Pressmeddelanden

Wildmarksshopen i Luleå blir Jaktia-butik.

2014-03-23 20:39 CET MK MarknadsKommunikation Wildmarksshopen, Luleå är ny medlem i Jaktia-familjen. Wildmarksshopen är ledande på sportfiske i Luleå och utökar nu med ett brett jaktsortiment och går med i Jaktia. Wildmarksshopen har en lång tradition bland sportfiskare och friluftsfolk och drivs av Niklas Tillberg och Torsten Töyrä.

2014-03-21 08:40 CET Länsstyrelsen Västerbotten Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm.

Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

2014-03-21 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten, säger Stig Thörnqvist, utredare på HaV.

Ny rapport från HaV: Ökade krav på havet kräver planering för att undvika konflikter

2014-03-20 09:00 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar i dag rapporten ”Havsplanering – Nuläge 2014”. Rapporten är ett avstamp för arbetet med havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. - Havsplanering kan inte lösa alla miljöproblem men den innebär en helt ny tvärsektoriell diskussion om hur vi ska använda havet nu och i framtiden, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare på HaV.

Avtal om fiske ger svenska fiskare tillträde till norsk zon

2014-03-13 15:03 CET Havs- och vattenmyndigheten EU och Norge kunde i går kväll i London enas om fiskemöjligheter och förvatningsåtgärder för 2014 i Nordsjön och Skagerrak. Dessutom undertecknades vid samma tillfälle ett femårigt makrillavtal mellan EU, Norge och Färöarna.

HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp

2014-03-13 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten I fjol lämnade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen från små avlopp. Nu utlyser HaV 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda på utvecklingen. - I samband med regeringsuppdraget fick vi in flera förslag på intressanta projekt som vi nu vill ta tillvara genom denna möjlighet att söka medel för, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

2014-03-11 08:00 CET IVL Svenska Miljöinstitutet AB De nuvarande kostråden för konsumtion av fet fisk från Östersjön begränsar möjligheterna till försäljning av framförallt lax och strömming. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med kustfiskare från Norrlandslänen startat ett projekt som syftar till att optimera fiske och beredning så att innehållet av bland annat dioxiner i fisken minimeras.

HaV inför vårfiskeförbud i Värmdö kommun för att stärka fiskbestånden

2014-03-11 07:35 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att införa ett femårigt vårfiskeförbud i Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken i Värmdö kommun. Förbudet gäller från 1 april till och med 15 juni. - Det här är ett viktigt lekområde för bland annat gädda, det finns tecken på att reproduktionen inte fungerat så som man kan förvänta sig, säger Martin Rydgren på HaV.

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

2014-03-06 07:40 CET Havs- och vattenmyndigheten Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena. Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Undersökningarna vid Lillgrund har gett värdefull kunskap om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk, säger Ingemar Andersson, på HaV.

Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden

2014-03-05 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten kraftigt försämrats sedan 1980-talet. - Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.