Blogginlägg

Hej.

2015-06-24 11:24 CEST IL Recycling Nu är sommaren äntligen här, men var är solen med värmen…? Vi hoppas att den kommer! Snart. När vi på IL Recycling nu ska byta till sommaruniform på våra arbetsfordon kommer vi inte ta några risker - vi kommer klä dem med ett värmande budskap.

Blogg: Från Laststyrning till Efterfrågeflexibilitet

2015-06-17 15:36 CEST Power Circle AB Kan energilager vara den flexibilitet som kunden själv inte är beredd att offra? Power Circle startar nu upp en studie kring potentialen för energilagring på fastighetsnivå. Med hjälp av ett batteri i hemmet kan efterfrågetoppar undvikas, med eller utan att kunden behöver vara flexibel.

Förbjud förbränning av osorterade sopor

2015-06-16 10:44 CEST IL Recycling I dagens DN skriver ett antal representanter för återvinningsbranschen, däribland vår VD Lars-Gunnar Almryd, en debattartikel om att förbjuda förbränning av osorterade sopor. Artikeln innehåller också en uppmaning till regeringen om att införa styrmedel för att öka återvinningen.

Blogg: Kunskap skyndar på laddstationsetablering

2015-06-15 10:26 CEST Power Circle AB Power Circle har under ett år drivit projektet Laddat för kunskap. Ett projekt som syftar till att sprida kunskap om laddinfrastruktur för att minska hindren för utbyggnaden av den. Projektet utmynnade i en kunskapsportal på nätet och ett antal broschyrer. Vid en utvärdering av projektet visade det sig att resultatet blev mycket mer användbart än vi hoppats på.

What does the rhino say? Lyssna på noshörningens märkliga läte

2015-06-12 17:31 CEST The Perfect World Foundation Hur låter egentligen en noshörning? Vissa säger att det påminner om en ledsen hund, andra att de låter som delfiner. Lyssna på kalvarnas ”diskussion” med varandra och avgör själv;

Blogg: Lätt att ladda rätt

2015-06-12 11:42 CEST Power Circle AB ​Danska myndigheterna för elsäkerhet har nyligen varnat för att det finns vissa risker förknippat med att ladda sin elbil eller laddhybrid i vanliga hushållsuttag, s.k schukokontakter. Uppmärksamheten har fått förare av laddbara fordon och ägare av garageplatser att ställa sig frågorna ”Är det farligt att ladda sin elbil i hushållsuttag?” och ”Hur ska jag då ladda min bil?”.

Glädjande att allt fler kunder väljer elavtal

2015-06-05 13:00 CEST Skellefteå Kraft Att se över sitt elavtal blir allt viktigare för svenskarna. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att 100 000 färre hushåll har anvisningsavtal i dag jämfört med februari förra året. Det uppger ​Svensk Energi. På Skellefteå Kraft tycker vi att fler borde göra samma sak. Redan idag, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad.

Omställning till ett mer hållbart Sverige

2015-06-05 11:58 CEST IL Recycling ​Vårt samhälle är inne i en period av radikal förändring. Förändringarna, kopplade till bland annat klimatförändringar, urbanisering och digitalisering, påverkar oss på många nivåer.

Ett stöd för havsbaserad vindkraft är inte samhällsekonomiskt försvarbart

2015-06-05 07:54 CEST Skellefteå Kraft Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft, vill inte se ett särskilt ekonomiskt stöd till havsbaserad vindkraft. Ett sådant stöd riskerar att slå sönder dagens framgångsrika modell och är inte smahällsekonomiskt försvarbart, menar han.

Ledare Fastighetstidningen: Ett bättre sätt att nå de energipolitiska målen

2015-06-02 09:08 CEST Fastighetsägarna Sverige I min förra ledare skrev jag att regeringen gång på gång missar målet i bostadspolitiken när de genomför åtgärder som inte ökar utbudet av bostäder. Nu verkar bristen på målfokus spridit sig till energipolitiken. Regeringens övergripande målsättningarna är att öka andelen förnybar energi och minska energiintensiteten.Men i praktisk politik agerar regeringen tvärtemot målsättningarna.