Blogginlägg

Vägen till hållbart byggande

2014-07-03 17:04 CEST IL Recycling Ragn Sells arrangerade under torsdagen ett seminarium om hållbart byggande. Bland annat så lyftes projektet med att flytta Kiruna stad fram och de utmaningar som det innebär.

Från fossila till förnybara bränslen

2014-07-03 15:58 CEST IL Recycling Idag har jag deltagit i ett seminarium som handlar om hur vi ska klara övergången från fossila till förnybara drivmedel för att klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Pulsen i Almedalen 2014 - Jämställdhet, Gudrun Schyman och valet... 2030

2014-07-03 14:18 CEST Diligentia Att hållbarhetsfrågan som vanligt florerar i Almedalen var kanske ingen nyhet i sig, men högt upp på agendan hamnar även jämställdhet.

Pulsen i Almedalen 2014 - Hållbarhet, Kairos Future och allianspolitiker på gatorna

2014-07-02 15:07 CEST Diligentia Diligentias marknadskommunikatör Linda Ståhl befinner sig i Almedalen denna vecka och rapporterar från staden där det händer. Följ Lindas korta och lättsmälta pulstagningar här på vår blogg på Mynewsdesk.

Mer om Cirkulär ekonomi

2014-07-02 14:43 CEST IL Recycling Ragn Sells seminarium om cirkulär ekonomi kompletterade på ett bra sätt återvinningsindustriernas seminarium dagen innan. Seminariet inleddes med en ordentlig dragning av VD:n för Macarthurfoundation som drog tankarna bakom, kompletterat med ett antal exempel.

Vikten av bra upphandlingar

2014-07-02 09:43 CEST IL Recycling Jag har i denna spalt vid ett antal tillfällen tagit upp vikten av bra upphandlingar som ett verktyg för att få till en utveckling inom avfallshantering. Kommunerna upphandlar för flera hundra miljarder årligen och det blir ett väldigt kraftfullt verktyg

Cirkulär ekonomi och forskning

2014-07-01 17:46 CEST IL Recycling RISE som är statens ägarbolag för en grupp industriforskningsinstitut hade ett seminarium i Almedalen om cirkulär ekonomi framför allt ur ett forskningsperspektiv.Deras forskning inom området går ut på att identifiera barriärer och i samrbete med industrin eliminera dessa. Det konstaterades att vi tyvärr inte ligger så långt framme i Sverige inom detta område som många kanske tror.

Resurseffektivitet - en fråga i tiden

2014-07-01 16:29 CEST IL Recycling Till återvinningsindustriernas frukostseminarium om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi kom runt 100 deltagare. Det visar att frågan är rätt i tiden. Jag lyfte bl.a. frågan om jobben och där vi på IL Recycling har exempel på där våra kunder vill utveckla sin återvinning och har integrerat oss i sin verksamhet där vi har personal på plats och hjälper till med sortering och att minska svinn m.m.

Att förändra beteenden är avgörande

2014-07-01 07:52 CEST IL Recycling På FTI:s seminarium på måndag eftermiddag så var temat handling. Nu är det slutsnackat! Man visade på två konkreta exempel på pilotprojekt där man lokalt genom samverkan med kommun och frivilligorganisationer har lyckats förbättra ordningen runt de berörda återvinninngsstationerna på ett markant sätt.

Till Almedalen

2014-06-30 07:50 CEST IL Recycling Mycket tidigt i morse äntrade jag färjan i Nynäshamn som tar mig till Visby och Almedalsveckan. Min vana trogen så kommer jag även i år att dela med mig av mina spaningar inom återvinning och hållbarhet samt andra relevanta områden. På tisdag morgon ska jag delta i återvinningsindustriernas frukostseminarium om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.