Nyheter

SvD, A Perfect Guide "surar Ingves?", krönika av Lisa Seligson

2015-05-14 11:32 CEST Lancelot Asset Management AB

Modity månadsbrev: Brent och WTIs-ska de återuppta sin tango?

2015-04-29 09:53 CEST Modity Energy Trading AB Oljepriserna har fallit kraftigt och förutsättningarna har ändrats. Det är viktigt att se över ”gamla sanningar” och analysera hur bakomliggande faktorer hänger ihop. En viktig del i analysen är korrelationen mellan WTI och Brent där spreaden har förändrats kraftigt de senaste åren. Patric Tengelin, fin handlare på Modity beskriver vad det är som har hänt och hur vi ser på framtida utveckling.

JAKs årsstämma 2015

2015-04-22 16:52 CEST JAK Medlemsbank

SvD, A Perfect Guide "Valutan spelar roll", krönika av Lisa Seligson

2015-04-15 16:44 CEST Lancelot Asset Management AB

FEI erbjuder försäkringsbranschen uppdateringskurs inför KU.

2015-04-14 11:19 CEST FEI Företagsekonomiska Institutet FEI Företagsekonomiska Institutet har under flera år försett den svenska försäkringsbranschen med kompetens. Framför allt genom den tvååriga utbildningen till försäkringsrådgivare inom YH-området. Nu stärks FEI:s anrika kursutbud till att även omfatta fortsättningsutbildningar; så kallade KU.

2015-03-31 16:12 CEST Modity Energy Trading AB Medelpris 2015 prognostiseras till €8/MWh. Från 2016 till 2020 väntas priset stiga med någon euro per år för att runt 2020 ligga på närmare €13/t. Från 2021 är det troligt med en snabbare prisökning.

Data privacy can be used for evil, too

2015-01-24 14:04 CET SAS Institute Are bitcoins and other cyber currencies the next crack in our financial armor?

2015-01-20 16:07 CET Modity Energy Trading AB Det stora prisfallet i oljemarknaden har varit ett hett samtalsämne de senaste månaderna. I detta månadsbrev diskuterar vi vad som orsak och verkan samt vad vi tror om prisutvecklingen framöver. Har vi sett den här situationen tidigare? Har OPEC spelat ut sin roll? Vilka är vinnare och vilka är förlorare globalt? Författare är Patric Tengelin, finansiell handlare på Modity.

Moditys 15 profetior för 2015

2015-01-15 15:22 CET Modity Energy Trading AB Vad händer år 2015? Kommer de låga oljepriserna göra att produktionsanläggningar stängs? Kommer utvinningen av skifferolja/gas fortsätta till dagens priser? Kommer priserna på utsläppsrätter att stiga? Vad händer med kärn- och kolkraftverken i Tyskland? Hur kommer Ryssland agera? Vi har roat oss med att ställa samman några profetior för 2015, några kanske mer sannolika än andra...

Lancelot Camelot nomninerad till EuroHedge Awards 2014!

2014-12-09 11:12 CET Lancelot Asset Management AB Lancelot Camelot presterar åter igen! Läs mer om nomineringen.