Kontaktpersoner

Joacim Råsberg
Mikael Andersson

SMC Pneumatics Mikael kommer närmast från Omron Electronics där han hann vara i två år innan han kom tillbaka till SMC. Tidigare arbetade nämligen Mikael som ansvarig för SMCs återförsäljare, och som regionchef för Stockholm/Norrland.

Lennart Olsson
Sara Barthelson Riismark
Magnus Olsson

SMC Pneumatics En av de stora satsningarna hos SMC Pneumatics är på Energy Saving. Många företag inom den svenska industrin använder i dag pneumatik i sin produktion. Ofta finns stora möjligheter till energioptimeringar som ger goda effekter både i plånbok och i miljön. Konceptchef för Energy Saving är Magnus Olsson: "Mitt mål är hjälpa företag att förstå bättre. Helt enkelt höja medvetandenivån kring...

Marianne Lager

SMC Pneumatics Med lång erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring med sig, arbetar Marianne from 29 oktober 2014 som ansvarig för kommunikation och olika projekt hos SMC. Marianne har arbetat med kommunikation och pr i mer än 10 år och har en gedigen erfarenhet från alla marknadsföringsdiscipliner. Bland annat har hon tidigare jobbat på SWEDMA, branschorganisationen för direktmarknadsföring, som...

Mats Ullmar
Gert Andrée

Askalon AB Gert Andrée är chef för Askalon AB,s Engineering avdelning samt kvalitetschef. Gert ansvarar bl.a. för rörkonstruktion av processmoduler och anpassningar av ventiler. Baserad på Hammarö utanför Karlstad.

Dan-Arve Bratland
Fredrik Edholm