Bilder

Volvo EW160E och EW180E

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Volvo Construction Equipments senaste hjulgrävare, EW160E och EW180E är mångsysslarmaskiner som är konstruerade för att ta hand om alla förarens behov på arbetsplatsen. Båda modellerna kan anpassas så att de stämmer överens med kundens exakta specifikationer, tack vare en rad flexibla konfigurationer som gör att föraren snabbt och enkelt kan byta redskap och lägga till praktiska funktioner.

Volvo EW160E och EW180E - nytt hydraulsystem

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Det förbättrade hydraulsystemet innebär att motoreffekten maximeras i alla lägen, vilket gör maskinen enklare att manövrera. Detta ökar både effektiviteten och säkerheten.

Volvo EW160E och EW180E - fabriksmonterad dragkrok

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Dragkroken ökar mångsidigheten och produktiviteten genom att du får med alla redskap till jobbet samtidigt. Dragkroken är fabriksmonterad och godkänd för allmän väg, så det är enkelt att transportera verktyg och redskap till och från jobbet med grävmaskinen.

Volvo EW160E och EW180E - hyttens funktioner

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Alla funktioner – inklusive manöverspakar, knappsats och LCDskärm – är ergonomiskt placerade och utformade för optimal kontroll och effektivitet. Antalet knappar och strömställare har minskats avsevärt för att göra det enklare och bekvämare för föraren.

Volvo EW160E och EW180E - lastarmsfjädring

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Lastarmsfjädringen ökar förarkomforten och gör att maskinen smidigare kommer fram på gropiga vägar och i svår terräng.

Volvo EW160E - höger sida

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Studiobild på höger sida av maskinen. Med manövrerbarhet som kärna i designen kommer vår nya EW160E, EW180E hjulgrävare att prestera om och om igen på vilken arbetsplats som helst.

Volvo EW160E - vänster sida

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Studiobild på vänster sida av maskinen. Med manövrerbarhet som kärna i designen kommer vår nya EW160E, EW180E hjulgrävare att prestera om och om igen på vilken arbetsplats som helst.

Volvo EW160E och EW180E - Volvo Smart View (tillval)

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Maskinen är försedd med tre kameror på tre olika ställen. De är riktade framåt, bakåt och åt sidan, vilket gör att föraren får en överblick från ovan. Med dessa kameror kan föraren även få separata vyer från alla vinklar – framifrån, bakifrån och från sidan – vilket ökar säkerheten under körning. Denna intelligenta och branschledande teknik gör att föraren hela tiden har runtomsikt i realtid.

Volymax Ultra - Åkeri och Transport

2015-03-02 08:10 CET Berco Produktion

Volymax Ultra - Åkeri och Transport

2015-03-02 08:10 CET Berco Produktion