Pressmeddelanden

eValent Group blir partner med skånska E-commerce Park

2015-05-22 13:29 CEST eValent Group AB Nu har Sveriges första e-handelspark öppnat i Helsingborg. Målet är att göra parken till Sveriges e-handelscentrum och att det inom två år ska vara arbetsplats för hundra e-handlare. Den gemensamma arbetsplatsen förenklar många av de hinder som e-handlare stöter på i sin vardag. Tillsammans med andra partners är eValent Group med och stöttar den skånska e-handelsparkens utveckling.

2015-05-22 10:11 CEST E37 System AB Betalningsleverantören Seamless, med sin mobila betalningstjänst SEQR, satsar på att förenkla m-handeln tillsammans med e-handelsleverantören E37. SEQRs nyhet ”Instant Checkout” har integrerats i E37s mobilanpassade kassa vilket möjliggör shopping i mobilen med så få steg som möjligt. Butikskedjan SWEdala Outlet är pilotkund och imponeras av den förenklade köpprocessen.

Framgångsföretaget InXL byter namn till Avensia

2015-05-22 09:57 CEST Avensia AB E-handelsexpertbolaget Avensia är en framgångssaga som bara fortsätter. Företaget som förser såväl experttjänster som produktutveckling har upplevt en årlig tillväxt på 57 % sedan 2013 med hög lönsamhet.

2015-05-21 16:58 CEST Jojka

2015-05-21 16:56 CEST Jojka Årsstämman Jojka AB (publ) (”Bolaget”) den 21 maj 2015 har beslutat om företrädesemission av aktier. • Innehav av två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. • Teckningskursen uppgår till 1,25 SEK per aktie. • Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till cirka 4 MSEK. • Emissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.

2015-05-21 15:00 CEST Neo Technology Realtidsrekommendationer blir allt vanligare och viktigare för allt fler online-tjänster. Amazons klassiska ”You may also like” har spridit sig till alla typer av branscher – allt från handelssajter till dating- och finansiella tjänster. För att hantera rekommendationer i realtid baserat på vad du söker på och handlar, krävs dock en helt ny generation av teknik.

Findwise i unikt samarbete för att hjälpa företag lyckas med Office 365 och SharePoint

2015-05-21 11:47 CEST FINDWISE 1,2 miljarder människor använder Office-paketet vilket gör Office, Office365 och SharePoint till några av de vanligaste arbetsverktygen i näringslivet. Findwise och Cognit Consulting ingår nu i ett samarbete för att kunna erbjuda kunder en komplett lösning i det dagliga arbetet – oavsett om det gäller ett intranätprojekt, flytt till Office365 eller en söklösning i SharePoint.

2015-05-21 09:49 CEST Moretime Professional Services AB Fram till 29 maj pågår – som tidigare kommunicerats – en emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ). Befintliga aktieägare har företräde vid överteckning erhåller information per post imorgon fredag eller måndag 25 maj. Verkställande av utdelning i MDS Digital Solutions AB (publ) har skett. Information kring notering på AktieTorget kommer att kommuniceras inom kort.

Storebadge och Jetshop inleder partnerskap för att stärka e-handelsbutikernas konkurrenskraft

2015-05-21 08:14 CEST Storebadge.com Startupen Storebadge som levererar en tjänst för konsumentdriven marknadsföring, satsar nu på ett nytt partnerprogram för de nordiska e-handelsplattformarna. Först ut är svenska Jetshop som har en ledande ställning på marknaden. Samarbetet innebär att Jetshops kunder i Norden enkelt kan integrera sina butiker med Storebadge med syftet med samarbetet är att öka försäljningen.

LensWay och Berghs i känsloladdat samarbete

2015-05-20 14:05 CEST Lensway AB Under våren 2015 har LensWay bjudit in avgångselever från Berghs till ett samarbete om känslostyrd kommunikation. Nu visas det färdiga resultatet på utställningen "The Berghs Grad Show".