Dokument

Position Paper for the post-2015 sustainable development agenda

2014-10-24 10:04 CEST CONCORD Sverige Position kring post-2015-agendan från den svenska styrgruppen för Beyond 2015, samordnad av CONCORD Sverige

Annonskampanj i tidningarna: Öppet brev från Jimmie Åkesson

2014-08-22 11:57 CEST Sverigedemokraterna I en större annonskampanj i landets tidningar kräver Jimmie Åkesson idag besked om hur de andra partierna avser att finansiera den kraftigt ökande invandringen till Sverige.

2014-07-02 17:01 CEST CONCORD Sverige En enkät över biståndspolitik och utvecklingsfrågor med samtliga riksdagspartier, inför valet 2014.

Uttalande från CCME:s 19:e generalförsamling om migration

2014-07-02 10:50 CEST Svenska kyrkan Den 19:e generalförsamlingen för Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa (CCME) avslutades söndagen den 29 juni. I ett avslutande uttalande uppmanade delegaterna från hela Europa till ”en förändring av inställningen till migration i enlighet med europeiska värderingar”. I uttalandet understryks att detta även ”omfattar säkert och lagligt tillträde till Europa för dem som behöver skydd”.

"The boat is safe and other lies"

2014-06-26 01:00 CEST Rädda Barnen Why Syrian families are risking everything to reach Europe

The humanitarian situation of people fleeing Syria and their access to international protection in the EU and associated Shengen countries

2014-06-19 14:08 CEST Röda Korset "Syrien har blivit detta århundrades stora tragedi - en skamfull humanitära katastrof med ett lidande och förflyttande som vi historiskt aldrig tidigare skådat", har FNs högkommissarie för flyktingar António Guterres konstaterat. Europas samlade Rödakorsföreningar har tagit fram sex rekommendationer om hanteringen av syriska flyktingar till EU, dess medlemstater och associerade Schengenstater.

Det dolda biståndet? Frågor och svar om migranters remitteringar

2014-06-11 12:18 CEST Global Utmaning VAD ÄR REMITTERINGAR? Denna fråga och många fler besvaras när Global Utmaning knyter ihop fem år av kunskapsspridning i en skrift som tjänar som både introduktion och fördjupning till de pengar som migranter skickar hem till sina hemländer. I skriften bidrar åtta svenska och internationella experter med sin bild av remitteringars betydelse för samhällens utveckling i spridda delar av världen.

Bryt barnfattigdomen! - nio röster om barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor

2014-06-02 06:30 CEST Rädda Barnen I den här antologin har vi bett politiker och debattörer, men också personer som vuxit upp i socioekonomisk utsatthet, att reflektera och dela sina tankar om hur vi kan bryta barnfattigdomen.

Enkät till svenska EU-parlamentariker

2014-05-22 11:18 CEST CONCORD Sverige EU bör lagstifta om att företag gör land-för-land-rapportering för att stoppa skatteflykt från utvecklingsländer, anser en majoritet av de svenska EU-parlamentarikerna. Det visar en enkät som sammanställts av CONCORD Sverige. Ännu fler vill se EU-lagar på hållbarhetsredovisning för europeiska företag

EU-parlamentarikers arbete med utvecklingsfrågor

2014-05-22 11:16 CEST CONCORD Sverige Europaparlamentet är en klar maktfaktor inom EU, och med rätt strategi kan enskilda parlamentsledamöter påverka unionens politik. Det visar den kartläggning av svenska EU-ledamöters aktivitet i utvecklingsrelaterade frågor som CONCORD Sverige genomfört.