Nyheter

2015-03-31 16:12 CEST Modity Energy Trading AB Medelpris 2015 prognostiseras till €8/MWh. Från 2016 till 2020 väntas priset stiga med någon euro per år för att runt 2020 ligga på närmare €13/t. Från 2021 är det troligt med en snabbare prisökning.

Data privacy can be used for evil, too

2015-01-24 14:04 CET SAS Institute Are bitcoins and other cyber currencies the next crack in our financial armor?

2015-01-20 16:07 CET Modity Energy Trading AB Det stora prisfallet i oljemarknaden har varit ett hett samtalsämne de senaste månaderna. I detta månadsbrev diskuterar vi vad som orsak och verkan samt vad vi tror om prisutvecklingen framöver. Har vi sett den här situationen tidigare? Har OPEC spelat ut sin roll? Vilka är vinnare och vilka är förlorare globalt? Författare är Patric Tengelin, finansiell handlare på Modity.

Moditys 15 profetior för 2015

2015-01-15 15:22 CET Modity Energy Trading AB Vad händer år 2015? Kommer de låga oljepriserna göra att produktionsanläggningar stängs? Kommer utvinningen av skifferolja/gas fortsätta till dagens priser? Kommer priserna på utsläppsrätter att stiga? Vad händer med kärn- och kolkraftverken i Tyskland? Hur kommer Ryssland agera? Vi har roat oss med att ställa samman några profetior för 2015, några kanske mer sannolika än andra...

Lancelot Camelot nomninerad till EuroHedge Awards 2014!

2014-12-09 11:12 CET Lancelot Asset Management AB Lancelot Camelot presterar åter igen! Läs mer om nomineringen.

Modity månadsbrev - Sverigedemokraternas energipolitik

2014-12-02 09:53 CET Modity Energy Trading AB I morgon är det budgetomröstning och i eftermiddag får vi redan på hur SD kommer rösta vilket kan få avgörande betydelse. I Moditys månadsbrev tittar vi på SD:s syn på energifrågor då det kan komma att spela roll om budgeten ska arbetas om. Vi går igenom vilka frågor de har stöd för hos övriga partier och passar även på att ge Moditys syn på viktiga frågor inom energipolitiken.

Lancelot Camelot i Privata affärer: "Dollarn ger glans åt exklusivt fondslott"

2014-11-19 16:44 CET Lancelot Asset Management AB Stor intervju av Lancelot Camelots förvaltare Michael Idevall i Privata affärer,"Dollarn ger glans åt exklusivt fondslott, artikel av Sofia Ullerstam.

Modity månadsbrev - Prisdiskussion och prognos på kort och lång sikt

2014-11-14 10:44 CET Modity Energy Trading AB Generellt är det mycket som talar för låga priser de närmaste åren pga den kraftiga ökningen förnybar kraft samt låga bränslepriser. På längre sikt ser vi dock högre priser när kärnkraftverk börjar stängas ner, kablar byggas och CO2 priserna stiga.

JAK deltar i World Congress of Accountants i Rom

2014-11-06 12:11 CET JAK Medlemsbank

JAKs delårsrapport 2014

2014-11-04 16:06 CET JAK Medlemsbank