Kontaktpersoner

Lundgren Machinery AB Arbetat med försäljning inom förpackningsindustrin sedan 1992. Försäljning av förpackningsmaskiner på den Europeiska marknaden sedan 1998.

Erik Folke
Alexander Johansson
Adam Bjellquist
Niclas Fritz
Joacim Råsberg
Mikael Andersson

SMC Pneumatics Mikael kommer närmast från Omron Electronics där han hann vara i två år innan han kom tillbaka till SMC. Tidigare arbetade nämligen Mikael som ansvarig för SMCs återförsäljare, och som regionchef för Stockholm/Norrland.

Lennart Olsson
Sara Barthelson Riismark