Evenemang

Advanced Biofuels Conference

2015-07-03 11:01 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen För flyget, sjöfarten och vägtrafiken! Transporter och biodrivmedel är högaktuella frågor där nya teknologier skapar förutsättningar att ersätta fossilt med drivmedel från förnybar biomassa. Här samlas ledande experter och diskuterar styrmedel och mål för att ställa om till förnybart. Studiebesök till AGA Gas invigning av Sveriges största gröna vätgasmack med mera.

Tid: 2015-09-16 - 2015-09-17
Plats: Stockholm Arlanda Airport

2015-06-26 15:41 CEST IQ Samhällsbyggnad Den 16 september arrangerar IQ Samhällsbyggnad en öppen workshop i Göteborg inför inspelet till den kommande forskningspropositionen, som förväntas komma under 2016. Syftet är att få in synpunkter, erfarenheter och önskemål från en bred representation av samhällsbyggnadssektorn. Sista anmälningsdag är den 14 september.

Tid: 2015-09-16, 12:30 - 16:30
Plats: Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg

GEOENERGIDAGEN 2015

2015-05-04 15:09 CEST Svenskt Geoenergicentrum GEOENERGIDAGEN 2015 hålls den 6/10 med en föregående halvdagsworkshop den 5/10. Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Eventet riktar sig till alla med intresse i energifrågor och geoenergi – från miljömässiga överväganden, teknik, forskning, design, genomförande, drift och uppföljning.

Tid: 2015-10-05 - 2015-10-06
Plats: Kistamässan, Stockholm

2015-07-03 10:55 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Välkommen till Malmö för att uppdatera dig om de senaste nyheterna i branschen. Vi erbjuder djupdykningar i teknik och direktiv, överblick över marknad, politik och mycket mer. Programmet ger utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Boka in dagarna för nätverkande, affärer, diskussioner och nya kunskaper.

Tid: 2015-11-03 - 2015-11-04
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö