Kontaktpersoner

Jonas Helander

Jonas Helander

2016-06-28 10:03 CEST

Jonas jobbar som projektutvecklingschef och är den som du i första hand ska prata med o...

Jonas Weissglas

Jonas Weissglas

2016-06-28 09:19 CEST

Med en magisterexamen i ekonomi från Luleå Tekniska Universitet som grund, jobbade Jona...

Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

2016-06-23 07:25 CEST

Magnus Axelsson

Magnus Axelsson

2016-06-21 16:25 CEST

Jennica Broman

Jennica Broman

2016-06-14 09:00 CEST

Jennica arbetar med finansiering av forskning och innovation på enheten för hållbar ind...

Linn Sjöström

Linn Sjöström

2016-06-07 08:38 CEST

Linn arbetar med finansiering av forskning på solenergiområdet på enheten för Hållbar el.

Åsa Malmäng

Åsa Malmäng

2016-05-30 06:30 CEST

Åsa Malmäng arbetar som teamchef och uppdragsansvarig i kompetensteam VA-teknik som ing...

Kurt Lundberg

Kurt Lundberg

2016-05-25 13:52 CEST

Kurt Lundberg arbetar i kompetensteam Trafik som ingår i Norconsult ABs affärsområde Vä...

Heléne Ejhed

Heléne Ejhed

2016-05-24 07:30 CEST

Rasmus Kaspersson

Rasmus Kaspersson

2016-05-24 07:30 CEST