Pressmeddelanden

SwedSec varnar privatrådgivare

2018-02-19 09:03 CET
Rådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte helle...

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

2018-02-16 08:30 CET
Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emitter...

SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

2018-02-15 09:29 CET
Rådgivaren har vid upprepade tillfällen hanterat egna och närståendes ärenden och vid e...

Idag lanserar vi Hjertakoncernen

Idag lanserar vi Hjertakoncernen

2018-02-14 09:39 CET
Den 14 februari lanserar Hjerta den nya koncernen under ett nytt gemensamt varumärke. M...

Systemhus AB (publ) skriver Letter of Intent om projektfinansiering

Systemhus AB (publ) skriver Letter of Intent om projektfinansiering

2018-02-13 17:00 CET
​Undertecknandet av ett LoI med SWZ Funds avser en gemensam samsyn runt att inom två ve...

​SPP 2017: hög avkastning och starka inflöden

​SPP 2017: hög avkastning och starka inflöden

2018-02-07 07:51 CET
SPP levererade god avkastning till sina kunder i både fondförsäkring och sparande med g...

Redeye upptar analysbevakning av Starbreeze

Redeye upptar analysbevakning av Starbreeze

2018-02-06 12:24 CET
Stockholm, 6 februari, 2018 - Redeye inleder analysbevakning av Starbreeze, en oberoend...

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

2018-02-06 07:30 CET
2017 avslutades med ytterligare ett framgångsrikt halvår. Låneboken uppgick till 24,1 m...