Pressmeddelanden

Concent godkänns för handel på NGM Nordic MTF

2015-07-03 14:06 CEST Concent AB Concent Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på NGM:s Nordic MTF. Första handelsdag är 7 juli 2015.

Ny granskning från Mäklarsamfundet: Lyssna på de äldre!

2015-07-01 16:30 CEST Mäklarsamfundet En dyster bild av bostadsmarknaden för äldre tecknas i den granskning Mäklarsamfundet presenterar i Almedalen i dag. Mer än hälften skulle vilja flytta nu eller i framtiden, men få tror att det kommer att finnas ett passande boende. 40 procent av kommuntjänstemännen ser pessimistiskt på tillgången på bostäder för äldre.

Svag uppgång av annonsprisindex i Göteborg och Malmö. Annonsprisindex i Stockholm oförändrat under maj månad

2015-07-01 13:33 CEST Bovision AB

Akademiska Hus och HSB samarbetar om framtidens hållbara bostäder

2015-06-30 10:34 CEST Akademiska Hus HSB och Akademiska Hus har idag ingått avtal om att forska kring framtidens hållbara studentbostäder. Samarbetet sker genom projektet HSB Living Lab och möjliggör ny forskning inom området. Resultatet kommer att användas för att utveckla framtidens boende.

Akademiska Hus tecknar avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala

2015-06-30 08:30 CEST Akademiska Hus Akademiska Hus har tecknat avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala. Det aktuella området utgör en första etapp i Södra staden som kommer att bilda en ny stadsdel i södra Uppsala. Detaljplanen för Besqabs område medger totalt cirka 500 bostäder och är ett led i den fortsatta utbyggnaden av Ultuna.

Höjdpunkten i Lerum nominerat till nytt arkitekturpris

2015-06-29 12:51 CEST Förbo ​Förra veckan avslöjades de nominerade till Sveriges Arkitekter Västra Götalands (SAVG) arkitekturpris. Det stod då klart att Förbos hus Höjdpunkten i Norra Hallsås, Lerum, blivit nominerat för ett arkitekturpris för andra gången på två år.

Byggstart Zenhusen

2015-06-29 12:51 CEST Erik Wallin AB Zenhusen, Wallins stadsradshusprojekt i Norra Djurgårdststaden, byggstartas i kommande vecka. Tidigare under våren 2015 har grundarbeten i form av pålning pågått och nu startar produktionen av grund och huskroppar. Efter sommaren kommer stommen att resas, därefter följer stomkomplettering. Inflytt i projektet är planerad till slutet av 2016.

GöteborgsLokalers Magnus Henricson tilldelas Säkerhetsrådets Trygghetspris

2015-06-29 12:00 CEST GöteborgsLokaler I år har Säkerhetsrådets Trygghetspris delats ut till tre värdiga vinnare. En av dessa är Magnus Henricson, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

2015-06-29 10:29 CEST Fantastic Frank Fastighetsmäkleri ​Det har skrivits ett dussin böcker om dem, de har vunnit över 60 utmärkelser för jobb i USA, Italien, Frankrike, och Japan. Nu gör Claesson Koivisto Rune något de aldrig gjort förut - ett stort antal lägenheter i centrala Stockholm. CKR har skapat personligt färgade lägenheter med en ny tids enkelhet och hög designgrad. Fantastic Frank Fastighetsmäkleri ansvarar för försäljningen.

Starbucks till Uppsala

2015-06-29 07:00 CEST Starbucks Sverige Starbucks har inlett arbetet med att etablera sig i Uppsala och förhandlar just nu om lokaler på orten.