Dokument

Rapport: Alterantives to immigration and ayslum detenetion in the EU, time for implementation - Alternativ till förvar för asylsökande och migranter i EU, dags att implementera

2015-02-06 10:00 CET Röda Korset Rapporten "Alterantives to immigration and asylum detention in the EU - Time for Implementation" har flera organisationer, däribland Svenska Röda Korset, jämfört sex Sveriges och fem andra EU-länders användande av förvar och alternativ till förvar. Bland annat visar rapporten att användadet av förvar inte leder inte minskad migration.

Ansökan journalistresa till Etiopien

2015-01-05 09:32 CET Svenska kyrkan Ladda ner, fyll i och skicka ansökan till kyrkokansliet.pressgruppen@svenskakyrkan.se senast den 11 januari.

AidWatch 2014

2014-11-20 08:30 CET CONCORD Sverige AidWatch sammanställer och analyserar EU:s medlemsländers samt EU:s samlade bistånd samt ger rekommendationer kring dess kvalitet och kvantitet. AidWatch-rapporten publiceras av CONCORD Europa, en konfederation av civilsamhällesorganisationer inom utveckling och bistånd i samtliga 28 EU-länder. CONCORD Sverige är den svenska nationella plattformen i CONCORD Europa.

Celina Naadueba & Others and Shell
Claim HQ12X04933
Denkore Donu & others and Shell
No Extra Time - How Qatar is still failing on workers' rights ahead of the World Cup

2014-11-12 09:30 CET Amnesty International, svenska sektionen Rapporten No Extra Time: How Qatar is still failing on workers’ rights ahead of the World Cup visar att myndigheterna har underlåtit att reformera de system som underlättar exploatering av migrantarbetare och att enbart minimala framsteg gjorts av de planer som tillkännagavs i maj 2014.

"Are we there yet?"

2014-11-04 01:00 CET Rädda Barnen Rapportsammanställning av intervjuer med barn som drabbade av Haiyan

Position Paper for the post-2015 sustainable development agenda

2014-10-24 10:04 CEST CONCORD Sverige Position kring post-2015-agendan från den svenska styrgruppen för Beyond 2015, samordnad av CONCORD Sverige

Annonskampanj i tidningarna: Öppet brev från Jimmie Åkesson

2014-08-22 11:57 CEST Sverigedemokraterna I en större annonskampanj i landets tidningar kräver Jimmie Åkesson idag besked om hur de andra partierna avser att finansiera den kraftigt ökande invandringen till Sverige.