Kontaktpersoner

Anne Sallmén

2017-12-14 13:01 CET

Maria Frändegård

Maria Frändegård

2017-11-30 13:45 CET

Marina Balado

2017-11-29 08:33 CET

Amelie Junger

Amelie Junger

2017-11-09 11:24 CET

Leder församlingsverksamheten med gudstjänst, diakoni, pedagogik och musik.

Morten Auscher

2017-11-08 12:48 CET

Victoria Holmgren

Victoria Holmgren

2017-10-24 16:09 CEST

senior kommunikatör Eskilstuna församling

Henrik Mossberg

Henrik Mossberg

2017-10-10 08:57 CEST

Lars Ericson

Lars Ericson

2017-10-10 08:57 CEST

Kerstin Hultén

Kerstin Hultén

2017-10-06 11:03 CEST

Christer Kax Sundberg

2017-08-23 15:41 CEST

Valnämndens ordförande