Pressmeddelanden

2014-10-21 09:00 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar i IT-företaget Electronic Parking som har utvecklat ett avancerat system för parkering med mobilen. Nu hårdsatsar företaget på den svenska, finska och polska marknaden.

Catella: 515 miljarder euro tar sikte på fastighetsinvesteringar i Europa

2014-10-20 16:21 CEST Catella Jämfört med 2007, året innan den senaste ekonomiska krisen, har det kapital som tar sikte på europeiska fastighetsinvesteringar mer än fördubblats, från 250 miljarder euro till förväntade 515 miljarder euro 2014. Flera globala fonder uppger att de har europeiska fastighetsmarknaden som huvudsakligt investeringsmål under de närmsta tolv månaderna.

Aberdeen hyr ut och bygger till Storsjö Torg i Östersund

2014-10-20 14:21 CEST Aberdeen Asset Management Aberdeen Fastighetsfond Sverige har tecknat avtal med Karl Hedin och Comfort om totalt 1 939 kvm på Storsjö Torg i Östersund. Med dessa två uthyrningar har det totalt tillkommit fem nya hyresgäster på ca 4 300 kvm under det senaste året. Storsjö Torg börjar nu fyllas upp samtidigt som Aberdeen fortsätter arbetet med att utvidga handelsområdet med ytterligare 5 000 kvadratmeter.

Skatteförslag stoppar regeringens mål för bostadsbyggandet

2014-10-20 08:05 CEST SABO AB Inställda bostadsbyggen och färre energieffektiviseringar vid renovering. Det är att vänta om Företagsskattekommitténs förslag blir verklighet. - Regeringen har lovat 250 000 nya bostäder till år 2020. Om förslaget går igenom smular det sönder de allmännyttiga bostadsbolagens möjligheter att bidra till det målet, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

2014-10-17 08:13 CEST Tata Consultancy Services TCS Resultatet för TCS andra kvartal visar på en positiv utveckling med en tillväxt på viktiga marknader som Europa, Storbritannien och Nordamerika.

Vår data ska lagras i ett Europeiskt moln

2014-10-16 07:45 CEST Almis mediarum Allt fler är uppkopplade mot olika molntjänster och använder dem för samarbete, lagring, backup samt streaming av musik och video. Hittills har marknaden för dessa ”moln” dominerats av amerikanska företag som DropBox. Men nu kliver Linköpingsföretaget CloudMe in på scenen som en värdig europeisk utmanare. Almi Invest har investerat i företaget.

Ny teknik hjälper strokepatienter att svälja

2014-10-16 07:30 CEST Almis mediarum Idag lider en dryg miljon svenskar av dysfagi. Det betyder att de inte kan svälja mat eller dryck vilket upplevs som ett stort socialt funktionshinder. Ofta uppstår skadan efter en stroke (slaganfall). Almi Invest har investerat i en ny svensk uppfinning och en effektiv behandlingsmetod som kan hjälpa de drabbade.

2014-10-15 09:00 CEST Keystone Advisers The investment fund Accent Equity 2012 has reached an agreement to acquire Textilia, Sweden’s leading supplier of textile services to the healthcare sector from Litorina Kapital III. Keystone Advisers acted as advisor to the buyer.

Ny risk manager till Catellas fonder

2014-10-14 13:20 CEST Catella Helena Eriksson är utsedd till ny risk manager på Catellas svenska fondverksamhet. Helena har en gedigen bakgrund inom risk management, mid- och backoffice från tidigare positioner på Danske Capital och Swedbank Robur.

2014-10-14 10:30 CEST Almis mediarum I samband med landstingsfullmäktiges höstmöte 14 oktober har Almi Företagspartner Nords och Norrbottens läns landstings gemensamma Näringslivspris för 2014 i Norrbotten utdelats. I år delas det ut för 31:a gången och det går till Kenth Fjellborg på Fjellborgs Sleddog Kennel AB.