Dokument

Multi-sector needs assessment of migrants and refugees in Greece

2015-08-06 06:00 CEST Rädda Barnen

Erased Identity: Muslims in Ethnically Cleansed Areas of the Central African Republic

2015-07-06 10:16 CEST Rädda Barnen Barnen i Gazaremsan psykiskt stressade

Samtliga kommuners resultat i rapporten

2015-06-29 09:48 CEST Sveriges Kommuner och Landsting

Nyanländas etablering – En investering för framtiden: Framgångsrik lokal integration

2015-06-29 09:48 CEST Sveriges Kommuner och Landsting En modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden.

Industrins integrationserbjudande: Så kan industrin bidra till bättre integration
Sammanfattning på svenska av påvens miljöencyklika "Laudato Si"

2015-06-22 08:14 CEST Stockholms Katolska Stift Sammanfattning på svenska av påvens miljöencyklika "Laudato Si"

State of the worlds fathers

2015-06-16 06:01 CEST Rädda Barnen

Seminarier Newmaninstitutet i Almedalen 2015

2015-06-12 11:10 CEST Stockholms Katolska Stift Newmaninstitutet, grundat av katolska Jesuitorden, är på plats under Almedalsveckan med många spännande seminarier i samarrangemang med studieförbundet Bilda. Seminarierna behandlar olika aktuella frågor, såsom de kristnas plats i svensk samhällsdebatt, religionens roll i revolutionerna, barns rättigheter och genusteori.

Undersökning av inställning till svenskundervisning för asylsökande

2015-05-26 09:20 CEST Röda Korset På uppdrag av Röda Korset har NOVUS gjort en undersökning av allmänhetens inställning till svenskundervisning för asylsökande. Undersökningen visar bland annat att tre av fyra tycker att det är viktigt att asylsöklande får möjlighet att lära sig svenska direkt. Bara en av sju tror att det fungerar så idag. Resultatet presenteras även länsvis.