den genomsnittliga svensken. Samtidigt har förtroendet för en ny regering inte varit så här lågt sedan 1998.

2014-12-18 11:04 CET Bostadsrätterna Frågan om avskrivningar har varit het det senaste året, efter att Bokföringsnämnden förbjudit progressiva avskrivningar. Nu kommer ett första steg mot förbättrade årsredovisningar. I ett senare skede tas ett övervägande fram med förändringar i gällande system.

2014-12-18 10:52 CET Deutsche Asset & Wealth Management As the year draws to a close, investors are positioning themselves for 2015. Below Asoka Wöhrmann, Chief Investment Officer (CIO) at Deutsche Asset & Wealth Management, considers the prospects for the next 12 months. The appendix includes an at-a-glance view of our 2015 outlook, which you are welcome to use.

2014-12-18 10:46 CET Deutsche Asset & Wealth Management Året är på väg mot sitt slut och investerare positionerar sig för 2015. Nedan ger Asoka Wöhrmann, Chief Investment Officer (CIO) på Deutsche Asset & Wealth Management, marknadsutsikterna för de närmaste 12 månaderna.

EU är överens om nya regler för kortbetalningar för att öka konkurrens och förenkla för företag att ta betalt

2014-12-18 10:36 CET Euroline AB Efter ca 2 år av förhandlingar meddelade EU Parlamentet och EU rådet den 17 december att ett nytt regelverk för kortbetalningar beslutats. Syftet är att öka mängden kortbetalningar inom hela EU genom att dels harmonisera kostnaderna inom EU och förenkla för företag att ta betalt och dels öka konkurrensen genom förbättrad transparens och minskade nationella hinder.

JBD gör exit i Röshults Svenska Hantverk AB

2014-12-18 10:10 CET Science Park Jönköping ​Det av Science Park delägda investmentbolaget Jönköping Business Development (JBD) har sålt sitt innehav i Röshults till ett Schweiziskt bolag. Försäljningen genererade en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 36 %.

Viktigt steg mot tydligare årsredovisning för bostadsrättsföreningar

2014-12-18 10:08 CET HSB Riksförbund I dag presenterar FAR en ny idéskrift med konkreta tips om hur bostadsrättsföreningar kan göra årsredovisningar mer informativa och fungera bättre som beslutsunderlag. "Det här är ett viktigt steg på vägen mot en tydligare årsredovisningar för bostadsrättsföreningar. Det ger ett bättre beslutsunderlag för såväl boende som blivande medlemmar i en bostadsrättsförening", säger Niklas Widebeck, HSB

Överskott i statens budget under november

2014-12-18 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Budgetsaldot för november är ett överskott på 11 miljarder kronor. Det är en försämring med 2,5 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. För perioden januari–november är budgetsaldot ett överskott på 28,5 miljarder kronor.

Skypegrundaren Niklas Zennström utsåg Swedish Algae Factory till totalvinnare i Green Mentorship Award

2014-12-18 10:00 CET Swedish Algae Factory Göteborgsbaserade startupföretaget Swedish Algae Factory, tog hem storpriset i Zennström Green Mentorship Award och vann därmed en 1 miljon kronor och dessutom mentorskap under ett år av Niklas Zennström. Priset delades ut av Zennström Philantrophies-grundaren och IT-entreprenören Niklas Zennström tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund (MP).