Dokument

Undersökning av inställning till svenskundervisning för asylsökande

2015-05-26 09:20 CEST Röda Korset På uppdrag av Röda Korset har NOVUS gjort en undersökning av allmänhetens inställning till svenskundervisning för asylsökande. Undersökningen visar bland annat att tre av fyra tycker att det är viktigt att asylsöklande får möjlighet att lära sig svenska direkt. Bara en av sju tror att det fungerar så idag. Resultatet presenteras även länsvis.

Slutrapport av förstudien Delaktighet och egenmakt

2015-04-07 08:00 CEST Studieförbundet Bilda Under 2014 gjorde Studieförbundet Bilda Nord en förstudie, Delaktighet och egenmakt, i Skellefteå kommun, med fokus på utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden och som söker sig till katolska, ortodoxa eller frikyrkliga församlingar för att dessa motsvarar hemlandets religiösa sammanhang. Det här är slutrapporten från förstudien.

Rapport: Alterantives to immigration and ayslum detenetion in the EU, time for implementation - Alternativ till förvar för asylsökande och migranter i EU, dags att implementera

2015-02-06 10:00 CET Röda Korset Rapporten "Alterantives to immigration and asylum detention in the EU - Time for Implementation" har flera organisationer, däribland Svenska Röda Korset, jämfört sex Sveriges och fem andra EU-länders användande av förvar och alternativ till förvar. Bland annat visar rapporten att användadet av förvar inte leder inte minskad migration.

Ansökan journalistresa till Etiopien

2015-01-05 09:32 CET Svenska kyrkan Ladda ner, fyll i och skicka ansökan till kyrkokansliet.pressgruppen@svenskakyrkan.se senast den 11 januari.

AidWatch 2014

2014-11-20 08:30 CET CONCORD Sverige AidWatch sammanställer och analyserar EU:s medlemsländers samt EU:s samlade bistånd samt ger rekommendationer kring dess kvalitet och kvantitet. AidWatch-rapporten publiceras av CONCORD Europa, en konfederation av civilsamhällesorganisationer inom utveckling och bistånd i samtliga 28 EU-länder. CONCORD Sverige är den svenska nationella plattformen i CONCORD Europa.

Celina Naadueba & Others and Shell
Claim HQ12X04933
Denkore Donu & others and Shell
No Extra Time - How Qatar is still failing on workers' rights ahead of the World Cup

2014-11-12 09:30 CET Amnesty International, svenska sektionen Rapporten No Extra Time: How Qatar is still failing on workers’ rights ahead of the World Cup visar att myndigheterna har underlåtit att reformera de system som underlättar exploatering av migrantarbetare och att enbart minimala framsteg gjorts av de planer som tillkännagavs i maj 2014.

"Are we there yet?"

2014-11-04 01:00 CET Rädda Barnen Rapportsammanställning av intervjuer med barn som drabbade av Haiyan