Evenemang

Almedalen: Kvotpliktsförhandlingen: Hur påverkas näringslivet av krav på biobränsle?

2016-06-16 11:40 CEST

Regeringskansliet arbetar för långsiktiga spelregler för att stärka övergången till bio...

Tid: 2016-07-04, 11:00 - 11:40
Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3, Visby

Almedalen 2016: Nya Miljonprogrammets bullerutmaning!

Almedalen 2016: Nya Miljonprogrammets bullerutmaning!

2016-06-15 07:23 CEST

Måste vi kompromissa med vår hälsa och boendekomfort för att klara 700 000 bostäder t o...

Tid: 2016-07-04, 11:45 - 12:30
Plats: Almedalen, Samhällsbyggararenan, båten Blue Charm

Hållbar stad – samma utmaningar men olika förutsättningar

2016-06-15 11:30 CEST

Utvecklingen mot fler hållbara städer ser lika olika ut som städerna i sig.Trots de ski...

Tid: 2016-07-04, 11:50 - 12:30
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

Almedalen: Elektrobränslen-Win-win eller Ebberöds bank?

2016-06-16 11:36 CEST

Kan det vara intressant att omvandla periodvisa effektöverskott i elnätet till olika ty...

Tid: 2016-07-04, 14:30 - 15:30
Plats: Hästgatan 13, Innergården

Almedalen 2016: Ljudmiljön i skolan sänker studieresultaten - vilken myndighet kontrollerar ljudmiljön?

Almedalen 2016: Ljudmiljön i skolan sänker studieresultaten - vilken myndighet kontrollerar ljudmiljön?

2016-06-15 07:24 CEST

Mer än hälften av Sveriges klassrum uppfyller ej ljudkraven i Boverkets byggregler. Sve...

Tid: 2016-07-05, 11:45 - 13:30
Plats: Almedalen, Samhällsbyggararenan, båten Blue Charm

Almedalen: Omställning pågår! Det förnybara elsystemet - från systemdesign till var dags användning

2016-06-16 11:45 CEST

Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Förnybarhetsbranschen är red...

Tid: 2016-07-05, 16:30 - 18:45
Plats: Teaterskeppet, Visby Hamn, kajplats 10, Lilla Matsalen

Skandia Fastigheters hållbarhetschef deltar i Solelkommissionens seminarium i Almedalen

Skandia Fastigheters hållbarhetschef deltar i Solelkommissionens seminarium i Almedalen

2016-06-27 10:41 CEST

Solel - så hundradubblar vi till 2030 i Sverige Idag kommer endast en promille av Sver...

Tid: 2016-07-06, 09:00 - 09:50
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby

Almedalen 2016: Bygg mer för fler och minska CO2-utsläppen - en omöjlig ekvation?

Almedalen 2016: Bygg mer för fler och minska CO2-utsläppen - en omöjlig ekvation?

2016-06-15 07:25 CEST

Sverige är i behov av kostnadseffektiva flerbostadshus. Betongkonstruktioner gör att ma...

Tid: 2016-07-06, 11:45 - 13:30
Plats: Almedalen, Samhällsbyggararenan, båten Blue Charm

Almedalen 2016: Hur ska vi verifiera ett hållbart byggande i framtiden?

Almedalen 2016: Hur ska vi verifiera ett hållbart byggande i framtiden?

2016-06-15 07:26 CEST

Sveriges behov av bostäder är stort framöver. Utöver att hitta lämpliga områden för boe...

Tid: 2016-07-06 - 2016-07-07
Plats: Almedalen, Samhällsbyggararenan, båten Blue Charm

Almedalsseminarium: Går det verkligen att bygga 700 000 nya bostäder?

2016-06-10 10:03 CEST

Sverige behöver 700 000 nya bostäder fram till 2025. Är det en utopi eller en reell möj...

Tid: 2016-07-06, 15:30 - 16:15
Plats: Teaterskeppet, kajplats 10, inre hamnen, Visby