Kontaktpersoner

Gert Andrée

Askalon AB Gert Andrée är chef för Askalon AB,s Engineering avdelning samt kvalitetschef. Gert ansvarar bl.a. för rörkonstruktion av processmoduler och anpassningar av ventiler. Baserad på Hammarö utanför Karlstad.

Dan-Arve Bratland
Urban Stenevi

CEOS AB

Fredrik Edholm
Karoline Goldberg

Torus Pak Nordic

Albin Falkmer
Peter Borgelöv
Karl Johan Lindahl