Dokument

Social Progress Index 2014

2014-04-08 10:00 CEST Deloitte Sverige tappar placeringar men rankas med de nordiska grannarna fortfarande bland de länder som har bäst social samhällsutveckling i världen. Social Progress Index grundar sig på fakta och analyser från Världsbanken och FN:s världshälsoorganisation WHO.

Rädda Barnens tilläggrapport 2014

2014-02-24 15:08 CET Rädda Barnen Rädda Barnens tilläggsrapport är ett komplement till regeringens rapportering över hur barnkonventionen efterlevs i Sverige. Rapporterna skickas till FN:s barnrättskommitté.

Röda Korsets yttrande över utredningen ”Särskilt ömmande omständigheter" (Ds. 2014:5)

2014-02-21 13:08 CET Röda Korset Det handlar om vilka krav som ska ställas för att en asylsökande ska beviljas asyl på humanitära grunder i Sverige. Utredningen föreslår lättnader i beviskraven när det gäller barn, vilket välkomnas av Svenska Röda Korset, men vi anser att alla asylsökande, oavsett ålder, borde bedömas utifrån ett lägre beviskrav.

Behov och brister i mottagandet och etableringen av migranter

2013-12-02 14:10 CET Röda Korset Röda Korset bedriver idag 500 verksamheter som riktar sig till migranter. Under hösten gjordes en kartläggning bland frivilliga och anställda inom Röda Korset för att dokumentera vilka huvudsakliga behov de migranter som söker till Röda Korset har. En viktig slutsats är att stat och kommun måste bli betydligt bättre på att ta sitt ansvar för att möta migranters grundläggande behov och rättigheter.

Brev till regeringen

2013-10-29 12:35 CET Växjö kommun Brev till regeringen om integrations- och flyktingpolitiken.

Program för konferens Hurra vi är olika!

2013-10-24 11:28 CEST Länsstyrelsen Värmland

Stopp! Min kropp!

2013-10-02 06:00 CEST Rädda Barnen

Hunger in a War Zone

2013-09-24 01:00 CEST Rädda Barnen

Inuti ett Barnahus - en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter

2013-06-25 06:00 CEST Rädda Barnen En ny rapport från Rädda Barnen visar att stödet till våldsutsatta barn har blivit betydligt bättre sedan de första Barnahusen kom till Sverige 2005. Antalet Barnahus har ökat mycket snabbt och idag har 164 av landets 290 kommuner ett Barnahus. Ytterligare 23 kommuner har långt gångna planer på att starta. Men 103 kommuner har inget Barnahus. Kvaliteten på de som finns varierar kraftigt.

Fakta och siffror Amnestys årsrapport 2013