Pressmeddelanden

Övergripande positivt resultat i kommunens medarbetarundersökning

2018-03-16 14:00 CET
Halmstads kommun har förbättrat resultatet på flera områden, enligt den senaste medarbe...

”Varför nöja sig med 25 procent kvinnor?”

”Varför nöja sig med 25 procent kvinnor?”

2018-03-15 12:22 CET
Byggcheferna ifrågasätter regeringens nya jämställdhetsmål. Den 8 mars föreslog regerin...

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

2018-03-12 13:30 CET
- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensut...

Kommentar till AVSIKTSFÖRKLARING mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv

2018-03-06 13:31 CET
I höstas togs ett initiativ för att få fler nyanlända i arbete, så kallade etableringsj...

Byggcheferna: Sätt målet 50/50 i könsfördelning

Byggcheferna: Sätt målet 50/50 i könsfördelning

2018-03-05 12:35 CET
Byggcheferna uppmuntrar alla byggbolag att sätta 50/50 i könsfördelning som mål. Det sk...

Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel

Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel

2018-03-01 10:31 CET
På dagens regeringssammanträde beslutar regeringen om de lagförslag som krävs för att s...

​KFS beviljas statsbidrag från Skolverket

2018-02-26 09:34 CET
KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 860 000 kronor ...

​Vi tar steget för en ny modern läkarutbildning och bastjänstgöring

​Vi tar steget för en ny modern läkarutbildning och bastjänstgöring

2018-02-22 08:00 CET
En ny bastjänstgöring BT för läkare välkomnas av Sveriges läkarförbund. - Äntligen tar ...

Hexanova  Media  Group förvärvar Lära för Livet

Hexanova Media Group förvärvar Lära för Livet

2018-02-21 07:30 CET
Hexanova förvärvar genom fusion talarförmedling och konferensarrangören Lära för Livet ...