Kontaktpersoner

Marianne Lager

SMC Pneumatics Med lång erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring arbetar Marianne from 29 oktober 2014 som ansvarig för kommunikation och olika projekt hos SMC. Marianne har arbetat inom kommunikation och pr i mer än 10 år och har en gedigen erfarenhet från alla marknadsföringsdiscipliner.

Mats Ullmar
Gert Andrée

Askalon AB Gert Andrée är chef för Askalon AB,s Engineering avdelning samt kvalitetschef. Gert ansvarar bl.a. för rörkonstruktion av processmoduler och anpassningar av ventiler. Baserad på Hammarö utanför Karlstad.

Dan-Arve Bratland
Urban Stenevi

CEOS AB

Fredrik Edholm
Karoline Goldberg

Torus Pak Nordic

Albin Falkmer
Peter Borgelöv