Kontaktpersoner

Peter Ovenlund

Peter Ovenlund

2017-02-23 09:22 CET

Fredrik Askerdal

Fredrik Askerdal

2017-02-20 08:00 CET

Fredrik Askerdal, VD, Kabona AB

Thomas Skagenborg

2017-02-17 08:00 CET

Hugo Franzén

2017-02-17 08:00 CET

Mats Lundgren

Mats Lundgren

2017-02-15 16:08 CET

Uppdragsledare och handläggare. Konsultkompetens inom främst rumsakustik, byggnadsakus...

Gunnar Håkansson

Gunnar Håkansson

2017-02-13 06:55 CET

Gunnar Håkansson är arkitekt och arbetar i kompetensteam Plan som ingår i Norconsults a...

Emma Henriksson

Emma Henriksson

2017-02-09 15:26 CET

Staffan Nordström

Staffan Nordström

2017-01-27 09:43 CET