Blogginlägg

Ledarskapsspaning 2 från Almedalen

2015-07-02 13:37 CEST IL Recycling ​Det andra ledarskapsseminariet som jag deltog i organiserades av Ledarna. I grunden handlade det om vilket ledarskap som kommer att krävas i framtiden, givet den allt högre förändringstakten. Ett tema som är mycket aktuellt för oss på IL Recycling, eftersom vi jobbar med ett ledarutvecklingsprogram under hela 2015. Seminariet byggde på de tre modulerna passion, mod och kärlek.

Ledarskapsspaning 1 från Almedalen

2015-07-02 08:37 CEST IL Recycling ​Under mina dagar i Almedalen har jag besökt två seminarier om ledarskap, något jag brinner för och som vi på IL Recycling jobbar alldeles speciellt med under 2015 när vi kör ett stort ledarutvecklingsprogram för samtliga ledare på företaget i Sverige.

Vår sommarhälsning - ILoVE Recycling

2015-07-02 08:00 CEST IL Recycling Om vi fick skulle vi hjälpa vartenda företag i Sverige att förbättra sin återvinning. Vi skulle se till att alla fick känna på hur stor vinning en optimal återvinning ger. Vi skulle vilja att alla visste hur duktiga vi är på återvinning, att vi tar hand om allt och att vi gör allt för att våra kunder ska bli nöjda. Det är så mycket vi älskar återvinning.

Klimatneutrala transporter - hur går det?

2015-07-01 15:49 CEST IL Recycling ​På KNEG:s seminarium redovisades exempel på hur nätverksmedlemmarna jobbat med olika projekt. Medlemmarna är bl.a. fordonstillverkare, drivmedelstillverkare samt olika brukare. Det sammantagna resultatet för medlemmarna 2014 redovisades i form av koldioxidbesparing.

Hållbarhet har blivit mainstream - hur gör man för att sticka ut?

2015-07-01 13:30 CEST IL Recycling ​Sitter i en solig trädgård i Almedalen och försöker förstå om jag fick något svar på frågan ovan , som var ämnet för morgonens första seminarium för min del.

Varför säger industrin nej till kommunalisering av insamlingen?

2015-06-30 19:45 CEST IL Recycling ​På FTI:s seminarium så fick vi en genomgång av olika aspekter på kommunaliseringen av insamlingen, som återigen ska utredas på initiativ av regeringen. Denna gång med utgångspunkten att det ska genomföras.

Skogens produkter gör bioekonomin möjlig

2015-06-30 16:17 CEST IL Recycling ​På ett av Skogsindustriernas seminarium om bioekonomi så fick vi olika exempel på hur skogsindustrin är inne i en process att byta skepnad. Stora Enso t.ex, går från ett traditionellt skogsföretag till ett förnybart materialföretag. Kalle Sundström, CEO, slog fast att allt som idag tillverkas av fossila bränslen kan göras av skogsråvara imorgon.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

2015-06-30 13:46 CEST IL Recycling På Återvinningsindustriernas frukostseminarium, som var välbesökt, pratade vi om hur vi ska få cirkulär ekonomi att hända i praktiken och vad som behövs i form av styrmedel och annat.

Världens mest hållbara catwalk

2015-06-30 08:00 CEST IL Recycling ​Mitt andra textilevenemang inleddes med en panel som diskuterade hur vi skapar en cirkulär ekonomi för textilier. Liknande frågeställningar som i det första evenemanget diskuterades; hur skapa rätt styrmedel, hur underlätta för konsumenten att göra bra val - samt olika initiativ som tas och deras konsekvenser på utvecklingen .

Textil & mode - en framtidsbransch i Sverige

2015-06-29 16:15 CEST IL Recycling På mitt första textilseminarium som ordnades av bl.a. Västsvenska Handelskammaren fick vi lära oss att modebranschen är en av Sveriges större exportörer, med ett exportvärde på 237 miljarder. Där diskuterades hur modebranschen kan utvecklas mot en mer cirkulär ekonomi, där vikten av nätverk och samverkan lyftes fram som en nyckelfaktor för att utvecklas i rätt riktning.